Rehabilitačné centrum - Náhla cievna mozgová príhoda

Rehabilitačné centrum - Náhla cievna mozgová príhoda
VITALITA n.o. LEHNICE Vyhodnotenie prvých sto dní fungovania Špecializovanej nemocnice v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Lehniciach za účasti pána štátneho tajomníka MUDr. Jaroslava Ridošku, PhD. MBA z Ministerstva zdravotníctva SR.

VITALITA n.o. LEHNICE dňa 11. septembra 20019 zorganizovala DEŇ ZDRAVIA, v rámci ktorého došlo k vyhodnoteniu prvých sto dní fungovania Špecializovanej nemocnice v odbore fyziatrie balneológie a liečebnej rehabilitácie. Vyjadrenie štátneho tajomníka znelo:

„Náhla cievna mozgová príhoda na slovenskú sa zvyšuje, ročne je 20 tisíc nových pacientov. Následky sú veľmi vážne, jedna tretina pacientov zostane ležiacich, dokonca na náhlu cievnu mozgovú príhodu zomrie dva krát viac pacientov ako na kardiovaskulárne ochorenia.

Táto téma je veľmi závažná. My dokážeme už teraz náhlu cievnu mozgovú príhodu veľmi rýchlo prostredníctvom telemedicíny identifikovať a liečiť. Preliečiť ho vieme, zastabilizovať ho vieme, ale potom tá obrovská práca potrebujeme pacienta vrátiť do bežného života a  toto je už Vaša úloha. Na záver pán štátny tajomník zaprial veľa úspechov trpezlivosti a  spokojných pacientov. “

Vedúca sestra Špecializovanej nemocnice v  odbore FBLR pani Mgr. Judita Fördősová informovala o úspešnom fungovaní nemocnice. Pacient sa prijíma na základe návrhu na rehabilitačnú liečbu, ktorú vypíše odborný lekár (neurológ, neurochirurg, lekár FBLR) a  potvrdí návrh aj internista. Je potrebné vykonať vyšetrenie k záťaži kardiovaskulárneho aparátu. Kompletne vyplnený návrh schvaľuje zdravotná poisťovňa. Doteraz nemocnica prijala 136 návrhov na liečbu z čoho bolo schválených 81 návrhov. Počas tejto doby bolo prijatých 58 pacientov a  doteraz bolo prepustených 29 pacientov. Najviac pacientov sme mali z okresu Dunajská Streda, ale boli pacienti aj z Košíc, z Lučenca a z Námestova.

Cieľom Špecializovanej nemocnice v  odbore FBLR je dosiahnuť čo najlepšie výsledky u  pacientov s  predpokladom ďalšieho výrazného zlepšenia zdravotného stavu.

 

Našim zámerom je prepustiť pacienta v  čo najlepšom zdravotnom stave pri dosiahnutí maximálnej sebestačnosti v  každodenných činnostiach. V  rámci vyhodnotenia úspešnosti liečby na základe Barthelovho testu bolo dosiahnuté zlepšenie o  stupeň alebo o  dva stupne sebestačnosti pri jednotlivých pacientov.

 

Priemerná hodnota Barthelovho testu pri príjme pacientov bolo 53,3 bodov a pri prepustení 73,6 bodov. Priemerná dĺžka liečby je 45,4 dní. Liečba je plne hradená zdravotnými poisťovňami. 

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk