Deti s neuromuskulárnymi poruchami, mentálnym a telesným postihnutím potrebujú našu pomoc

Deti s neuromuskulárnymi poruchami, mentálnym a telesným postihnutím potrebujú našu pomoc
Bratislava – Nadácia Volkswagen Slovakia si uvedomuje finančnú náročnosť a dôležitosť podpory zdravotne znevýhodnených, mentálne a fyzicky postihnutých detí. V spolupráci s Possibilitas – centrom intenzívnej neurorehabilitácie a prostredníctvom grantového programu Vzdelaním k integrácii zlepšuje kvalitu ich života.
  • Počas dvoch rokov 45 detí s neuromuskulárnym ochorením získalo finančný príspevok na dvojtýždňový intenzívny rehabilitačný pobyt v centre intenzívnej neurorehabilitácie Possibilitas v Piešťanoch, ktorý poskytla Nadácia Volkswagen Slovakia.
  • V rámci grantového programu Vzdelaním k integrácii taktiež podporila od roku 2015 projekty venujúce sa mentálne a telesne postihnutým deťom vo výške takmer 80 000 Eur. Jedným z nich bolo aj OZ Usmej sa na mňa (Košice) s projektom Remeslo má zlaté dno.

Bratislava – Nadácia Volkswagen Slovakia si uvedomuje finančnú náročnosť a dôležitosť podpory zdravotne znevýhodnených, mentálne a fyzicky postihnutých detí. V spolupráci s Possibilitas – centrom intenzívnej neurorehabilitácie a prostredníctvom grantového programu Vzdelaním k integrácii zlepšuje kvalitu ich života.

POSSIBILITAS

Vďaka grantu Nadácie Volkswagen Slovakia získalo v rokoch 2017 a 2018 možnosť 45 klientov absolvovať dvojtýždňový intenzívny rehabilitačný pobyt v centre Possibilitas. Väčšinu klientov tvorili deti s diagnózou detská mozgová obrna. Liečba pohybom sa pre všetkých klientov s týmito ťažkosťami stáva  bojom o zdravie, s cieľom plnohodnotne sa zaradiť do spoločnosti.

V tomto centre sa venujú špeciálnej vysoko intenzívnej oblekovej terapii - Therasuit. Ide o jednu z najefektívnejších terapií, ktorá pomocou obleku koriguje patologické pohyby a aktivuje tak správne svalové skupiny. Hlavným prínosom Therasuit metódy je fakt, že už po absolvovaní 2 týždňovej intenzívnej terapie sú viditeľné zlepšenia koordinácie a rovnováhy, držania tela, zvýšenie svalovej sily, aktivácia správnych pohybov, zlepšenie stereotypu chôdze, zlepšenie vnímania ťažiska a polohy tela.

„Počas cvičenia sa snažíme klienta naučiť nové a správne pohybové vzorce. U viacerých klientov sa nám podarilo dosiahnuť  po absolvovaní našej terapie zlepšenie  ich  lokomócie  zo štvornožkovania až na chôdzu, buď samostatnú bez pomoci, alebo s barličkami. Takto dosiahnuté výsledky a naučené nové pohybové vzorce  je potrebné upevňovať a dané cvičenia opakovať, preto sa stáva cvičenie pre takéto deti celoživotným údelom. Naše centrum je všetkým rodinám nápomocné v ich neľahkej životnej situácií,“ uviedla riaditeľka a hlavná fyzioterapeutka Stanislava Vojtová z Possibilitas.

„Môj syn Matej má 9 rokov a má diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu. Vďaka priateľskému prostrediu, ktoré v Possibilitas prevláda nie je pre Maťka cvičenie stres ale zábava. Veľmi dôležité je rehabilitovať pravidelne, to je však z finančného hľadiska veľmi náročné. Preto by sme sa chceli z celého srdca poďakovať Nadácii Volkswagen Slovakia, ktorá nám financovala dvojtýždňový pobyt v tomto centre. A čo nám pobyt priniesol? Veľmi veľa. Maťkovi spevnel chrbát, nabral väčšiu istotu a tým sa stal oveľa samostatnejší. Vie niekoľko sekúnd stáť bez opory a prejsť pár krokov s barlami úplne sám bez akejkoľvek pomoci iného človeka. A toto je obrovský progres, z ktorého máme neopísateľnú radosť,“ povedala Kristína Belicová, mamička hendikepovaného Maťka, ktorý je jedným z detí absolvujúcich pobyt v Possibilitas v Piešťanoch.

VZDELANÍM K INTEGRÁCII

Vzdelaním k integrácii je grantový program, ktorým Nadácia VW SK podporuje od roku 2015 vzdelávanie a integráciu telesne a mentálne postihnutých detí a mládeže do 26 rokov zo zariadení a domovov sociálnych služieb, ako i občianskych združení venujúcich sa znevýhodneným deťom a mládeži do 26 rokov. Od začiatku realizácie grantového programu poskytla úctyhodnú sumu vo výške takmer 80 000 Eur. Zdravotne hendikepovaní mladí ľudia majú veľmi malú šancu zamestnať sa, hoci sú vďační, keď môžu byť užitoční. Potrebujú však jednoduchú prácu a špeciálny prístup.

Spomedzi viacerých projektov stojí za zmienku spomenúť OZ Usmej sa na mňa, ktoré pomáha týmto ľuďom a rozhodlo sa dať im možnosť vyskúšať si rôzne remeslá a naučiť ich jednoduché zručnosti pod dohľadom odborníkov.

„S významnou finančnou pomocou Nadácie Volkswagen Slovakia môžeme realizovať 10-mesačný cyklus tvorivých a remeselných dielní pre zdravotne hendikepované deti a mládež. Deti s mentálnym hendikepom navštevujú remeselné dielne v UĽUVe v rámci pracovného vyučovania a krúžkov. Učia sa rezbárstvo, textilné techniky, prácu s kožou a s prútím, vyrábajú formy na modrotlač. Mladí ľudia s mentálnym a zrakovým hendikepom chodia na hrnčiarske dielne v UĽUVe, kde vyrábajú mištičky, hrnčeky a iné keramické ozdoby. Deti sú veľmi šťastné a veľmi ich to baví. Rozvíjajú si jemnú motoriku a nevedia sa dočkať, kedy uvidia svoj výrobok. Aj lektori sú s nimi veľmi spokojní. Napriek tomu, že niektorí ešte nepracovali s „výnimočnými“ deťmi, sú z nich nadšení a môžem povedať, že je to obojstranné obohacovanie sa. Dokonca aj jeden nevidiaci klient chodí na hrnčiarstvo a veľmi sa teší, že môže prácu s hlinou spoznávať cez hmat,“ povedala koordinátorka projektu Dagmar Kočiová.

Ďalšou skupinou je mládež po ukončení školskej dochádzky, ktorá nenavštevuje žiadne zariadenie a jedinou možnosťou sociálnych kontaktov a uplatnenia sú tvorivé dielne v OZ Usmej sa na mňa, kde v tomto roku otvorili kurzy šitia.

„Vyrábajú ekologické vrecúška na ovocie a zeleninu zo starších záclon ako náhradu za mikroténové vrecúška a bavlnené vrecúška na chlieb a pečivo. Cieľom je, aby aj títo klienti prispievali k ekologickému zmýšľaniu a podporovali myšlienku Zero waste, avšak bez finančného príspevku by sme tieto zmysluplné aktivity nemohli realizovať. Preto sme veľmi vďační Nadácii Volkswagen Slovakia, že podporila náš projekt,“ dodala koordinátorka projektu Dagmar Kočiová.

Viac informácií o grantových programoch podporujúcich znevýhodnené deti nájdete na www.nadacia-volkswagen.sk

Nadácia Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná nadácia. Už desiaty rok aktívne pôsobí na Slovensku. Cielene sa snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život“ v uvedomelej spoločnosti. Ťažiskom jej programov je oblasť výchovy a vzdelávania. Podporuje inovatívne vzdelávacie projekty a svoj dôraz kladie na vzdelávanie mladých ľudí. Každoročne tiež realizuje kreatívne projekty pre detské domovy. Svoju pomoc vo významnej miere orientuje aj na oblasť znevýhodnených a deti v núdzi.

 

Kontakt pre médiá
Nadácia Volkswagen Slovakia 
Veronika Belušková
Mobil: +421 907 587 074
beluskova@divino.sk


Ľubomíra Repáňová, Projektová manažérka 
Tel:   +421-2-6964-3567
lubomira.repanova@volkswagen-groupservices.com   
www.nadacia-volkswagen.sk


Michal Ambrovič, Hovorca spoločnosti
Tel.: +421 902 471 511
Michal.Ambrovic@volkswagen.sk

Volkswagen Slovakia
Jána Jonáša 1
843 02 Bratislava 49
www.volkswagen.sk

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk