Špecializovaný liečebný ústav Marína Kováčová

Špecializovaný liečebný ústav Marína Kováčová

Prírodné liečivé zdroje: minerálna liečivá voda sírano – hydrouhličitanová, vápenato – horečnatá, hypotonická, horúca s teplotou 48,5 °C. 
Liečivá voda má mimoriadne priaznivé účinky pri liečbe pohybového ústrojenstva. 
Indikácie: onkologické choroby, nervové choroby, choroby pohybového ústrojenstva pre deti i dospelých. 


Špecializovaný liečebný ústav Marína, Kováčová


ŠLÚ Marína má už 40 ročnú tradíciu. Počas celej svojej existencie je Marína zameraná na liečbu a rehabilitáciu detičiek so zdravotným postihnutím. Od roku 2004 sa okrem detičiek venujú aj dospelým.  Rehabilitácia vyžaduje komplexný individuálny prístup s cieľom redukovať poškodenie pacienta, jeho obmedzenú pohyblivosť a handicap, zlepšiť jeho funkčné schopnosti.

Liečia sa tu deti s neurologickými a ortopedickými diagnózami podľa platného indikačného zoznamu od 1. do 18. roku života (indikačné skupiny XXI, XXVI, XXVII) a dospelí pacienti s neurologickými a ortopedickými diagnózami (I, VI, VII). 
 

Z neurologických diagnóz sú najčastejšie liečené deti postihnuté detskou mozgovou obrnou (všetky formy), degeneratívne ochorenia mozgu a miechy, svalové ochorenia, poškodenia periférnych nervov, atď. Z ortopedických diagnóz skoliózy, pooperačné a poúrazové stavy. Z ďalších indikácií je to Morbus Perthes – odumretie hlavice stehnovej kosti, kde je nutná dlhodobá liečba. 

Najčastejšie diagnózy dospelých pacientov sú stavy po cievnej mozgovej príhode, vertebrogénne bolestivé syndrómy, stavy po operačných náhradách kĺbov, iné poúrazové a pooperačné stavy, reumatologické ochorenia a ďalšie (podľa priloženého indikačného zoznamu). Dospelí pacienti sú ubytovaní v rekonštruovaných izbách s príslušenstvom (WC, sprcha, TV). Všetky procedúry sú v jednom komplexe budov, dostupné „suchou nohou“, čo ocenia ťažšie pohybliví pacienti najmä v zimných mesiacoch. Celý komplex je bezbariérový, vybavený dostatočným počtom výťahov; súčasťou komplexu je aj uzavretý „areál oddychu“ uprostred krásnej prírodnej scenérie.

Oproti iným rehabilitačným centrám má ŠLÚ Marína obrovskú výhodu v tom, že detských, ale aj dospelých pacientov môže počas ich pobytu sprevádzať blízka osoba. LIEČBA V MARÍNE

Vstupné lekárske vyšetrenie, stanovenie individuálneho terapeutického a rehabilitačného plánu, priebežné kontroly, záverečné lekárske vyšetrenie s vyhotovením prepúšťacej správy. Nonstop lekárska pohotovostná služba.

 • Ošetrovateľská celodenná starostlivosť
 • Liečebná telesná výchova (individuálna, skupinová), hydrokinezioterapia, plávanie
 • Oddelenie elektroliečby: diadynamické prúdy, interferenčné prúdy, galvanické prúdy, elektrostimulácia, rebox, diatermia, ultrazvuk, magnetoterapia
 • Vysoko výkonný laser IV. generácie (od marca 2014)
 • Fototerapia: biolampa, colorterapia, solux, horské slnko
 • Liečba prácou (ergoterapia), výchova k sebestačnosti
 • Balneoterapia
  -bazén s termálnou síranovo-hydrouhličitou, vápenatohorečnatou vodou + zábal
  -vane
  -perličkový kúpeľ
  -škótske streky
  -vírivky, lastúra
  -hydromasážne vane s chromatoterapiou a ozonoterapiou 
  -sauna (suchá, parná)
 • Masáže: klasická, reflexná, podvodná, manuálna lymfodrenáž, reflexná masáž chodidiel
 • Termoterapia: parafínové zábaly, rašelina
 • Plynové injekcie
 • Akupunktúra
 • Psychoterapia
 • Liečebná pedagogika, včasná intervencia, kognitívna rehabilitácia
 • Terénne túry, nordic walking
 • Animoterapia: hipoterapia, kanisterapia
 • Šport: ihriská, oddychový areál, fitness, stacionárne bicykle, steppery, motomed, tenis, stolný tenis…

Voľný čas: knižnica, internet, tenisové kurty, 1x týždenne kultúrne podujatia priamo v liečebnom ústave. V letnom období sú v prevádzke veľké kúpaliská, v meste Zvolen je možné navštíviť divadlo, kiná, zámok, galériu, múzeum a rôzne obchodné centrá. 

Ubytovanie: celé zariadenie je kompletne bezbariérové.
Celoročne funguje 9. ročná ZŠ, materská škola, školský klub.  Ubytovanie pre deti od 2 do 18 rokov ( a ich sprievodcov) je v trojposteľových spálňach so spoločnou herňou pre 2 izby.
Ubytovanie pre dospelých je v štandardných dvojposteľových izbách s vlastným sociálnym zariadením a sprchou. Izby sú vybavené televízorom a rádiom, bezplatné WiFi pripojenie.


pozrite si aj Virtuálnu prehliatku


Ako sa dostať do ŠPECIALIZOVANÉHO LIEČEBNÉHO ÚSTAVU MARÍNA? 

Pacientov posiela do zariadenia ošetrujúci lekár na základe vypísaného tlačiva “Návrh na kúpeľnú starostlivosť”. Navrhujúci lekár môže byť odborník – špecialista (neurológ, ortopéd, traumatológ, rehabilitačný lekár a reumatológ) alebo Váš všeobecný (obvodný) lekár alebo pediater, ktorý dá potvrdiť návrh špecialistovi.
Návrhy musia byť predložené revíznemu lekárovi príslušnej zdravotnej poisťovne pacienta, ktorý ho po schválení pošle do ŠLÚ Marína š.p. Kováčová. Prednosť pri prijatí majú akútne stavy – priame preklady z lôžkových zariadení, hlavne poúrazové a pooperačné stavy.

Podľa Zákona č.  576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, §11, ods. (6) “každý má právo si vybrať poskytovateľa” (zdravotnej starostlivosti), to znamená:

Pacient má zákonné právo slobodne si vybrať kúpeľné zariadenie (Zákon 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, §11 ods. 6)

Prikladáme tlačivo Návrh na kúpeľnú starostlivosť pre Vášho ošetrujúceho lekára: Vypĺňa sa len prvá strana a Lekárska správa na strane 2.Všetky údaje sa automaticky prenesú na ostatné strany. Nakoniec je potrebné vytlačiť všetky 4 strany, ktoré sú oddelené na samostatných záložkách súboru (ako 1. diel – 4. diel).


Tlačivo návrh na kúpelnú liečbu         Cenník          Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť    


AMBULANTNÝ PRÍJEM PRIJÍMACIA KANCELÁRIA SEKRETARIÁT
Tel.: +421 45 5208 211
Recepcia (spojovateľka)
+421 45 5208 111, +421 45 5445 316
Tel.: +421 45 5208 234, +421 905 800 220
+421 45 5208 218, 0915 889124
Fax: +421 45 5208 224
e-mail: prijem@marinakovacova.sk

Tel.: +421 45 5208 239
Fax: +421 45 5445 074
e-mail: sekretariat@marinakovacova.sk

     

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk