Príbeh AXIS Medical center Piešťany

Príbeh AXIS Medical center Piešťany
AXIS Medical Center je novootvorená neurorehabilitačná klinika v kúpeľnom meste Piešťany. Po niekoľkých mesiacoch rozsiahlej práce na našom koncepte sme otvorili centrum v októbri 2020.

Odvtedy sme úspešne odliečili niekoľko desiatok pacientov. Naším cieľom je ponúknuť vysoko kvalitnú a individuálne zameranú rehabilitáciu pre pacientov s neurologickými poruchami. Všetci hlavní členovia nášho tímu majú bohaté skúsenosti z najprestížnejších neurorehabilitačných kliník Európy. To nám umožňuje spájať najúčinnejšie techniky v jednom programe.

Naše poslanie

Naším hlavným poslaním je dosiahnuť čo najlepšie lekárske výsledky a zvyšovať kvalitu života našich pacientov a ich rodín. To znamená začať s rehabilitáciou hneď po zistení zdravotného stavu a pokračovať v rehabilitácii, kým sa vykonávajú ďalšie zdravotné procedúry. Sme si vedomí, že na dosiahnutie dobrých výsledkov a pokrokov, musíme ísť ďaleko nad rámec liečebnej rehabilitácie. Znamená to, že okrem rozvoja pohybových, rečových a kognitívnych schopností sa musíme intenzívne usilovať o to, aby sme našich pacientov viedli k dosiahnutiu samostatnosti a k ich opätovnému začleneniu do spoločenského života. A čo je najdôležitejšie, je nevyhnutné udržiavať priame spojenie s našimi pacientmi a ich rodinami a sústrediť našu prácu na ich denné potreby a záujmy.

„Kamilka pracuje 8 hodín denne a každý deň máme individuálny plán. Výsledky sme videli už od druhého dňa. Vzpriamené telo, vystretý chrbát, lepšie postavenie nôh, lepšia chôdza a celková pohyblivosť. Ďakujeme celému tímu za ich neskutočnú ochotu a trpezlivosť.” Ivana U.

Náš cieľ

Naším cieľom je poskytnúť vysoko kvalitnú rehabilitáciu všetkým, ktorí ju potrebujú. Sme presvedčení, že hoci si rehabilitácia vyžaduje rozsiahlu prácu, prináša obrovský benefit nielen jednotlivcom, ale aj celej spoločnosti. Vďaka rehabilitácii sa dá vyhnúť hospitalizácii a umožňuje jednotlivcom začleniť sa do ich sociálneho kruhu, získať vysokoškolské vzdelanie a zamestnanie. Pomáha im zostať nezávislými a minimalizuje potrebu finančnej podpory. Preto podporujeme aktívne našich klientov pri získavaní finančných prostriedkov prostredníctvom spolupráce s nadáciami, združeniami a sponzormi. 

„Ukončili sme 3-týždňový pobyt v Axis Medical Center a ďakujeme všetkým, ktorý s Alexíkom pracovali. Ste úžasný kolektív, ktorému nechýba odbornosť, cit a láska k detičkám s podobným osudom ako Alexík.” Janka Z.

V čom je naša sila

 • Poskytujeme integrovaný prístup a širokú škálu rehabilitačných techník.
 • Medzinárodný tím s hlbokými znalosťami a rozsiahlymi skúsenosťami v rehabilitácii 
 • Prepracované rehabilitačné programy založené na diagnóze pacienta, veku a zdravotnom stave.
 • Odborné poradenstvo, ktoré zohľadňuje lekárske, psychologické a sociálne aspekty
 • Ľudský prístup, oddanosť a silná vášeň pre našu prácu.
 • Vynikajúca starostlivosť o zákazníka a podpora rodiny pacientov.
 • Poloha v kúpeľnom stredisku s rozsiahlou infraštruktúrou.
 • Kombinácia rehabilitácie a rodinnej dovolenky obklopenej nádhernou prírodou.

Lokalita

Kúpeľný ostrov v Piešťanoch je oázou pokoja a oddychu, dokonalé miesto pre rehabilitáciu uprostred nádherného kúpeľného parku. Vďaka prameňom s liečivou geotermálnou vodou tu vznikli svetoznáme kúpele, využívajúce tiež liečivé účinky bahna. Kúpele Piešťany sa už vyše 200 rokov špecializujú na liečbu ochorení pohybového a nervového systému a patria medzi najvýznamnejšie európske kúpele svojho druhu. Z centra Piešťan sa autom na Kúpeľný ostrov dostanete po Krajinskom moste a pešo po bezbariérovom Kolonádovom moste (tiež Sklený most). 

AXIS Medical Center nájdete v hoteli Balnea Grand, ktorý je súčasťou kúpeľného rezortu Balnea Grand Splendid. Hotel je priamo spojený s moderným centrom Health Spa Balnea, ktoré ponúka liečebné a relaxačné procedúry pre sprievodné osoby.

Ideálna poloha, ľahká dostupnosť, bohaté tradície kúpeľníctva a rehabilitácie – to všetko nájdete na jednom mieste a môžete tak spojiť rehabilitačný pobyt s rodinnou dovolenkou. 

Rehabilitačné programy

Starostlivosť o pacientov poskytuje multidisciplinárny tím: neurológ, ortopéd, pediater, manuálny terapeut, fyzioterapeut, kinezioterapeut, hydrokinezioterapeut, ergoterapeut, reflexoterapeut, masér, logopéd, zdravotná sestra, muzikoterapeut a canisterapeut. Všetky naše programy sú intenzívne a komplexné a ich štruktúra odráža individuálne potreby pacienta. 

V rehabilitačných programoch je obsiahnuté široké spektrum terapií, ktoré pomáhajú pacientom zlepšiť ich zdravotný aj emocionálny stav. Intenzívny neurorehabilitačný program zahŕňa v prípade indikácie lekárom aj hydrokinezioterapiu v termálnej liečivej vode. Hydrokinezioterapia je rehabilitačné cvičenie, ktoré prebieha vo vode s teplotou 29 až 33°C pod dohľadom špecializovaného tímu 2-3 fyzioterapeutov. Zážitok vo vode ovplyvňuje duševnú, psychologickú, zmyslovú a motorickú sféru a vedie pacienta k tomu, aby rehabilitačné cvičenie vnímal aj ako zdroj radosti a pohody.

AXIS Prevent 

Program určený pre predčasne narodené a rizikové deti už od 1.mesiaca života. Zahŕňa odbornú lekársku konzultáciu, stanovenie diagnózy a návrh ďalších krokov. Dôležitou súčasťou sú individuálne cvičenia zohľadňujúce potreby dieťatka (ambulantne alebo stacionárne) a s tým spojené zaučenie rodičov, ako cvičiť s dieťatkom doma. Veľkou výhodou je, že nemusíte čakať na termín vyšetrenia dlhé týždne a môžete začať konať hneď. Lekárske konzultácie sú možné každú stredu, objednáva sa vopred telefonicky alebo mailom.

AXIS Baby 

Raná rehabilitácia pre deti s oneskoreným vývinom a deti s detskou mozgovou obrnou. Dvojtýždňový program včasnej intervencie pre deti od 6 mesiacov do 2 rokov. Team odborníkov cvičí s dieťaťom 4-5 hodín denne, 5 dní v týždni (po-pia)

Ciele terapie

 • je dať impulz k správnemu fyziologickému vývinu s ohľadom na individuálne osobitosti a vek dieťaťa
 • zastaviť rozvoj patologických symptómov a nesprávnych motorických návykov v pohybovom aparáte
 • prostredníctvom správneho pohybového vývoja zlepšiť kognitívne schopnosti a reč
 • nastaviť a zaučiť rodičov ako správne manipulovať a cvičiť s dieťaťom

„Dnes sme ukončili s Eliškou dvojtýždňový program... chceli by sme sa poďakovať za príležitosť začať práve u Vás. Ďakujeme za trpezlivosť a láskavosť, presne ste vedeli čo na Elišku platí. Budeme sa tešiť na našu ďalšiu spoluprácu.” Greta G. 

AXIS Rehab 

Komplexný neurorehabilitačný program určený pre pacientov so všetkými formami mozgovej obrny, pacientov s následkami akútnej cievnej mozgovej príhody a kranio-cerebrálnych poranení. Kladie dôraz na zníženie spasticity, normalizáciu svalového tonusu, zväčšenie rozsahu pasívnych a aktívnych pohybov v kĺboch, zlepšenie krvného obehu, metabolizmu a trofiky tkanív a získavanie alebo obnovenie pohybových a psychomotorických zručností. 

„Adamkovi sa natoľko darilo a páčilo v Axise, že si predĺžil pobyt na 3 týždne. Už teraz vidíme malé zlepšenia po každej stránke. Ani neviem nájsť vhodného slova, ktoré by vystihovalo našu vďaku. Máme Vás všetkých radi a veríme, že Váš tím budeme prospešný aj pre ostatných minimálne tak ako pre Adamka.” Lucia K.

AXIS Cognitive 

Komplexný neurorehabilitačný program určený pre pacientov s Downovým syndrómom, poruchami autistického spektra, genetickými syndrómami, oneskorením psychomotorického vývoja, s narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchou pozornosti s hyperaktivitou, poruchami učenia a inými ťažkosťami. Pomáhame dieťaťu odhaliť svoj potenciál a dávame mu príležitosť plne komunikovať s okolitým svetom a rozvíjať samoobslužné zručnosti.

Rehabilitačný plán vypracovaný našimi špecialistami prihliada na individuálne charakteristiky správania dieťaťa, vývoj jeho zdravotného stavu v procese korekčných opatrení. Rodičia môžu získať individuálne a rodinné poradenstvo, naučia sa lepšie porozumieť sebe a svojmu dieťaťu, a získať dôveru v seba a svoje dieťa. 

„Ďakujeme úžasným ľuďom v AXIS Medical Center, ktorí našej Lujze veľmi pomáhali aj pomohli. Dúfame, že sa nám podarí čoskoro k Vám vrátiť.“ Ivana B.

Program Axis Spinal a Axis Orto je určený pre tých, ktorých zlomeniny, poranenie chrbtice a miechy či jej cievne zásobenie sú prekážkou bezbolestného, správneho pohybu. Podobne ako vertebrogénne ochorenia, algické syndrómy, či nesprávne držania tela. Vďaka profesionálnemu a odbornému prístupu sa urýchli návrat ľudí do bežného života. 

„Mám za sebou úžasný, hoci veľmi fyzicky náročný rehabilitačný pobyt v AXIS Medical Center, kde bol pre mňa pripravený program šitý na mieru. Veľké ĎAKUJEM celému personálu AMC.“ Jaroslav P.

AXIS Spinal

Neurorehabilitačný program určený pre pacientov s následkami zlomenín a poranení chrbtice a miechy. Rehabilitačný program je obzvlášť vhodný v skorej pooperačnej fáze (počas prvého roku po úraze, operácii) vedie k stimulácii kompenzačných schopností organizmu, čo môže zabrániť vzniku hlbokého postihnutia. Program umožňuje človeku prispôsobiť sa životu v nových podmienkach, maximálne ho adaptovať pre aktívny sociálny život aj s obmedzenými fyzickými možnosťami. 

Účelom tohto rehabilitačného programu je zabezpečiť každodennú a sociálnu samostatnosť, návrat k bežnému spôsobu života. Dosahujeme to pomocou zlepšenia metabolických procesov, prevenciou alebo znížením preležanín a kontraktúr, uľahčením pohybu pacienta, posilnením slabých svalov, tréningom pohybu pomocou rehabilitačných prostriedkov, znížením bolesti a vertikalizáciou.

AXIS Ortho 

Komplexný neurorehabilitačný program určený pre pacientov s vertebrologickými ochoreniami. Zameriava sa na prekonanie bolestivých syndrómov, korekciu držania tela, sociálnu a domácu adaptáciu pacientov a zlepšenie kvality ich života. Pre každého pacienta je pripravený individuálny rehabilitačný program, ktorý zohľadňuje povahu následkov poškodenia, somatický, psychický a neurologický stav. Pacientovi sa poskytnú osobné odporúčania týkajúce sa monitorovania a korekcie statických polôh, ďalšieho pohybového režimu a rozsahu zaťaženia. 

Financovanie liečby v AXIS Medical Center 

Nakoľko AXIS Medical Center nemá zmluvu so zdravotnými poisťovňami, nadviazali sme úzku spoluprácu s OZ Cesta Pomoci – Way to help, o.z., kam je možné poukazovať 2% z daní. Financie z 2% (ale aj z darov, príspevok) je možné použiť na úhradu: 

 • rehabilitačného pobytu v AXIS Medical Centre 
 • ubytovanie a stravu počas rehabilitačného pobytu v AXIS Medical Centre 
 • na všetky terapie v AXIS Medical Centre (aj jednotlivo) 
 • na ambulantnú liečbu v AXIS Medical Centre

 

„V januári 2021 sme s našim synom Timotejom absolvovali v AXIS Medical Center pobyt za účelom urobiť všetko pre zlepšenie zdravotného stavu nášho dvanásťročného syna. Po dlhých desiatich mesiacoch, počas ktorých bol Timko v bdelej kóme po zakrvácaní do kmeňa mozgu sa na Vianoce začal preberať a vnímať nás, bol však stále ležiaci a nerozprával. Po vstupnej lekárskej prehliadke začal Timko absolvovať jednotlivé procedúry podľa vypracovaného programu a pod dohľadom lekárov. Na naše prekvapenie už po troch dňoch sme videli nášho Timka ako ho rehabilitačný pracovníci stavajú na vlastné nohy. Každým dňom absolvoval predpísané procedúry a po cca. týždni začal prijímať pevnú stravu ústami. Dovtedy bol vyživovaný cez Peg a ústami prijímal len tekutiny v malom množstve a úplne riedke kaše, tiež len v obmedzenom množstve. Počas celého pobytu sme videli ako syn naberá telesnú silu a ako mu začína pracovať aj hlavička, videli sme aké ťažké to pre neho bolo, ale vďaka profesionalite rehabilitačných pracovníkov to zvládol. Po troch týždňoch v AXIS Medical Center sme sa vrátili domov a netrvalo dlho a náš Timko začal rozprávať. Dnes sú to už súvislé vety aj keď pomalším tempom. Sme presvedčení, že to je výsledok jednotlivých terapií (neurofyziologické cvičenia, masáže, orofaciálne cvičenia, EEG cvičenia, kyslíkové terapie a ďalšie) skĺbené s nasadením a odhodlaním pomôcť pacientom vo Vašom zariadení a to prinieslo obrovský zdravotný progres u Timka.“ Andrea V.

KONTAKT
AXIS Medical Center
Nábrežie J. J. Torkosa 3605/34  •  Kúpeľný ostrov •  Piešťany 921 29
+421 948 442 509  •  info@axis-medical.eu
www.axis-medical.eu

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk