Nadácia Volkswagen Slovakia pomáha deťom s autizmom

Nadácia Volkswagen Slovakia pomáha deťom s autizmom

Za rok 2017 a 2018 poskytla podporu vo výške takmer 88 000 eur

Prostredníctvom muzikoterapie, canisterapie a rôznych pohybových aj tvorivých aktivít sa tieto deti učia rozvíjať svoje schopnosti a prekonávať sociálnu izoláciu, ktorej čelia od narodenia. Vďaka sume takmer 88 000 eur sa počas dvoch rokov podarilo pomôcť mnohým autistickým deťom  vo veku 3 až 15 rokov.

Bratislava – Nadácia Volkswagen Slovakia (Nadácia VW SK) pomáha deťom s autizmom. Prostredníctvom muzikoterapie, canisterapie a rôznych pohybových aj tvorivých aktivít sa tieto deti učia rozvíjať svoje schopnosti a prekonávať sociálnu izoláciu, ktorej čelia od narodenia. Vďaka sume takmer 88 000 eur sa počas dvoch rokov podarilo pomôcť mnohým autistickým deťom  vo veku 3 až 15 rokov.

Muzikoterapia ako spôsob liečby

Muzikoterapia je jednou z aktivít, ktorá dokáže vo chvíľkovom okamihu ponúknuť uvoľnenie, abreakciu, katarziu emocionálnych blokov ako aj kontakt so sebou samotným. Z týchto a mnohých ďalších dôvodov je vhodná pre cieľovú skupinu osôb s autistickým spektrom. Muzikoterapia pôsobí na rôznych úrovniach s cieľom prekonávať sociálnu izoláciu, redukovať výskyt stereotypných prejavov a znížiť citlivosť na okolie.  Vďaka tejto terapeutickej metóde sa zlepšuje celkový fyzický i psychický stav detí s autizmom.

 „Martin (15 r.) na začiatku nevedel do čoho ide, záujem o proces muzikoterapie a dôvera v zmenu bola skôr na strane matky. Začiatky boli zdĺhavé, neustále opakujúce sa tendencie priblíženia a vzdialenia - fyzického, duševného nás stálo veľa síl , vytrvalosti a viery, že dôjde k zlomu. Ten nastal až po roku, keď si na nás Martin zvykol, vytvoril si s nami pravidelný každo - týždňový rituál. Vďaka muzikoterapii došlo k zníženiu agresívnych emocionálnych prejavov, ktoré sprevádzali akékoľvek narušenie jeho rituálov,“ uviedla Martinova psychologička Denisa Pinková, ktorá spolupracuje s OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Banskej Bystrici (OZ SPOSA BB), ktoré Martin navštevuje.

 Deťom s autizmom sa venuje aj OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom z Banskej Bystrice, ktorej Nadácia VW Slovakia prispela na projekt s názvom Rozvoj detí s autizmom prostredníctvom pohybových a tvorivých aktivít sumou 3500 Eur. V rámci projektu učí fyzioterapeut deti s autizmom správnemu držaniu tela a napráva chybné pohybové vzorce. Pravidelné pohybové aktivity prinášajú zlepšenie zdravia, odbúranie stresu a napätia, zlepšenie hrubej motoriky, koordinácie pohybov a prepájanie oboch mozgových hemisfér. V neposlednom rade sa dieťa kontaktuje s novými ľuďmi a podnetmi. Druhou časťou projektu sú tvorivé dielne, kde deti trénujú jemnú motoriku, zažívajú radosť z tvorby, učia sa nové hravou formou a sú vedené k spolupráci a samostatnosti.

 

„Všetky projekty nám a rodičom ukázali  jedno - veriť si, spájať potenciál  všetkých jednotlivcov, tímu a spoločne uskutočňovať postupné kroky obohacujúce život, ktoré mnohí  považujú pri deťoch s autizmom za nerealizovateľné,“ uviedla Mária Helexová zo SPOSA BB.

V priebehu rokov 2017 a 2018 Nadácia VW SK podporila 33 organizácií vo výške takmer 88 000 Eur.

„Vďaka našej podpore dostávajú šancu na plnohodnotný život aj deti s autizmom a ich rodiny. I keď práca s týmito deťmi je náročná, ich pokroky sú nevyhnutné pre úspešnú integráciu do bežného života. Ich budúcnosť je predsa aj naša budúcnosť,“ uviedla Ľubomíra Repáňová z Nadácie VW SK.

Kontakt pre médiá
Nadácia Volkswagen Slovakia 
Veronika Belušková
Mobil: +421 907 587 074
beluskova@divino.sk


Ľubomíra Repáňová, Projektová manažérka 
Tel:   +421-2-6964-3567
lubomira.repanova@volkswagen-groupservices.com   
www.nadacia-volkswagen.sk


Michal Ambrovič, Hovorca spoločnosti
Tel.: +421 902 471 511
Michal.Ambrovic@volkswagen.sk

Volkswagen Slovakia
Jána Jonáša 1
843 02 Bratislava 49
www.volkswagen.sk

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk