Domov sociálnych služieb ARCHA – Bánovce nad Bebravou

Domov sociálnych služieb ARCHA – Bánovce nad Bebravou
Nezisková organizácia Archa, n.o. vznikla 26.09.2003. Dňa 01.03.2004 začala prevádzkovať Domov sociálnych služieb Archa, ktorý je určený mentálne a  telesne postihnutým mladým ľuďom. Na post riaditeľky som do zariadenia nastúpila v septembri 2015. Z tejto pozície som úplne zmenila koncepciu aj štruktúru terapií, aktivít a činností a orientovala ju na uspokojovanie sociálnych a psychických potrieb klientov. 

Vzhľadom k tomu, že som vyštudovala špeciálnu a sociálnu pedagogiku a pedagogiku voľného času, zamerala som sa na emocionálnu oblasť, ktorá je náročná a výsledky prináša až po  mnohých rokoch. Keďže naši klienti potrebujú stimulovať zmysly - zrak, sluch, hmat, zaradili sme pre nich v zariadení práve terapie, ktoré ich podporujú, zlepšujú a môžu priniesť dobré výsledky.

V našom DSS - Archa realizujeme: Arteterapiu - diela, ktoré pri nej vznikajú sú originálne, autentické, u klientov vzniká sila prežitku.
Biblioterapia v  našom zariadení prebieha individuálnou a skupinovou formou terapie. Čítanie samo osebe je úžasným aktom, ktoré klientom ponúka iný svet, plný rozmanitých vôní, chutí a zážitkov. Zariadenie už niekoľko rokov úzko spolupracuje s Mestskou knižnicou Ľudovíta Štúra v Bánovciach nad Bebravou.
Formou dramatoterapie sa snažíme prelomiť emocionálnu bariéru, ukazujeme klientom, ako sa dá tešiť zo života, ako prežívať chvíle šťastia, slúži k  osobnostnému rastu, ku korekcii nežiaducich postojov a správania.
Egroterapia slúži ako súbor opatrení, ktoré majú za cieľ vyplniť voľný čas našich klientov a  odstrániť nudu, pocit menejcennosti a neužitočnosti, má zvýšiť dôveru, udržať alebo prípadne zlepšiť fyzickú kondíciu, rozvíjať jemnú motoriku.

Našim klientom veľmi dobre padne posedieť si v príjemnom prostredí, pri ezoterickej a relaxačnej hudbe a popíjať si rôzne bylinkové čaje, rozprávať sa o liečivých účinkoch rastlín a byliniek. Preto sme zaviedli fytoterapiu a gardenterapiu. Počas fytoterapie sa využíva aj reminiscenčná metóda, tzv. terapia spomienkami, klienti si prostredníctvom nej uvedomujú vlastnú identitu, pričom si precvičujú aj pamäť. Tréningom pamäti sa posilňuje zdravé sebavedomie a udržiava sebestačnosť klienta vzhľadom k jeho postihnutiu.
Muzikoterapia pomáha uvoľniť sa, saturovať svoje emocionálne potreby, nájsť cestu k iným cez spoločné zážitky. Pri terapii hrou má klient možnosť bezprostredne a spontánne vypovedať o  svojom vnútornom svete aj bez slov.
Fyzioterapiu a masáže majú klienti taktiež k dispozícii.


V našom zariadení sa práca s klientmi zakladá na dvoch nerozlučných princípoch:
1. Princíp normalizácie – ide o pokračovanie pri realizovaní myšlienky vytvárania obvyklých domácich podmienok pre mládež a dospelých s postihnutím o snahu normalizovať ich životné podmienky v zariadení.
2. Princíp integrácie – nadväzuje na princíp normalizácie. Cieľom je, aby osoby s postihnutím nežili segregovane, aby mali denné činnosti, spôsoby a návyky čo najpodobnej- šie zdravým ľuďom. Takýmto spôsobom pomáhame skvalitniť život aj rodičom a rodinným príslušníkom, nakoľko pocit ,že je o ich blízkych dobre postarané, im umožňuje venovať sa aktivitám, na  ktoré nemajú počas 24- hodinovej starostlivosti o blízkeho čas. Práve preto je prioritou nášho zariadenia spustenie pobytovej formy pre 20 klientov. Uvedenú pobytovú formu DSS – Archa oficiálne otvára dňa 01.04.2016. Spolupracujeme s verejnosťou - inštitúciami, rodinnými príslušníkmi, obyvateľmi mesta, obcí a pod. Pôsobíme ako výukové stredisko pre stredné školy, vysoké školy, opatrovateľské kurzy. Pravidelne k  nám prichádzajú absolventi na  praktické vyučovanie. Pomáhajú nám dobrovoľníci.
Pracovný tím zamestnancov zariadenia zastrešuje riaditeľka zariadenia, prostredníctvom dvoch vzájomne prepojených úsekov: Úseku terapií a sociálnej služby – špeciálna pedagogička, pracovná terapeutka, fyzioterapeutka, masérka, sociálna pracovníčka. Úsek ekonomického a  prevádzkovo technického zabezpečenia – účtovníčka, administratívna pracovníčka, kuchárka a upratovačka. Od 01.04.2016 bude fungovať aj tretí úsek: Úsek opatrovateľstva a zdravotnej služby. Kapacita novootvorenej pobytovej formy je 20 klientov, kapacita ambulantnej formy je 28 klientov.


V prípade záujmu nás môžete kontaktovať:
tel.: 038/7600058, mobil 0915 781774
e-mail: archa.bn@mail.com

Uvidieť nás môžete na FB: Archa DSS Bánovce nad Bebravou.

Štatutárny zástupca Archa, n. o. a riaditeľka DSS - Archa: Mgr. Renáta Števčíková
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk