Bariéry rôzneho druhu

Bariéry rôzneho druhu
Problémy, s ktorými sa ľudia na vozíku musia denne boriť, sú takmer rovnaké, avšak ženy, ako som už načrtla v predchádzajúcich článkoch, majú predsa len s  niektorými vecami problémov navyše. Všetkých nás rovnako obmedzujú bariéry, tak doma ako aj vonku. Bariéry sú rôzneho druhu. 

Nejde len o  schody, obrubníky, úzke dvere, ale aj zbytočné prahy, koberce v byte, neprispôsobená posteľ, stôl, kúpeľňa, kuchyňa... Také „maličkosti“, ktoré zdravému človeku ani na myseľ neprídu. Ak už sme na vozíku, všetko by sme mali prispôsobiť doma tak, aby nás to čo najmenej obmedzovalo v  nezávislosti, aby sme všetko mali takpovediac „po  ruke“. Ja to mám doma čo najviac prispôsobené môjmu vozíku, resp. postihnutiu a veľmi mi to uľahčuje vykonávať rôzne úkony, činnosti.
Všeobecne pre všetkých na vozíku platí, že výška postele by mala byť do výšky sedadla vozíka, ak dokážete sami z vozíka presadnúť na posteľ...,ak nie, odporúčam riešiť premiestňovanie zdvihákom, najlepšie stropným, aby ani rodinní príslušníci či osobní asistenti, asistentky nemuseli vynakladať žiadnu fyzickú silu a riskovať úrazy.

Kúpeľňa je veľmi dôležitá, čo sa týka bezbarierovosti. My, ženy potrebujeme zvýšenú hygienu a  preto by sme kúpeľňu mali mať prispôsobenú tak, že sa bez sami problémov alebo s  pomocou dostaneme k  umývadlu, na wc, do vane, do sprchy. To všetko uľahčuje každodenné činnosti. Dôležitá je výška umývadla a  páky, či kohútika, výška zrkadla, či aspoň jednej poličky, dôležitá je prístupnosť a výška wc, ako aj prístup do vane a sprchy. Na trhu je množstvo pomôcok zjednodušujúcich hygienu. Sú vo voľnom predaji, ako aj na  predpis, ktoré uhrádza zdravotná poisťovňa, či formou peňažných príspevkov cez úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Takmer každá žena veľa času svojho života trávi v kuchyni a  ženy na  vozíku tiež nie sú výnimkou. Ak vám vaše postihnutie dovoľuje venovať sa vareniu, pečeniu, kuchyňa by mala byť pre vás prispôsobená pre bezpečný a  bezbariérový pohyb vozíka v nej.
Nielen zvýšený stôl, tak aby ste sa k  nemu bez problémov dostali na  mechanickom, či elektrickom vozíku (a  jedno miesto by malo byť vždy pre vás vyčlenené bez stoličky), ale najmä kuchynská linka by mala byť prispôsobená pre vás tak, aby ste sa dostali k umývadlu a sporáku a teda aby to bolo jednoznačne bezpečné. Poličky by mali byť znížené na  dosah, alebo zabezpečené ovládačom, ak neviete zdvihnúť ruky.
Je mnoho riešení. Na montáž kuchynskej linky na stenu a na samotnú kuchynskú linku pre fyzické osoby odkázané na mechanický alebo elektrický vozík je možnú získať 995,82€ cez úrad práce sociálnych vecí a rodiny.
Ide o  Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a  rodiny Slovenskej republiky ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny.
(Informácia na: http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/socialna-pomoc-podpora/opatrenie-6_2009zz.pdf
Prispôsobená kuchyňa vám umožní vykonávať činnosti, ktoré sa inak v barierovej neodvážite alebo nemôžete robiť. V  obývačke, spálni by mali byť veci, ktoré najviac a  najčastejšie používate dostupné tak, aby ste ich dosiahli z  vozíka a  rovnako to platí aj o chodbe, či iných miestnostiach. O kozmetickom stolíku ani nehovoriac, krásne a upravené musíme byť vždy a líčidlá musia byť po ruke vo dne v noci. Každá žena ktorá je na vozíku by si mala prispôsobovať veci svojmu postihnutiu tak, aby jej život uľahčovali v maximálnej miere a nie naopak.

Ľudmila Gričová
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk