Kúpele Lúčky a.s

Kúpele Lúčky a.s
Neplodnosť, skrytý problém budúcnosti 
Dnešná doba je čoraz viac zameraná na zdravý životný štýl. Trendom je viac sa hýbať, dopriať si viac odpočinku a  v  strave zvyšovať podiel zdravých biopotravín. Následkom prudkého nárastu produktivity práce a s tým spojeného stresu sa do každodenného života ľudí preniesli aj civilizačné choroby. Nepriamym vplyvom je aj hrozba zvyšujúcej sa neplodnosti, ktorá je stále podceňovaná. 
Neplodnosť môže byť pre mnohé páry veľkým psychickým trápením. Niekedy sa tento problém dá vyriešiť s prekvapivou ľahkosťou, nastavením správnej liečby a počatie sa čoskoro dostaví. Tradíciu, skúsenosti, kvalitu služieb a skvelé výsledky v tomto smere poskytuje líder v liečbe gynekologických chorôb na Slovensku, KÚPELE LÚČKY a.s.


 


Lúčky aj po opätovnom rozšírení svojho liečebného zamerania pokračujú naďalej v dlhoročnej tradícii a  úspechoch v liečbe gynekologických ochorení. Pri liečbe kúpele využívajú celé spektrum procedúr spolu s liečivou termálnou minerálnou vodou, vďaka ktorej dosahuje liečba veľmi pozitívne výsledky. Jedinečnosť KÚPEĽOV LÚČKY spočíva v liečivej vode, ktorá má vysoký obsah vápnika, až 606 mg/l, so zachovaním odporúčaných pomerov s inými prvkami. Spojenie krásnej prírody a „prameňov zdravia“, blahodarne pôsobí na  ľudský organizmus.


Ďalším „pokladom“ sú ľudia, ktorí obetavo pracujú v  kúpeľoch a  snažia sa klientom vytvoriť prijemné prostredie na regeneráciu tela i  duše. U  pacientov rezonuje ich teplý ľudský prístup ku každému jednému klientovi a  snaha pomôcť mu, vďaka čomu sa opakovane radi vracajú.
Liečba samozrejme prebieha pod lekárskym dozorom. Už od apríla 2006 je v KÚPEĽOCH LÚČKY zriadená aj gynekologicko-pôrodnícka ambulancia.

KÚPELE LÚČKY zároveň poskytujú veľké množstvo liečebných a  relaxačných pobytov, a  práve preto sú skvelým miestom pre celú rodinu.
Viac ako tisíc slov však povedia príbehy našich úspešne liečených klientov.
Jednou z nich je aj pani Mariana z Trenčína. „V roku 2002 sa mi po  komplikáciách spojených s  mimomaternicovým tehotenstvom výrazne znížila šanca ďalšieho otehotnenia. Moja diagnóza znela sekundárna sterilita. Pol roka po zákroku som absolvovala liečbu v KÚPE- ĽOCH LÚČKY – procedúry ako rašelinové zá- baly, elektroliečba a špeciálne cvičenia v bazéne s  liečivou vodou pôsobiacou zvnútra i zvonka. Mesiac pobytu v pokojnom prírodnom prostredí ma tiež vytrhol z hektiky všedných dní a pomohol mi nájsť vnútorný pokoj, čo bolo v  mojej situácii rovnako dôležité. Som presvedčená, že aj účinky liečby výrazne prispeli k tomu, že dnes môžem vidieť, ako moja dcérka Ela objavuje „svet okolo“.

Šťastne skončil aj príbeh páru z Prahy. „Právě před rokem nastupovala moje žena Jiřina na  lázeňskou léčbu ve  Vašich lázních. Manželka předtím absolvovala lázeňské pobyty v Čechách, ale u Vás byla velice spokojená. A o co více, po absolvování lázeňského pobytu otěhotnela, o  což jsme se snažili mnoho let. Věříme tomu, že prodělaná lázeňská péče u Vás, spolu s pokroky v lekářské vědě, učinili tento zázrak. Nyní je naší holčičce 2,5 měsíce“.Ak teda hľadáte riešenie problému neplodnosti prírodnou cestou, pod dohľadom odborníkov s viac ako 300-ročnou históriou, KÚPELE LÚČKY sú to správne miesto. Kúpeľná liečba pre pacientky s gynekologickými ochoreniami KÚPELE LÚČKY, aj po  rozšírení indikačných zameraní, stále ostávajú verné svojej dlhoročnej tradícii – liečbe gynekologických ochorení. V  rámci tejto indikácie liečime všetky podskupiny. Pri liečbe týchto pacientiek využívame celé spektrum procedúr, ktoré je možné v našich kúpeľoch poskytnúť. Najčastejšie sú u nás liečené stavy po gynekologických operáciách. Druhou najčastejšou indikačnou skupinou je sterilita a poruchy ovariálnej činnosti.


Dnes sa problémy sterility riešia na pracovisku IVF (pracovisko asistovanej reprodukcie), ale aj v tejto dobe u týchto pacientiek má kúpeľná liečba svoje nezastupiteľné miesto. Preliečené pacientky majú až 90 %-nú úspešnosť v IVF. Nepopierateľne má na tom zásluhu unikátna minerálna voda a procedúry, ktoré sú v nej vykonávané.

Unikátna liečivá minerálna voda KÚPELE LÚČKY a.s. disponujú minerálnou vodou s blahodarnými účinkami na liečbu rozličných ochorení, nakoľko jej zloženie - vápnik, železo, oxid uhličitý a stopové prvky, liečia pooperačné stavy a  zvyšujú celkovú imunitu. Liečivá minerálna voda z dvoch vrtov sa využíva vo svojej prirodzenej forme v bazénoch, aj vo všetkých separátnych kúpeľoch.

Ako prísť na liečenie do KÚPE
ĽOV LÚČKY? 

Máte gynekologické problémy, ste po gynekologickej operácii alebo túžite otehotnieť a nedarí sa Vám?
Oslovte svojho ošetrujúceho lekára – gynekológa a požiadajte ho o vypísanie návrhu na  kúpeľnú liečbu. Kúpeľný návrh vypísaný lekárom je potrebné doručiť do Vašej zdravotnej poisťovne. Hneď pri vypísaní, prípadne pri doručení do zdravotnej poisťovne, požiadajte o  pridelenie návrhu do  KÚPEĽOV LÚČKY a.s. Poisťovňa návrh posúdi a v prípade, že spĺňate všetky náležitosti, ho schváli a pošle Vám oznámenie o schválení návrhu na kúpeľnú liečbu.

KÚPELE LÚČKY liečia nasledovné indikácie:
• Onkologické choroby
• Choroby tráviaceho ústrojenstva
• Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
• Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
• Nervové choroby
• Choroby pohybového ústrojenstva
• Ženské choroby
• Choroby z povolania
• Prevencia a podporná liečba osteoporózy

KÚPELE LÚČKY a.s., 034 82 Lúčky
tel.: +421 (0)44 4375 561 tel.: +421 (0)44 4375 111
e-mail: kupele@kupele-lucky.sk
http://kupele-lucky.sk

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk