Domov seniorov Sv. Martina v Hrnčiarovciach

Domov seniorov Sv. Martina v Hrnčiarovciach
Tento novozrekonštruovaný domov seniorov bol uvedený do  prevádzky v  októbri 2013 v obci Hrnčiarovce nad Parnou, je to súkromné zariadenie, ktoré poskytuje pokojné prežitie života jesene. „Domov” s  príjemnou rodinnou atmosférou je vybavený s kapacitou 25 lôžok v 2 a 3 posteľových izbách. Všetky izby sú bezbariérové, takisto ako je bezbariérový vstup do budovy. Poschodia sú prepojené veľkým výťahom na  prepravu mobilných a  imobilných klientov. 

  

Klientom sú k  dispozícii spoločné priestory domova – vstupná hala, moderná jedáleň, spoločenská miestnosť. Samozrejme návštevnícka miestnosť s neobmedzenými návštevami. Nepochybnou súčasťou je aj plne a kvalitne vybavená ošetrovňa pre klientov. Pýchou nášho zariadenia je aj novozrekon- štruovaný dvor s rozľahlou terasou, na ktorej si môžu klienti nájsť mnoho podôb odreagovania sa. Niektorí odpočinkom a relaxom na ratanovom sedení, prípadne na  veľkej hojdačke. Pre tých aktívnejších je možnosť menšieho záhradkárčenia.

Nezabudli sme ani na milovníkov zvierat, ktorých pomoc bude uvítaná pri chove nášho štebotavého exotického vtáctva. V  domove majú klienti päťkrát denne racionálnu stravu vrátane požiadaviek príslušnej diéty. Voľnočasové aktivity rešpektujú osobné požiadavky a možnosti klientov. Sú zamerané na záujmové činnosti, pohybové, kultúrno – spoločenské aktivity a duchovnú činnosť. Klientom je poskytnutá všestranná opatera vyškoleným personálom s  výhradne individuálnym prístupom a  zameraním na  konkrétne záujmy a priania klienta. V rámci sociálnej práce je vytvorený program, ktorý je určený klientom a zahŕňa: ergoterapiu, arteterapiu, biblioterapiu, fyzioterapiu, odborné poradenstvo, kultúrne výlety, vychádzky, oslavy a  zároveň aj duchovné omše, spovede a nedeľné obedy s duchovným otcom.

Zariadenie pre seniorov je určené pre staršie osoby, ktoré sú odkázané na pomoc a kvalitnú starostlivosť, pre osamelých, ale taktiež srdečne uvítame aj zdravé osoby, ktoré túžia po zaslúženom odpočinku. Viac informácií získate na  našej webovej stánke www.svmartin.sk alebo Vás radi uvítame aj osobne v  našom zariadení, kde sa môžete presvedčiť o  tom, že Vám alebo Vášmu blízkemu vieme zabezpečiť najlepšie podmienky a bezpečný nový domov. Počas osobného stretnutia Vám poskytneme podrobné informácie o  podmienkach prijatia do nášho domova. Týmto by sme chceli poďakovať starostovi a kolektívu poslancov obce Hrnčiarovce nad Parnou za ich ochotu pri budovaní a chode Domova seniorov. „Jedine dvojo rúk na  svete si zaslúžia, aby si ich bozkával: ruky tvojho otca, ktoré na teba pracujú, a ruky matkine, ktoré ťa vychovali.“
 

 
Zariadenie pre seniorov Sv. Martina )
Ulica Sv. Martina 2
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
tel.: 0948 152 409, 0948 155 458
www.svmartin.sk
dompreseniorov@gmail.com
AMICIS Riaditeľka Andrea Szitkey 

Máj 2015
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk