Dni bez bariér 2020 v Arboréte Borová Hora

Dni bez bariér 2020 v Arboréte Borová Hora

Druhý ročník DNÍ BEZ BARIÉR vo zvolenskom arboréte Borová Hora sa uskutočnila vďaka záujmu zo strany Technickej Univerzity a spoločnosti SPIG, s.r.o.

Akciu podporilo aj tento krát svojou účasťou Národné Reha- bilitačné Centrum Kováčová, jeho klienti si prešli bezbariérovými lesnými cestičkami ar- boréta a hneď sme aj dostali úžasný nápad, že budúci rok môžeme v rámci DNÍ BEZ BARIÉR zorganizovať preteky na handbikeoch lesnými cestičkami arboréta.

Okrem mladomanželov, ktorí si boli urobiť svadobné foto- grafie a Zvolenčanov sme mali návštevnosť zo Žiliny, Nitry, Levíc, Prievidze, ale aj Brati- slavy. Návštevníci boli uchvátení jedinečný- mi starými stromami, vzácnymi odrodami ruží a na svoje si prišli aj milovníci kaktusov. O odborný výklad sa postarala pani Ing. Ja- kubisová, ktorá je hlavná iniciátorka DNÍ BEZ BARIÉR. Akciu podporilo aj SPIG, s.r.o. za účasti konateľky p. Moniky Ponickej. Srdečne sa chceme poďakovať pánovi riaditeľovi doc. Ing. Ivanovi Lukáčikovi, CSc., pani Ing. Mariane Jakubisovej, PhD., ale zároveň aj celému personálu, ktorí sa s lás- kou starajú o arborétum.

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk