Protetika

Protetika
V  dnešnom okienku dentálnej hygieny si vysvetlíme zopár výrazov v stomatologickej terminológii. Jedno z takých „cudzích“ odborných slov je protetika.
Čo to vlastne znamená, ak zubný lekár použije vetu, že musíme zhotoviť protetickú prácu?
Protetická práca môže byť rôzna. Od totálnej snímateľnej náhrady, ľudovo nazývanej „protéza“ alebo vyberateľné zuby, až po komplikované zirkónové mostíky osadené na implantátoch. Dnešná doba ponúka veľké varianty a preto niekedy nie je jednoduché a ani vhodné rýchle a zbrklé rozhodovanie. Často krát ide aj o finančnú kalkuláciu protetickej práce.

Denne sa stretávam v ambulancii s vetou: Nech mi to radšej všetko vytrhajú, zuby už nebudú bolieť a dajú mi štátne zuby! A ja sa vždy len usmejem a opýtam sa, že to sú aké? Dobre viem, že je to len obľúbená veta generácie, keď ešte v  osemdesiatych rokoch minulého storočia jediná štátna zdravotná poisťovňa uhrádzala totálne snímateľné ná- hrady bezzubým jedincom. Dokonca po 3 rokoch mali nárok bezplatne na novú „protézu“, ale tie časy sú už preč a dnes si pacienti vlastné zuby vážia oveľa viac. Taktiež poisťovne okresali príspevky na zubné ošetrenie a je takzvaná spoluúčasť pacienta na ošetrení a zhotovenie náhrady je rozdelené na viac úkonov. Od odtlačkovania čeľustí a záhryzu, viacerých skúšok so zubným technikom, až po odovzdanie novej náhrady. Zubný technik vyleje sadrový odliatok – model dutiny ústnej a začne modelovať prvú konštrukciu náhrady. S  touto konštrukciou potom lekár odskúša v ústach pacienta správne rozmery a prihliadajú k ďalším krokom výberu. Výška a tvar zubov – aby neboli dlhé, krátke, široké alebo medzerovité, ale taktiež, aby hlavne spĺňali funkciu odhrýzania a  rozprávania. Aby neboli „šušlavé“ slabiky, aby nebolo podnebie dráždené veľkým množstvom hmoty a iné neduhy, ktoré sa objavia až pri artikulovaní alebo rozprávaní. Artikulácia je vlastne správne postavenie zubov. Každý zub hornej čeľuste má svojho antagonistu, teda oproti stojaci zub v dolnej čeľusti, aby dochádzalo k správnemu odhryznutiu a požutiu potravy. Preto aj keď lekár zhotovuje hornú náhradu, odtlačkuje pre laboranta aj dolné zuboradie. Podľa toho zubný technik presne vie koľko priestoru potrebuje na správne rozmery zubov. Až v úplne poslednej fáze sa vyberá farba zubov. Odtieň náhrady sa vyberá podľa ostatných zubov.
Niektorí pacienti očakávajú tie najbledšie odtiene, skoro ako papier alebo sneh, ale taká farba nie je prirodzená a vo vyššom veku príliš upozorňuje okolie na to, že chrup je po rekonštrukcii, teda „umelý“. A  nie je vždy príjemné pri stretnutí s priateľmi rozoberať intímne veci zdravia a financií. Napríklad: „Koľko Ťa to stálo? „Kto Ti robil zuby ? „To sme už taký starí?“ a podobne. Dôležitú prácu pri náhradách zohráva aj výber zubného technika. Kedysi sa bolo treba veľmi doprosovať a  zhotovenie niekedy trvalo aj mesiace. V tomto je našťastie lepšia doba, zubných laboratórií je viac a  lekár už zväčša má svojich s  ktorými spolupracuje rýchlo a k spokojnosti všetkých zúčastnených.

O starostlivosti o zubné náhrady sa porozprávame nabudúce. Tak ako všetko, aj zubné náhrady potrebujú starostlivosť a servis.

Spokojný úsmev želá Andrea Snopková, diplomovaná dentálna hygienička, www.dental-lady.sk
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk