Záver roka 2015 v našom klube PK TZPŠ DOLPHINS

Záver roka 2015 v našom klube PK TZPŠ DOLPHINS
1. Majstrovstvá SR hendikepovaných športovcov SPV, 10. ročník o „Pohár DELFÍNA pre TPŠ“
Už tradične sa koncom mesiaca október konali v Nových Zámkoch plavecké preteky 10.ročník o „Pohár DELFÍNA pre TPŠ“ a Majstrovstvá SR hendikepovaných športovcov SPV. Okrem klubov Harkány DSE z Maďarska sa pretekov zúčastnili plavci z  PK Humenné, ŠKpZP Košice, ŠKP Košice, OZ Usmej sa na  mňa Košice, Trenčianskeho plaveckého oddielu,

PK Nové Zámky a plavci nášho klubu: Tatiana Blattnerová, Anna Gettlerová, Šimon Holek, Jadranka Marić a Marek Sloboda. Ostatní plavci sa nezúčastnili zo zdravotných dôvodov. Sprievod boli: Miriam Slobodová, tapper a vodička auta, Larisa Jarembáková – športová psychologička, trénerka a vodička auta, Daniela Barbušová – trénerka, Katarína Blattnerová – tapper, Katarína Marić – doprovod vozičkárky a Daniela Šipošová – trénerka a vedúca výpravy.
Naši plavci dosiahli nasledovné výsledky:
Tatiana BLATTNEROVÁ, S11,SB11,SM11 - sedem štartov, sedem zlatých medailí v súťaži O Pohár delfína pre TPŚ vo svojej vekovej kategórii a  sedemkrát v súťaži OPEN majsterkou SR. Zo siedmich štartov si vytvorila šesť osobných rekordov.
Anna GETTLEROVÁ, S8,SB7,SM8 - sedem štartov. V súťaži O Pohár delfína pre TPŚ získala dve zlaté medaily, dve strieborné a  tri bronzové medaily vo svojej vekovej kategórii. Súčasne obsadila štyri tretie miesta na  Majstrovstvách SR.
Šimon HOLEK, S9,SB8,SM9 – absolvoval päť štartov a v súťaži O Pohár delfína pre TPŚ získal dve zlaté medaily a jednu bronzovú medailu, jedno štvrté a  jedno piate miesto vo svojej vekovej kategórii. V súťaž OPEN na Majstrovstvách SR sa ešte na stupeň víťazov neprebojoval, najlepšie umiestnenie mal na 6. mieste.
Jadranka MARIĆ, S10,SB9,SM10 – mala najviac štartov až desať. V  súťaži O Pohár delfína pre TPŚ získala osem zlatých a  dve strieborné medaily vo svojej vekovej kategórii. V  súťaž OPEN na Majstrovstvách SR obsadila tri prvé a päť druhých miest.
Marek SLOBODA, S11,SB11,SM11 – sedem štartov. V súťaži O Pohár delfína pre TPŚ získal dve bronzové medaily, dve štvrté a dve piate miesta vo svojej vekovej kategórii. V  súťaži OPEN na  Majstrovstvách SR obsadil jedno tretie miesto, tri štvrté a dve piate miesta.

Celkom naši plavci získali v  súťaži O Pohár delfína pre TPŚ 18 zlatých medailí, 4 strieborné a 6 bronzových medailí.
V pretekoch OPEN na Majstrovstvách SR naši plavci získali 10 titulov majstrov SR, 5 druhých a sedem tretích miest.

2. XXIV. Strahov Cup 2015, Praha
V novembri sa konali v Prahe medzinárodné plavecké preteky XXIV. Strahov Cup 2015, na  ktorých mali plavci možnosť plniť limity na paralympijské hry v Rio de Janeiro v Brazílii v roku 2016 a na majstrovstvá Európy, ktoré sa budú konať meste Funchal na Madeire taktiež v roku 2016.
Z nášho klubu na pretekoch štartovali plavci: Petrikovičová Karina – štartovala za SPV, Blattnerová Tatiana, Marić Jadranka, Riečičiar Adam a Sloboda Marek. Ako tapperi boli Miriam Slobodová a Milan Sloboda, Jarembáková Larisa ako športový psychológ a Šipošová Daniela, vedúca výpravy a  trénerka. Z  Humenného z PK Chemes sa zúčastnil jeden plavec, Viktor Verba spolu s jeho trénerom Mariánom Tomahoghom a  Viktorovým otcom, Mariánom Verbom, v úlohe osobného asistenta.
Ako sme dopadli? BLATTNEROVÁ Tatiana, S11,SB11,SM11 – tri štarty, dva osobné rekordy – 100m znak a 400m v.sp., ďalší splnený limit na  ME 2016 v  disciplíne 400m v.sp., v  poradí štvrtý MQS limit. MARIĆ Jadranka, S10, SB9, SM10- jediná mala štyri štarty, niektoré zaplávané časy boli blízo osobných rekordov. PETRIKOVIČOVÁ Karina, S13, SB13, SM13 – tri štarty, časy na úrovni časov zaplávaných na  MS v  Glasgowe. Sú to veľmi dobré výsledky, lebo je po chorobe a aj na pretekoch mala ešte kašeľ. Svojimi výkonmi potvrdila svoju vysokú úroveň v disciplínach, v ktorých štartovala a  potvrdila tým limity na  ME 2016 i  na  PH Rio 2016. RIEČIČIAR Adam, S5, SB4, SM5 – štartoval v troch disciplínach po dlhšom onemocnení a preto aj časy zodpovedali zdravotnému stavu, ale aj tak podal bojovný výkon. SLOBODA Marek, S11,SB11,SM11 – tri štarty, dva osobné rekordy – 100m znak a 100m prsia, kde podal veľmi bojovný výkon. Na  pretekoch už tradične sa vyhlasovali výsledky v  dvojboji bez rozdielu pohlaví – kategória dospelí – muži a ženy spolu, kategória juniori – juniorky a  juniori spolu a  žiacka kategória – žiaci a žiačky spolu. V  kategórii dospelí absolútne prvenstvo dosiahla PETRIKOVIČOVÁ Karina so ziskom 1967 bodov. Za čas 1:16,75 v disciplíne 100m znak získala absolútne najvyšší počet bodov zo všetkých kategórií a to 1075 bodov, za 200m PP získala 892 bodov. V kategórii dospelí bol hodnotený na peknom 27. mieste aj RIEČIČIAR Adam s počtom bodov 1033 z celkového počtu 62 štartujúcich. Hodnotili mu disciplínu 50m znak – 527 bodov a 506 bodov za 200m v.sp. V kategórii juniori bola na druhom mieste vyhodnotená MARIĆ Jadranka so ziskom 1611 bodov – 100m znak 799 a 400m v.sp. 812 bodov V tejto kategórii bol hodnotený na veľmi hodnotnom 10. mieste SLOBODA Marek so ziskom 1316 bodov – 636 bodov za 100m znak a 680 bodov za 100m prsia. V tejto vekovej kategórii štartovalo 33 štartujúcich plavcov. Vo vekovej kategórii žiaci bola na druhom mieste vyhodnotená BLATTNEROVÁ Tatiana a získala 1645 bodov – 100m znak 825 bodov a 100m prsia 816 bodov. Štartovalo sedem plavcov vo vekovej kategórii žiaci a žiačky spolu. Tatiana Blattnerová, Jadranka Marić a Adam Riečičiar sú členmi Paralympijského centra športovej prípravy talentovanej mládeže pri SPV v Bratislave. Všetkým účastníkom ďakujeme za vzornú reprezentáciu SR i klubu. Záver roka 2015 v našom klube PK TZPŠ DOLPHINS

3. WINTER POLISH OPEN 2015
V dňoch od 2.12. do 6.12.2015 sa konali v poľskom Štetíne plavecké preteky – Winter polish open championships in swimming for athletes with disabilities 2015, ktorých sa plavci nášho klubu zúčastnili ako členovia slovenskej výpravy, ktorú komplexne zabezpe- čoval SPV. Boli to plavci: Tatiana Blattnerová, Jadranka Marić, Karina Petrikovičová, Adam Riečičiar, Marek Sloboda. ďalšími členmi výpravy boli dvaja tapperi nevidiacich plavcov Katarína Blattnerová, Milan Sloboda a trénerka Daniela Šipošová. Preteky boli dôležité, pretože sa na nich dali plniť limity na ME 2016, ako aj na PH Rio 2016. Okrem toho sa pred pretekmi konali reklasifikácie plavcov, ktorých sa zúčastnili Adam Riečičiar a  Jadranka Marić. Adamovi zaradenie do skupiny postihnutia potvrdili, Jadranku preradili zo skupiny S10, SB9, SM10 do S9, SB8, SM9. Dosiahnuté výsledky: Karina PETRIKOVIČOVÁ, S3, SB13, SM13 – naša najlepšia plavkyňa, mala z našich plavcov najviac štartov, až sedem. Kvalitu svojich výsledkov potvrdila ziskom jednej striebornej medaily v  disciplíne 100m znak a  dvoch bronzových medailí v  disciplínach 200m polohové preteky a 100m motýlik medzi plavkyňami so zrakovým postihnutím S11 až S13. Tatiana BLATTNEROVÁ, S11,SB11,SM11 – štartovala v  piatich disciplínach, kde v  štyroch disciplínach si zaplávala osobné rekordy a pridala ďalší, už druhý “B” limit účasti na PH Rio 2016. Jadranka MARIĆ, S9, SB8, SM9 – štartovala v šiestich disciplínach, v disciplíne 200m PP si zaplávala osobný rekord. Adam RIEČIČIAR, S5, SB4, SM5 – štartoval v štyroch disciplínach, z  toho si zaplával tri osobné rekordy. Marek SLOBODA, S11, SB11, SM11 – štartoval v piatich disciplínach, zaplával si dva osobné rekordy. Tatiana Blattnerová, Jadranka Marić a Adam Riečičiar sú členmi Paralympijského centra športovej prípravy talentovanej mládeže pri SPV v  Bratislave. Marek Sloboda je členom Centra športovej činnosti mládeže pri klube. Splnené štyri “A” limity a tri “B” limity účasti v plávaní na PH v Rio 2016 má v SR zatiaľ len Karina PETRIKOVIČOVÁ, Tatiana BLATTNEROVÁ má splnené už dva “B” limity účasti na PH v Rio 2016. Na základe dosiahnutých výsledkov Slovensko už predbežne má v plá- vaní jedno miesto pre ženy na PH Rio 2016. Limity účasti na budúcoročných ME v portugalskom Funchale z nášho klubu splnili plavci – Karina PETRIKOVIČOVÁ – sedem limitov, Tatiana BLATTNEROVÁ – štyri limity a Adam RIEČIČIAR – jeden limit.

4. Záver roka 2015 - KAPRIÁDA 2015
Už tradične plavci a  ostatní členovia nášho klubu spolu s rodinnými príslušníkmi ukončili plavecký rok KAPRIÁDOU, v poradí už tridsiatou deviatou. Každý účastník kapriády dostal na  pamiatku certifikát účastníka. V úvode dostal najlepší plavec klubu v tomto roku plyšového delfína. Keďže rozhodovanie bolo veľmi ťažké, nakoniec sa meno losovalo z klobúka – plaveckej čiapky a delfína dostal Marek Sloboda. Všetci plavci dostali sladkú odmenu za dosiahnuté výsledky v roku 2015. Okrem tradičných disciplín, ktorými sa kapriáda každoročne začína, ako sú plávanie na 25m s pinpongovou loptičkou na lyžičke, ktorú drží plavec v ústach, plávanie vo dvojiciach, kraulo-znak a voľný pôsob, pribudla v tomto roku nová disciplína – plávanie so začiernenými plaveckými okuliarmi, aby aj ostatní plavci na  sebe zažili, za  akých podmienok musia plávať nevidiaci plavci na tréningoch i na pretekoch. A to aj rovno, aj rýchlo a za úplnej tmy. Ako to dopadlo? Bolo to všelijaké, len nie rovno a nie rýchlo, ale zato to bolo veľmi veselé pre všetkých. Aj pre plavcov, aj pre divákov. Vyvrcholením pretekov bolo chytanie kapra. Najprv potme, potom pri slabom svetle. Kto ho chytí, berie si ho domov. Tento rok bola najšikovnejšia Jadranka Marić a takto sa postarala o kapra domov na vianočný stôl. Po pretekoch vypukla predvianočná hostina z prinesených dobrôt, o ktoré sa postarali rodičia. V roku 2016 želáme všetkým čitateľom časopisu INAK OBDARENÍ pevné zdravie, pohodu, úspech v osobnom i profesijnom živote, športovcom v  športovom živote, veľa šťastia, úsmev na tvári a k tomu veľa dobrých ľudí okolo seba.

Daniela Šipošová

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk