Rehabilitačné Centrum Natália

Rehabilitačné Centrum Natália
Centrum Natália bolo otvorené v roku 2014 za účelom rehabilitácie detí a mládeže s detskou mozgovou obrnou, oneskoreným vývojom a ďalšími neurovývojovými poruchami, ktorým je odporučené cvičenie TheraSuit metódou. 

Okrem tejto metódy sa v centre venujú aj ďalším terapiám. Všetky cvičenia detičky vykonávajú pod dohľadom certifikovaných fyzioterapeutiek. Centrum Natália sa radí k špičkovým zariadeniam, ktoré poskytujú modernú rehabilitáciu s najnovšími cvičebnými metódami. Moderné priestory a postupy spĺňajú všetky požiadavky klientov.

Rehabilitačné pobyty
Nové rehabilitačné metódy väčšinou nie sú hradené zdravotnými poisťovňami, preto sa centrum orientuje aj na doplnkové služby rodinám detí s detskou mozgovou obrnou v oblasti sociálnej, právnej a finančnej. Rehabilitačné pobyty sú pre deti s detskou mozgovou obrnou veľmi dôležité, pretože im pomáhanú napredovať a zlepšujú ich zdravotný stav. Avšak ani to nestačí. Rodičia detičiek s DMO musia s nimi každý deň absolvovať vhodné domáce cvičenia a cielené hry, ktoré sú bežnou súčasťou života týchto detí. Terapeutky zaškolia rodičov, ako správne s dieťaťom cvičiť doma, ako ho zaujať a motivovať. Spokojnosť pacientov je najdôležitejším kritériom a hlavným cieľom fungovania centra.

Rehabilitačné metódy
V rehabilitačnom centre Natália využívajú pri rehabilitáciách rôzne druhy metód, ktoré samozrejme závisia od potrieb daného dieťaťa.

Medzi najčastejšie používané metódy patria:
THERASUIT METÓDA
Liečebná metóda TheraSuit rozvíja stimuláciou centrálnej nervovej sústavy ako aj dôležité funkcie potrebné pre pohyb v každodennom živote. Intenzívna pobytová liečba v  centre trvá dva až tri týždne. „Dozvuky“ cvičenia sa prejavujú aj v  priebehu ďalších týždňov po ukončení terapie. Aby efekt, ktorý sa dosiahne intenzívnym cvičením po pár týždňoch nevyprchal, môžu rodiny s deťmi využiť ambulantnú formu cvičenia v oblekoch v trvaní 90 minút. Takéto cvičenie pomáha udržať dlhodobejšie správne držanie tela, hrubú a jemnú motoriku a v neposlednom rade aj väčšiu samostatnosť pacientov.

INDIVIDUÁLNE REHABILITAČNÉ CVIČENIE
Sú to metódy, ktorých hlavnou úlohou je obnovenie normálnych funkcií štruktúr pohybového systému. Cvičenie prebieha pod dohľadom a za pomoci fyzioterapeuta, ktorý zabezpečí správne a účinné cvičenie šité na mieru. Cieľom je zlepšiť rozsah pohybu konkrétnych svalových partií a naučiť pacienta cviky, ktoré môžu vykonávať aj v domácom prostredí.

KRANIOSAKRÁLNA TERAPIA
Je to jemná manuálna technika na vyšetrenie a zlepšenie funkcií fyziologického telesného systému, ktorý býva označený ako kraniosakrálny systém. Dôležitou funkciou tohto systému je produkcia, obeh a spätné vstrebávanie cerebrispinálnej tekutiny (mozgomieš- nej tekutiny). Táto tekutina je produkovaná vo vnútri kraniosakrálneho systému a udržuje fyziologické prostredie, v ktorom sa mozog, miecha a celý nervový systém vyvíja, žije a funguje. Jemnými dotykmi, pri ktorých je obvykle vyvíjaný mierny tlak, sú potom odstraňované blokády v kraniosakrálnom systéme. Terapeutická metóda vyznáva prirodzenú autokorekciu a samoliečebné mechanizmy (vnútornú múdrosť) tela.

MASÁŽ
Je sústava hmatov pri ktorej sa mechanicky dráždia periférne nervy, cievy a svaly. Hlavným cieľom masáže je priaznivo ovplyvniť zmeny vyvolané chorobou alebo námahou /t.j. stuhnutie svalstva alebo zlé držanie tela/, posilniť zdravie a zvýšiť odolnosť organizmu. Je ideálnym doplnením intenzívneho rehabilitačného programu. Masáž sa využíva pri: udržiavaní a podpore zdravia ako prevencia liečbe chorôb a patologických stavov obnovovaní stratených funkcií a schopností – prinavrátenie zdravia.

ĎALŠIE PODPORNÉ METÓDY
Ďalšie pomocné rehabilitačné metódy, ktoré dopĺňajú a podporujú naše hlavné rehabilitačné programy sú snoezelen terapia, bioptrónová terapia, oxygenoterapia, vibračná masáž chodidiel,Kinesiotaping a cvičenie na fit lopte.

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk