Ich vrásky sú stopy lásky

Ich vrásky sú stopy lásky
Hovorí sa, že jedinou spravodlivosťou sú hodiny času. Tikajú každému rovnako, len čas ktorý merajú každému z nás, je osudom inak daný. Staroba je označovaná ako jeseň života, zlatý alebo tretí vek.
Veľa sa v dnešnej dobe hovorí o aktívnom starnutí. Niektorí majú to šťastie, že zaslúžený oddych po pracovnom tempe, zažívajú v rodine a medzi blízkymi. Aké je však toto obdobie, ak potrebujú naši blízki starostlivosť a služby v odbornom špecializovanom zariadení? Ako plynie čas, ako a s kým na tomto mieste seniori trávia voľné chvíle?
Po odpovede sme si zašli do DD a DSS Senium v Banskej Bystrici, do zariadenia, kde na úsmeve babičiek a deduškov, personálu i návštevníkov záleží, na miesto, kde je dobrovoľníctvo vítané a dvere i pre pomoc verejnosti sú otvorené.

O tom, že svet staroby naozaj nie je jednofarebný, jednotvárny a nudný, nám ochotne porozprávala Mgr. Mária Skladaná, pracovníčka sociálnej rehabilitácie.

Aká je práca inštruktora sociálnej rehabilitácie v  domove dôchodcov a  domove sociálnych služieb?
Ide hlavne o formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zručností prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb, činností zameraných na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti v seniorskom veku. V  praxi to znamená aktivizovanie schopností či posilňovanie návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách, zabezpečovanie a organizovanie záujmovej činnosti, kultúrnej, rekreačnej a sociálno-rehabilitačnej činnosti. Našich klientov sprevádzame pri návšteve kultúrnych alebo športových podujatí, na vychádzkach do mesta či prírody, na lekárske vyšetrenia, pomáhame im vybavovať úradné záležitosti a  nákupy podľa potrieb. Realizujeme adaptačný program pre novoprijatých a pripravujeme pre nich individuálne plány, ktorých súčasťou je sociálna rehabilitácia.

Akým spôsobom trávia seniori v DSS voľný čas?
Trávenie voľného času našich klientov je ovplyvnené najmä ich osobnými záujmami a  potrebami, stupňom ich vzdelania a  kultúrnou úrovňou, vekom, fyzickou a  psychickou kondíciou, pohlavím, povahovým typom, pôvodom (mestský alebo vidiecky). V našom zariadení sa preto snažíme vychádzať v  ústrety každému, no i  napriek tomu niektorí z nich preferujú pasívny spôsob trávenia voľného času (sledovanie televízie, počúvanie rozhlasu, čítanie kníh alebo dennej tlače). Je to individuálne.

Ktoré aktivity sú pre klientov najzaujímavejšie?
Myslím si, že pre našich seniorov sú najzaujímavejšie folklórne vystúpenia alebo sú to vystúpenia detí z miestnych materských či základných škôl. Radi čítajú knižky, navštevujú aj knižnicu, ktorá je súčasťou objektu nášho zariadenia, kde sa tiež konajú rôzne besedy alebo sa tam zúčastnia premietania filmov. Keďže u nás máme aj kaplnku, častá je aj účasť na svätých omšiach. Obľúbené sú výlety na pútnické miesta v okolí. Klienti sa radi venujú spoločenským hrám (napr. Pexeso, Človeče nehnevaj sa, kartové hry) alebo lúštia krížovky či osem smerovky, ktoré sú vhodné na trénovanie pamäte. S  obľubou navštevujú cukráreň, múzeá a jarmoky. V prípade priaznivého počasia pre nich pripravujeme posedenia v altánku, opekačky, chodíme s nimi na prechádzky, zapájame ich aj do nenáročných športových aktivít.

Sú aktivity, ktoré sa klientom páčia menej ale je potrebné aby boli k ich účasti cielene vedení?
Áno, medzi takéto aktivity patria napr. cvičenia jemnej motoriky alebo tréningy pamäte, potrebné pre udržiavanie psychickej kondície, našich klientov sa preto snažíme dostatočne motivovať. Do aktivít sa zapájajú väčšinou ženy, keďže je ich v našom zariadení viac, muži radšej preferujú už spomínané pasívne trávenie voľného času.

Majú záujem spolupracovať s vašimi klientami aj ľudia „z vonku“?
Senium navštevujú pravidelne aj viackrát týždenne deti zo škôl na našom sídlisku, dobrovoľníci z  firiem, ľudia z  centra voľného času, komunitného centra alebo ochotní jednotlivci, ktorí vidia zmysel v službe seniorom. Taktiež k nám chodia aj študenti VŠ v rámci praxe alebo už spomínané folklórne súbory či detičky z MŠ, výnimkou nie sú ani seniori z nášho mesta, ktorí našim klientom spríjemnia čas hrou na hudobných nástrojoch alebo spievaním. Spestrením programu sú nielen takéto vystúpenia ale aj pomoc pri skrášľovaní spoločných priestorov v interiéri aj exteriéri. Spoločnými silami tak môžeme starkým vytvárať atmosféru neformálnej pohody, spokojnosti a vniesť viac úsmevu do ich dní.
„V zariadení sa snažíme nahradiť našim obyvateľom ich prirodzené prostredie. Uvedomujeme si, že im nedokážeme nahradiť ich skutočný domov, ale denne sa všetci usilujeme o to, aby sa u  nás cítili príjemne a  nepociťovali osamelosť, aby žili plnohodnotne medzi ľuďmi, ktorí ich rešpektujú a majú radi“, dodáva pani riaditeľka, PhDr. Janka Dupáková. Úsmev nestojí veľa a znamená veľa. Prináša radosť do srdca, zmierňuje bolesť, je liekom a  pohladením duše. Nešetrime ním preto v  žiadnom veku. Tým, ktorí sú odkázaní na starostlivosť iných, pridajte dávku naviac. Láskavosť, ohľaduplnosť a starostlivý prístup má byť samozrejmosťou človeka k  človeku. Lebo to, o čo sa dnes podelíme, sa nám raz vráti...

Text a foto: Silvia Žabková
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk