Založenie kreatívnej dielne v Pracovno-socializačnom centre Impulz

Založenie kreatívnej dielne v Pracovno-socializačnom centre Impulz
Vďaka finančnej podpore Mestskej časti Petržalka vo výške 2 700 Eur sme mohli rozšíriť tvorivé aktivity pre klientov rehabilitačného strediska v PSC Impulz. Dvanásť klientov s mentálnym postihnutím tak dostalo príležitosť na sebavyjadrenie, posilnenie jemnej a hrubej motoriky a iných zručností.

Prostredníctvom činností ako sú šitie, tkanie a batikovanie sme sa snažili prebudiť ich skryté schopnosti a podporiť ich záujem a kreativitu. 
Na realizáciu nášho projektového zámeru bolo nevyhnutné zabezpečiť jednoduché a  zrozumiteľné, ale kvalitné pracovné prostriedky a materiál, predovšetkým zakúpiť šijací stroj a tkáčsky stav. 

Cieľom projektu bolo naučiť niektorých klientov šiť, najskôr jednoduché produkty, ako sú nákupné tašky a vankúše. Klientov, ktorí chceli tkať, sme postupne oboznámili s výrobným postupom tejto činnosti. Výtvarne nadaných klientov, ktorí mali záujem o kreatívnu prácu s textilom, sme učili ručne farbiť látky pomocou viazanej či sypanej batiky a batikovania štetcom. 

Vďaka projektu sa naučila jedna klientka šiť nákupné ekologické tašky, ktoré následne s ďalšími klientmi ručne farbíme – batikujeme a dekorujeme. Okrem tašiek táto klientka šije sezónne ozdoby, levanduľové vrecúška do skríň a pod dohľadom liečebnej pedagogičky sa postupne oboznamuje so šitím textilných hračiek – vankúšov. 

Dve klientky a jeden klient si osvojili techniku tkania na tkáčskom stave. V ich ponuke nájdeme vďaka práci pod systematickým dohľadom liečebnej pedagogičky prestierania, ruksaky, vrecká na doklady, poťahy na vankúše a koberce. Klienti tkajú s veľkým nadšením, ale keď sa pomýlia alebo nie sú spokojní so svojou prácou, sú ochotní chybnú časť vypárať a začať odznova. Samostatne sa naučili pripraviť si materiál na tkanie; pri výbere farieb a materiálu ich usmerňuje liečebná alebo špeciálna pedagogička. 
Z výsledkov svojho snaženia sú veľmi šťastní, čo posilňuje ich pocit sebadôvery a sebaúcty. 

Ďalšia klientka prejavila záujem o ručné farbenie hodvábnych šálov – batikovanie. Klientka je výtvarne nadaná, rada navštevuje výtvarný krúžok a krúžok artefiletiky, kde pod vedením akademickej maliarky spoznáva rôzne výtvarné techniky. Práca s farbami ju baví, čo bol predpoklad na to, že preukáže dostatok trpezlivosti, aby techniku batikovania zvládla. V súčasnosti klientka farbí šály spolu s arteterapeutkou, ale postupne sa zdokonaľuje a je čoraz samostatnejšia a sebavedomejšia. 

Ostatní klienti sa sústredili predovšetkým na dekorovanie už nabatikovaných produktov s použitím predlohy alebo vlastnej fantázie. Týmto prirodzeným spôsobom ich motivujeme k vzájomnej spolupráci a kooperácii. Kreatívne činnosti pomáhajú klientom dosiahnuť pocit vnútorného uspokojenia a  psychickej rovnováhy a vytvárajú podmienky pre posilňovanie ich koncentrácie, vytrvalosti a trpezlivosti, čo je potrebné aj pri iných vzdelávacích programoch. 
Kreatívne činnosti, ktoré si postupne naši klienti osvojujú pod vedením skúsených odborníkov, prispievajú k ich osobnému rozvoju a zvyšujú ich sebavedomie. A to je základný predpoklad, aby zvládli aj ďalšie zručnosti a boli tak schopní postupne sa osamostatňovať vo svojom každodennom živote. 

Mgr. Jana Mareková

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk