Vernisáž výstavy DVORNÉ DÁMY

Vernisáž výstavy DVORNÉ DÁMY
Podujatia, ktoré organizuje pani Zuzana Almássy Koreňová, sú nielen pohladením očí i duše, ale zároveň vďaka jej silnej charizme majú aj charitatívne zameranie s cieľom pomáhať, čím napĺňajú ušľachtilú myšlienku všetkých jej širokospektrálnych aktivít, t.j. humanizovať našu spoločnosť. Výstava Dvorné dámy sa tento rok uskutočnila už deviaty krát v  reprezentačných priestoroch Starej Radnice vo Zvolene. Jej prvý ročník sa uskutočnil v priestoroch Zvolenského zámku v severozápadnej bašte, kde prebehli aj nasledujúce dva, následne bola presunutá do mesta. Pani Koreňová si ako svoje hosťky pozýva rôzne umelkyne, čím vďaka rôznorodosti ich zamerania sa výstava po celý svoj čas pýši svojou žánrovou jedinečnosťou a rôznorodosťou, vďaka čomu sa stala najúspešnejšou výstavou. Aj tento rok mohli návštevníci zhliadnuť handmade originály v rôznorodej škále a duchu.

 

           Slávnostná vernisáž sa uskutočnila dňa 28. marca 2019 v poobedňajších hodinách a  poctili ju viacerí vzácny hostia, okrem iných primátorka mesta Zvolen pani Lenka Balkovičová. Donorkou výstavy bola pani Eva Černá, pragmatickú a  zároveň jemnú, láskavú a hlboko vnímavú bytosť, ako sa vyznala pani Almássy Koreňová. Výstavu otvoril a  so svojím šarmom sebe samým úspešne moderoval herec pán Radoslav Kuruc a prítomným vernisáž svojím jedinečným vystúpením spríjemnila Janka Filová a Juraj Chabada. Tohto ročníka sa okrem pani Zuzany Almássy Koreňovej zúčastnili aj umelkyne ako Iveta Košíková, Ingrid Nová Almáši, Oľga Dzúrová, Janky Ondrejová, Timea Konôpkovej, ktorých dielami sa mohli návštevníci pokochať ešte celý mesiac. Keďže autorka výstavy pani Zuzana Almáši Koreňová má silné sociálne cítenie, všetky jej projekty sa okrem umeleckého zážitku nesú aj v charitatívnom tóne, ktorého súčasťou býva charitatívna zbierka, ktorá má nielen niekomu pomôcť, ale zároveň viesť návštevníkov k pokore, empatii, šľachetnosti a milosrdenstvu. Vyzbieraná suma sa následne venuje buď organizáciám, ktoré pomoc poskytujú alebo konkrétnym ľuďom. Vlaňajší ročník bola vyzbieraná suma venovaná organizácii Plamienok, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/ hospicovej starostlivosti a  smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 bezplatne poskytuje nevyliečiteľne chorým a  zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Pred dvomi rokmi sa za vyzbierané peniaze nakúpili potraviny a hygienické potreby pre útulok Nádej vo Zvolene a podobne to bolo aj v predošlých ročníkoch.

zdroj: http://www.zvolen.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=203757


Keď pani Almáši Koreňová minulý rok krstila svoju novú knihu, reportáž som Vám priniesol na stránkach tohto časopisu, spoločne s  ilustrátorkou knihy pani Ivetou Košíkovou sa rozhodli venovať do zbierky aj diela z knihy, pričom zbierka bola venovaná pre dve postihnuté detičky na rehabilitácie. Od mamičky jedného z  nich následne dostali kontakt na ďalšie postihnuté dieťatko z  Banskej Bystrice, na jednoročného Vilka, ktorý sa aj napriek bezproblémovému tehotenstvu a  dobrým výsledkom lekárskych vyšetrení narodil s  mnohopočetnými diagnózami a  tak bola tentoraz zbierka venovaná jemu na prepotrebné rehabilitácie a  liečenie v  ADELI Medical Centre. Zbierka bežala dlhšiu dobu a  vďaka šľachetnosti darcov z domova a dokonca i zo zahraničia sa podarilo vyzbierať nádhernú, až neuveriteľnú sumu 3 075,-€, vďaka ktorej je už Vilko prihlásený v ADELI. Do zbierky sa samozrejme ako vždy zapojili aj Dvorné dámy, ktoré vďaka predaju svojich umeleckých diel, ktoré sa predávali aj počas vernisáže, prispeli nemalou sumou. Zároveň bolo do zbierky pre Vilka zahrnuté aj dobrovoľné vstupné, ktoré aj keď bolo síce dobrovoľné, spolu so šľachetnými Dvornými dámami konečnú sumu zaokrúhlilo na úctyhodnú sumu 3 636,-€, ktorá bola na záver vernisáže odovzdaná Vilkovej mame a starej mame. To však nebol koniec, pretože pani Denisa Ogino venovala Vilkovej rodine poukaz v hodnote 400,-€ na víkendový pobyt v ich rodinnom penzióne v Rajeckých Tepliciach, ktorý im aj následne osobne odovzdala. Je krásne a povznášajúce, ak umenie dokáže pohladiť oči i  dušu a  človeku umožní zažiť očarujúci zážitok. Pani Zuzana Almáši Koreňová však vďaka svojim aktivitám, ku ktorým patria aj Dvorné dámy, nám pomáha omnoho viac. Nielenže nám poskytuje možnosť prejaviť svoju ľudskosť a  pomôcť blížnemu svojmu, lež sa snaží zároveň v  pozitívnom slova zmysle ovplyvňovať myslenie ľudí, aby si uvedomovali svoje človečenstvo a nemysleli iba sami na seba. Nevnímali život materiálne, ale snažili sa budovať svoju duchovnú hodnotu, ktorá je stálejšia, trvácnejšia. Vďaka ktorej môžu ľudia zmeniť svet a  premeniť ho na príjemné miesto pre všetkých bez rozdielu, kde nikto nemá mať kvalitu svojho života horšiu iba preto, že je slabší, zraniteľnejší, chorý či postihnutý. Dvorné dámy tak nielenže cítia, ale tak aj žijú. Nechajte sa nimi inšpirovať.

zdroj: http://www.zvolen.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=203757

 

                                                                                                                                                                                                                                         

Ing. Hraško Peter

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk