Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHlNS v Bratislave

Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHlNS v Bratislave
Trochu o nás 
Naším pôvodným domovským klubom bol najprv Športový klub IAMES Bratislava, ktorý bol založený v roku 1967. Hlavným zameraním klubu bolo športové horolezectvo. Rozvojom ekonomickej sebestačnosti sa športový klub rozrastal o  ďalšie športové a rekreačné odvetvia. Športový klub IAMES Bratislava sa ďalej rozvíjal a  rastom členskej základne boli športovci začlenení do oddielov: horolezeckého, zjazdového lyžovania, triatlonového oddielu, kulturistiky a  silového trojboja. 

V  roku 1968 bol založený plavecký oddiel telesne postihnutých športovcov (ďalej len „TPŠ”), ktorý založil Štefan Brčák a  bol súčasťou oddielu telesne postihnutých športovcov, do  ktorého patrili športy: ľahká atletika, volejbal, stolný tenis a plávanie. Na  vedení oddielu TPŠ sa vystriedali viacerí predsedovia. Oddiel telesne postihnutých športovcov prešiel rôznymi zmenami, prví sa odčlenili stolní tenisti, potom atléti a  osamostatnili sa aj volejbalisti.
 
V ŠK IAMES Bratislava nakoniec ostali len plavci a poslednou predsedníčkou nakoniec už len plaveckého oddielu TPŠ bola Ing.  Daniela Šipošová, pod ktorej vedením aj ako trénerky členovia dlhé roky dosahovali mimoriadne športové výsledky.
Celkovo jej zverenci prekonali 2 paralympijské rekordy, 3 svetové rekordy a  8 európskych rekordov. Medzi tieto významné výsledky patrí úspešné organizovanie a  zabezpečenie 30. ročníkov medzinárodných plaveckých pretekov zdravotne postihnutých športovcov SLOVAKIA CUP, ako aj zisk prvej zlatej paralympijskej medaily za  éry samostatnosti Slovenskej republiky na paralympijských hrách v Atlante v roku 1996 jej zverencom Andrejom Zaťkom. V roku 2011 bolo založené občianske združenie s názvom Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHlNS v  Bratislave (PK DOLPHINS), kde sa dobrovoľne združujú jednotlivci, ktorí majú záujem rozvíjať individuálne plavecké športy v Bratislave a jeho okolí.

Zakladateľmi boli Ing. Daniela Šipošová, Daniela Barbušová, Daniela Hamšíková, Eva Horňanská, Ján Beracka st. a Igor Petrikovič. Plavecký oddiel telesne postihnutých športovcov organizovaný v  ŠK IAMES v  tomto klube v roku 2013 v decembri zanikol a všetky kompetencie v oblasti plávania telesne a zrakovo postihnutých športovcov vrátane jeho členskej základne prešli delimitáciou na  Plavecký klub telesne a  zrakovo postihnutých športovcov DOLPHINS v Bratislave (ďalej len „PK TZPŠ DOLPHINS“), aby sa mohli ďalej venovať plaveckému športu a pokračovať v dosahovaných kvalitných športových výkonoch. Počas celej našej existencie klubu či už ako ŠK IAMES Bratislava alebo teraz PK TZPŠ DOLPHINS prešlo výcvikom neplavcov a  zdokonaľovacím výcvikom celkom 134 telesne a zrakovo postihnutých detí i dospelých z nášho klubu a aj ďalších neplavcov i plavcov z iných klubov, napr. Mladosť Bratislava a i z ďalších klubov. Ďalších 31 členov nášho klubu okrem veľkého počtu dobrovoľníkov nám pomáhalo v  činnosti klubu alebo pri organizovaní športových aktivít.

Poslanie PK TZPŠ DOLPHINS
Poslaním PK TZPŠ DOLPHINS je uspokojovať záujmy občanov v  oblasti telesnej kultúry. Za týmto účelom im umožňuje dobrovoľne sa združovať, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti v oblasti športu zdravotne postihnutých športovcov a  môže byť rôzneho charakteru v oblasti športu zdravotne postihnutých športovcov.

Hlavné zameranie klubovej činnosti
Výchova pretekárskej plaveckej základne telesne a  zrakovo postihnutých športovcov formou výučby plávania v základnom plaveckom výcviku a následného zdokonaľovania ich plaveckých zručností a zdatností formou systematickej tréningovej prípravy až k vrcholovému plávaniu a reprezentácii SR. Viac informácií na www.plavecky-klub-dolphins.sk


 
V tomto roku sa bude konať viacero významných pretekov na svetovej i európskej úrovni. V dňoch od 13.7.2015 do 19.7.2015 sa budú konať Glasgow 2015 IPC Swimming World Championships - majstrovstvá sveta IPC (International Paralympic Commettee) v  Glasgowe vo Veľkej Británii. Z  nášho klubu splnili limity až dve zrakovo postihnuté plavkyne - skúsená pretekárka Karina PETRIKOVIČOVÁ, ktorá už má medaily ako z  majstrovstiev sveta, tak aj z  ME a zúčastnila sa aj dvoch paralympiád - v  Pekingu a v Londýne a  nevidiaca Tatiana BLATTNEROVÁ, ktorá sa vlani prvý- krát zúčastnila veľkých pretekov - majstrovstiev Európy, kde bola vo veku 12 rokov najmladšou účastníčkou.

Ďalšími pretekmi budú v dňoch od 3.7.2015 do 7.7.2015 Svetový pohár vozíčkárov IWAS Wheelchair Fencing juniorov do 23 rokov v holandskom Stadskanaal, ktorých by sa mal zúčastniť telesne postihnutý Adam RIEČIČIAR, ktorý v minulom roku síce splnil limit na ME, ale organizátori ho na ne neprijali. Tretími dôležitými pretekmi sú European Paralympic Youth Games 2015 v chorvátskom Varaždine v dňoch od  16.7.2015 do  19.7.2015. Chceli by sme, aby sa týchto európskych hier mládeže do  20 rokov zúčastnili naši telesne postihnutí plavci - Jadranka MARIĆ - medailistka zo svetových i európskych hier juniorov, Anna GETTLEROVÁ a Šimon HOLEK, ako aj nevidiaci plavec, Marek SLOBODA.

Aby sa spomenutých pretekov mohli zúčastniť, pôjdu potvrdiť svoju výkonnosť na  29. Internationale Deutsche Meisterschaften im Schwimmen der Behinderten (IDM) do Berlína (15.4.-19.4.2015), posledná možnosť bude na pretekoch v Egeri Hungarian OPEN, Eger, HUN, IPC (15.5.-17.5.2015).
Zúčastníme sa ešte plaveckých pretekov v Brne - XX. Mistrovství České republiky 2015 v plavání tělesně postižených v termíne od 29.5. do 31.5.2015.

Ing. Daniela Šipošová, predsedníčka a súčasne aj trénerka klubu V Bratislave 14.4.2015

Máj 2015
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk