Veľkonočný Bazár ADELI

Veľkonočný Bazár ADELI

Domov je pre človeka bezpečným prístavom, kam sa môže kedykoľvek skryť pred nepohodou a oddýchnuť si, pookriať a načerpať nových síl. Jeho príťažlivosť nespočíva v pohodlí či hojnosti, ktoré nám môže poskytnúť, ale v tajomnej hudbe sŕdc, ich súzvuku. Teplo rodinného hniezda poskytuje duchovnu človeka pocit kľudu, bezpečia a istoty. Najintenzívnejšie sa to prejavuje v tých prípadoch, keď sa ocitáme v  prostredí, ktoré nám toto všetko neochvejne pripomína. Neexistuje nič silnejšie ako citové väzby na domov i rodinu, ktoré nás napĺňajú blahom a pôsobia ako balzam. Preto ak sa ocitneme na dlhší čas mimo domova, mnohí z nás sa cítia skľúčení, smutní, nesvoji.


 

Najvýraznejšie absenciu domova zažívame počas sviatkov, ktoré sme zvyknutí tráviť v rodinnom kruhu, pretože práve pocit vzájomnej spolupatričnosti v  týchto slávnostných chvíľach znásobuje ich duchovné posolstvo, ktoré náš vyživuje a vďaka ktorému sa skvalitňuje naše duchovné zdravie, obzvlášť v  prípadoch, keď človek zápasí so zdravotnými problémami. Veľkonočné sviatky pre väčšinu ľudí okrem Vianoc a  Adventu predstavujú najvýznamnejšie dni v  roku a  už iba predstava, že ich budeme musieť stráviť mimo domova pôsobí na nás skľučujúco.
V ADELI Medical Centre sú síce pacienti so svojimi rodičmi, aby nedochádzalo k  negatívnym pocitom, ktoré sa následne nepriaznivo prejavujú na kvalite liečby, avšak pocit domova sa tým dá nahradiť iba čiastočne. Uvedomujúc si všetky tieto skutočnosti sa vedenie ADELI Medical centre spoločne s Nadáciou ADELI rozhodlo pripraviť počas celých Veľkonočných sviatkov pre svojich pacientov a ich rodičov bohatý program, ktorým sa im snažili nielen spríjemniť sviatočné chvíle Veľkonočných sviatkov, ale zároveň aj nahradiť chýbajúci domov. Počas celých sviatkov boli pripravené rôznorodé akcie súvisiace s tradíciami a slovenskými zvykmi, ktoré nadväzujúc jedna na druhú trvali od rána do večera a jednou z nich bol aj Veľkonočný bazár, ktorý sa uskutočnil v priestoroch ADELI na Veľkonočný piatok, trvajúc celý deň. Hneď pri vstupe si návštevníci mohli pochutnať na vynikajúcich veľkonočných špecialitách, ktoré pripravil šéfkuchár, snažiac sa priblížiť domácim i zahraničným pacientom bohatosť a rôznorodosť pokrmov typických pre slovenské domácnosti.
Zároveň sa jednalo o charitatívnu akciu, pretože finančný výťažok z  predaja týchto pochúťok bol určený pre Nadáciu ADELI. Podujatia sa tiež zúčastnili umelci z  radov nás hendikepovaných so svojou širokou ponukou výrobkov a niektorí z nich časť svojej tvorby prispôsobili týmto sviatkom, takže bolo si nielen z  čoho vyberať, ale zároveň takouto formou boli prezentované tradičné výrobky súvisiace s veľkonočnými tradíciami. Veľkonočný bazár vyvolal medzi pacientmi a  ich rodinnými príslušníkmi veľký záujem a po celý čas, od rána do večera, vládla medzi zúčastnenými uvoľnená a veselá nálada. Či malí, alebo dospelí, podľahli jej všetci a na chvíľku zabudli, kde sa nachádzajú, čo bolo aj hlavným zámerom organizátorov.
Zároveň ich toto podujatie všetkých navnadilo na ďalšie zaujímavé akcie, ktoré ich v nasledujúcich dňoch ešte iba čakali a vyvrcholili na Veľkonočný pondelok. Častokrát mi hendikepovaní trávime v nemocniciach či rehabilitačných zariadeniach dlhé týždne a mesiace. Prežívame tam svoje meniny a narodeniny či sviatky svojich blízkych, ich príchody a  odchody. Vzdialenosť domova a našich najbližších neblaho pôsobí na naše duševné zdravie a tým aj na úspešnosť liečby. A pritom stačí tak málo, aby sme sa aj v týchto zariadeniach cítili príjemne i  spokojne. Vľúdnosť, láskavosť či empatia nestoja nič, no dokážu s  človekom robiť doslova divy a  aj hendikepovaní človek dokáže byť vyrovnaný a spokojný sám so sebou i so svojim životom. Veľmi dôležitú úlohu tu zohrávajú lekári, ošetrujúci personál, terapeuti. To, ako k  nám pristupujú, s  akou náladou vstupujú medzi nás, čím nás dokážu milo prekvapiť, ako v tomto konkrétnom prípade, výraznou mierou ovplyvňuje náš duchovný život. Ak títo ľudia sú schopní nás pozitívne naladiť, môžeme aj my hendikepovaní zažívať pocit šťastia a rozžiariť i obšťastniť srdcia druhých. Ak dokážeme vidieť neodcudziteľnú hodnotu druhých, ak každému človeku, vrátane nás hendikepovaných, priznáme jeho ľudskú dôstojnosť, potom mu týmto výraznou mierou pomôžeme, aby sám spoznal svoju vlastnú cenu a cítil sa ako rovnocenný člen spoločnosti, v ktorej žije.

                                                                                                                                                                                                                  

Ing. Peter Hraško

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk