Od 1. Júla 2019 si opatrovatelia a osobní asistenti prilepšia

Od 1. Júla 2019 si opatrovatelia a osobní asistenti prilepšia
NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 29.5.2019, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie Vláda Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:§ 1 Výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie podľa § 22 ods. 9 zákona je 4,18 €.
§ 2 Výška peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 až 10 zákona je uvedená v prílohe. § 3


Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2019.

Príloha k nariadeniu vlády č..... /2019 Z. z.
Výška peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 až 10 zákona

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 zákona pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 430,35 €

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 zákona pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím 572,36 €

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 8 zákona pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne 378,70 €

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 8 zákona pri opatrovaní najmenej dvoch fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne 532,30 €

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 9 zákona 555,20 €
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 10 písm. a) zákona 215,18 €
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 10 písm. b) zákona 286,18 €
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 10 písm. c) zákona 189,35 €
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 10 písm. d) zákona 266,15 €
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 10 písm. e) zákona 277,60 €

Zdroj: Internet

 

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk