Otvorenie KINESIS centra

Otvorenie KINESIS centra
V auguste 2013 sme so spolumajiteľom a riaditeľom KINESIS centra Mgr. Martinom Malovcom, ponúkli rakúskym, slovenským a v poslednom období aj nemeckým a  českým klientom jedinečný a  efektívny Therasuit program pre deti a  dospelých s  neuromuskulárnymi poruchami. KINESIS centrum sa nachádza v rakúskom mestečku Bisamberg. 
Za rok a pol fungovania KINESIS centra tvoria náš tím fyzioterapeuti, ktorí už v minulosti mali bohaté skúsenosti s  podobnými terapiami a  tiež so samotným „kozmickým oblekom“, čo bolo veľkou výhodou. Naša vízia do budúcnosti prinesie ďalších Therasuit terapeutov. Okrem toho v  blízkej budúcnosti doplní náš tým terapeut, ktorý prinesie mnoho alternatívnych metód, čím opäť zefektívnime progres našich pacientov.

Therasuit program
Náš program trvá 3 hodiny denne, 5 dní v týždni po  dobu 3-4 týždňov v  závislosti na  potrebách jednotlivca. Typický deň intenzívneho programu sa okrem samotnej TheraSuit rehabilitácie skladá tiež z  oxygenoterapie, propriorecepcie, manuálnej terapie, chiropraxie, kinesiotejpingu, tepelných – rašelinových zábalov. Samotný intenzívny 2-hodinový Therasuit program prináša zníženie patologických pohybových vzorcov a zvýšenie aktívnych správnych vzorcov pohybu, koordinačný a  vytrvalostný tréning, transfery funkčnej aktivity a nácvik chôdze, či posilňovacie cvičenia na prístroji Motren, posilňovacie cvičenia v závesnom systéme, vertikalizácia v  pavúku, nácvik chôdze na špeciálne upravených plošinách.

Každý program je individuálne vytvorený podľa možností a  schopností klienta. Je ideálny pre tých , ktorí chcú urýchliť svoj pokrok vo vývojových a funkčných schopnostiach. Náš holistický prístup sa zameriava na  posilnenie rozvoja nezávislosti.

KINESIS centrum na Slovensku
Ponuka otvorenia KINESIS centra a stretnutie v Trenčianskych Tepliciach malo priniesť otvorenie druhého KINESIS centra. Predstavenie projektu a  samotná spolupráca by bola na  vysokej úrovni, ale naše zamietavé rozhodnutie vyplývalo z priorít, ktoré KINESIS centrum má – prvoradá je kvalita rehabilitácie, komunikácia s rodičmi, vysvetlenie samotného programu, očakávaného progresu, vytvorenie domáceho programu.
Odbornosť a  profesionalita si vyžaduje neustále vzdelávanie, ale aj kontrolu nad terapeutmi. A to by žiaľ, v dvoch súbežne fungujúcich centrách nebolo možné.

Referencie
Referencia našich pacientov sú najobjektívnejším výsledkom našej práce. Najmä v prípade, kedy naši klienti absolvujú Therasuit program podľa autorkou odporúčaných intervalov – 3-4 týždenné pobyty s  6-8 týždennými pauzami. Konkrétny prípad je otec 2 detí, ktorý po mozgovej príhode ostal ležiaci. Dokázal hýbať len pravou rukou v zápästí. Vďaka pravidelnému Therasuit programu, ktorý do dnešného dňa absolvoval už 6x sa v týchto dňoch učí v „pavúku“ stavať z vozíka. Ďalšou úžasnou správou bolo, keď sme dostali video z tréningu, kde náš klient trénuje vo svojom vysnívanom futbalovom družstve. Vďaka 3x absolvovanému Therasuit programu a našim terapeutom sa stal samostatným. Či radosť maminy malého Miška, ktorý sa počas 4-týždňového programu postavil na  štyri, sú ukazovatele, ktoré našej práci dávajú zmysel.

Zázračná terapia?
Therasuit program však nie je zázračnou terapiou, ktorá každému pacientovi prinesie samostatnosť. Tak ako mnohé, tak aj táto terapia má kontraindikácie, „vďaka“ ktorým by pacientovi nemala byť odporučená. Medzi najčastejšie, kedy klientovi neodporúčame Therasuit absolvovať, patria – autizmus, subluxácia bedrového kĺbu, onemocnenie srdca, či osteoporóza. Stupeň autizmu ovplyvňuje priebeh programu. Ťažký stupeň zohráva úlohu v tom, že pacient nespolupracuje a  tak sa rehabilitácia stáva pasívnou, čím sa Therasuit metóda stáva neefektívnou. Z toho dôvodu odporúčame rodinám dohodnúť si osobnú konzultáciu, na ktorej sa im riaditeľ Mgr. Malovec venuje minimálne 1 hodinu, kde im vysvetlí princíp tejto terapie, čo by mohlo byť predmetom samotnej terapie, aký progres by očakával, alebo v prípade kontraindikácií, im odporučí iné možnosti liečby, ktoré by pacientovi mohli výraznejšie pomôcť, ako Therasuit program. Therasuit terapia je finančne náročná a  rodiny zdravotne postihnutých detí sa snažia získavať prostriedky rôznymi spôsobmi, preto považujeme za  povinnosť podať objektívne informácie, aby sa rodič mohol čo najefektívnejšie rozhodnúť.

Ostatné aktivity
Prioritou KINESIS centra je prinášanie komplexného prístupu ku klientovi s cieľom vytvorenia individuálneho programu, ktorý bude neskôr aplikovaný aj v domácom prostredí. Rodičia našich pacientov sú zaškolení a  častokrát konzultujeme aj výber a  nákup pomôcok, ktoré im môžu pomôcť pri rehabilitácii. Mnohokrát sme pacientov navštívili a pomohli im so samotnou úpravou domáceho prostredia. Samozrejmosťou sú aj aktivity, ktoré prinesú radosť našim klientom vo forme narodeninových, meninových, MDD osláv, či Mikulášskych balíčkov, alebo nedávne sladké prekvapenia, ktoré pacienti denne dostávali zo svojho adventného kalendára.
Katarína Macková

Február 2015
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk