Preventívna prehliadka u stomatológa (zubára)

Preventívna prehliadka u stomatológa (zubára)
Dnes sa budeme venovať preventívnej prehliadke v dutine ústnej. Podľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne základné informácie. 

Prehliadka pozostáva v  podrobnej prehliadky chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, z kontroly medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, z určenia indexov KPE a PBI, z kontroly zubných náhrad, dentálnej hygieny a  hygienických návykov. Na základe verejného zdravotného poistenia sa prehliadka vykonáva u poistencov, ktorí ešte nedosiahli 18 rokov veku, dvakrát v kalendárnom roku a u poistencov, ktorí dosiahli 18 rokov veku, jedenkrát v kalendárnom roku. U tehotných poisteniek sa prehliadka vykonáva dva razy počas toho istého tehotenstva, a to na začiatku prvého a na začiatku tretieho trimestra.

Poznámka:
V súlade so zákonom 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a  o  úhradách za služby súvisiace s  poskytovaním zdravotnej starostlivosti v  znení neskorších predpisov, §3 ods.4: „Zdravotné výkony v  základnom prevedení poskytnuté v súvislosti so zubným kazom sa plne uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia len vtedy, ak poistenec absolvoval v  predchádzajúcom kalendárnom roku preventívnu prehliadku u zubného lekára.“

Podrobná prehliadka chrupu: stomatológ prekontroluje stav skloviny, upozorní Vás na prípadné škvrny- demineralizácie, prípadne Vám odporučí prípravky na „spevnenie“ skloviny, začínajúce kazy, určí podľa stavu chrupu zuby vhodné na sanovanie (plombovanie), prípadne extrahovanie (trhanie) alebo protetické ošetrenie. To sú mostíky, korunky a iné náhrady chýbajúcich zubov.

Vyšetrenie parodontu: vyšetrenie tzv. parodontálnou sondou WHO, ktorá je na celom svete rovnaká. Má na hrote guličku a dieliky ako na pravítku 3,5-5,5-8-11,5mm. Keď lekár premeria úpon ďasna, nemal by sa dostať hlbšie ako 3,5mm. To je zdravé ďasno, nemalo by krvácať a zub by mal byť pevný, bez kývavosti. To je zdravý parodont. Všetko ostatné je choré, alebo bohužiaľ vážne poškodené. Podľa týchto indexov lekár vie posúdiť, či je zub vhodný ešte pod mostík, alebo je lepšie ho radšej extrahovať, to je kývavosť 3.stupňa vo všetkých smeroch. Taký zub sa už nedá veľmi zachraňovať.

Vyšetrenie mäkkých tkanív: lekár prekontroluje jazyk, sliznice pier a líc z vnútra. Či sa nemení farba, štruktúra slizníc. Bohužiaľ pribúda stále viac onkologických ochorení aj v dutine ústnej, ktoré je lepšie podchytiť čo najskôr, lebo v ústach je rakovina veľmi bolestivá. Akúkoľvek zmenu chuti v ústach, pocit sucha, pálenia alebo nejaký výrastok v ústach alebo na perách treba radšej stomatológovi spomenúť ! Radšej robiť päť krát poplach ako neskoro niečo zbadať.

Kontrola medzičeľustných vzťahov: je dôležitá. Svedčí o rôznych odchýlkach napr. protrúzia (ľudovo predkus), naopak progénia (väčšia masívnejšia brada, dolná čeľusť), otvorený zhryz (keď pacient nespojí zuby a  preto nemôže odhryznúť sústo potravy). To všetko je dôležité na správnu funkciu chrupu – žutie, rozprávanie, artikulovanie. Veľa vecí sa dnes dá upraviť čeľustnoortopedickým aparátom (strojčekom, rovnátkami) počas celého života. Nejde len o krivé zuby a estetiku, ale hlavne správnu funkciu.

Kontrola zubných náhrad: veľa starších pacientov so snímateľnými náhradami tzv. protézami si myslí, že ich sa prehliadky netýkajú. Ale aj pod náhradami, napriek tomu, že si ich vyberajú môžu na slizniciach rásť rôzne patologické (nezdravé) útvary, kvasinkové infekcie, pálenie, ranky na slizniciach. Môžu tam mať zubný kameň, povlaky, praskliny. Nehovoriac, že pomery v ústach sa rokmi menia. Pri schudnutí môže náhrada padať, pri pribratí zase rezať, omínať. Niekedy to pacient laik nevie posúdiť, čo je ešte normálne.

Niektoré zásuvné súčiastky sa vymieňajú po opotrebovaní, aby práca lepšie držala. Toľko základných informácií o prehliadkach v dutine ústnej, aby som to trochu priblížila aj bežným smrteľníkom ako som aj ja. Tak sa nezabudnite ohlásiť na prehliadku do zubného kresla skôr, nie až v decembri ako 80% obyvateľov a  potom sa čudujete, že sestrička na ambulancii dvíha telefón nahnevaným hlasom alebo Vám 30.12. nik nezdvihne, aj keď je pracovný deň a Vy to chcete do konca roka stihnúť.

S pozdravom ešte počas leta zdraví Andrea Snopková, diplomovaná dentálna hygienička,

www.dental-lady.sk
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk