Nadácia anjelské krídla

Nadácia anjelské krídla
V NADÁCII ANJELSKÉ KRÍDLA NIE JE NIKTO ZAMESTNANÝ. JE TO PRIAMA A  NEZIŠTNÁ, ÚPRIMNÁ POMOC VEĽMI ŤAŽKO CHORÝM DEŤOM A ĽUĎOM V ŤAŽKEJ, AŽ DOSLOVA HRANIČNEJ NÚDZI. „ŽIVOT JE ZÁZRAK – CHCEME ŠÍRIŤ SVETLO, LÁSKU A NÁDEJ“. 
Nadáciu založila Ing. Alexandra Majeríková dňa 22.12.2016 po skúsenostiach so skoršou pomocou ľuďom s ťažkým životným osudom a po žiadostiach ľudí o pomoc. V správnej rade sú jej dobrí priatelia : Ing. Slavomír Mlích pracujúci v oblasti alternatívnej zdravotnej pomoci stretávajúc sa s ochoreniami a zdravotným utrpením ľudí.


Rovnako pomocnú ruku nadácii podal (člen správnej rady) MUDr. Michal Žáček – lekár, chirurg z Fakultnej Nemocnice v Žiline.
Mediálne zastúpenie nadácie a zároveň člen rady (SLOV MEDIA GOUP vlastník licencie TV SEVERKA a TV VEGA) zastrešuje Boris Rizman mobil: 0911 963253.
Revíziu chodu nadácie má na starosti Bc. Ľuboš Majerík.
Postupne naše rady rozšírili aj ďalší priatelia a nezištne pomáhajú: MUDr. Oto Vincze - chirurg zo Žilinskej nemocnice (okrem toho vykonávajúc svoju privátnu prax aj v MCC medicínsko-cievnom centre v Žiline v Dome Odborov mobil: 0910 910009).
Ing. Ivetka Vinczeová : poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu a  zdravia pomocou prírodných doplnkov FOREVER a taktiež ich využitie pri pomoci pre nadáciu mobil: 0911 111893.
Barborka Vinczeová: psychologické poradenstvo pre nadáciu.
Simonka Pekárová: hovorkyňa nadácie a pomoc v  teréne,
JUDr. Martin Dolník: právna pomoc,
Ivka Hrabovská – Trio Economy s.r.o.- účtovníctvo.
Taktiež nám „ nezištne“ pomáhajú a darujú potrebné a nevyhnutné veci pre deti a ľudí - firmy: DEOCRYSTAL.SK, BIMBI plavecká škola pre deti, Červený Kríž Žilina, ŽENY ŽILINY, Varínska tlačiareň, OD MAX ŽILINA, SELINAN. SK, EMPLEO S.R.O, Tenisový klub Žilina, ELOP INDUSTRY, BAXEL s.r.o., ALTOM REKLAMA s.r.o., MCC medicínsko cievne centrum, FOREVER produkty Ing. Vinczeová Iveta, p. Ľubomír Sečkár, OAZIS RELAX Medical FUTURE a iné spoločnosti.

Každá aktivita, každý finančný príjem je zdokumentovaný na našej stránke www.nadaciaanjelskekridla.sk, súčasne s určením finančnej výšky a materiálnej pomoci životného prípadu, kam pomoc plynula a v akej podobe. Osudom ľudí je priradené, číslo (životný príbeh) pod ktorým nájdete rekapituláciu odsúhlasenej a zrealizovanej pomoci radou nadácie.

Úlohou nadácie je
• poskytovať finančnú pomoc,
• peňažné prostriedky ľuďom (dospelým aj deťom), ktorí sú zdravotne postihnutí, prevažne onkologickými ochoreniami, alebo inými závažnými ochoreniami, poskytovať zdravotne postihnutým občanom finančný doplatok na zdravotné alebo kompenzačné pomôcky, v sociálnej oblasti poskytovať finančnú pomoc osamelým matkám
• v hmotnej núdzi, rodinám v hmotnej núdzi a na štúdium žiakom a študentom, ktorí pochádzajú zo sociálne slabších rodín v hmotnej núdzi, pomoc detským domovom, rodinám s deťmi, kde mama, otec alebo dieťa trpí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu, prípadne rodinám, kde člen je pripútaný na vozíku, alebo ináč
• telesne postihnutý a kde táto choroba dostala rodinu do finančnej tiesne.
Taktiež rodinám v ťažkej hmotnej núdzi, ktoré sa ocitli v životne ťažkej situácii, taktiež pooperačné a poúrazové stavy detí s trvalými následkami, ktoré vyžadujú nepretržitú opateru jedného z rodičov,
• poskytovať materiálnu pomoc,
• vecné dary a pomoc (napr. ošatenie, zdravotné pomôcky, potraviny, pomôcky deťom),
• poskytovať poradenstvo v oblasti zdravia a prevencie.

Keďže nadácia bola založená 22.12.2016 máme možnosť si v roku 2018 už uplatňovať 2%. Tešíme sa, že prostredníctvom príspevkov bude naša pomoc ešte lepšia.
Robíme rôzne akcie, charitatívne behy na pomoc deťom a rodinám, posielame jedlo a príspevky rodinám od ľudí.

Pomohli sme napr. detskému oddeleniu v Žiline s hračkami a oblečením, s OD MAX ŽILINA sme usporiadali charitatívny beh pre Timejku –postihnuté dievčatko, posielame deťom vitamíny, komunikujeme neustále s rodinami ťažko chorých detí a sme s nimi v kontakte.

Pomáhajú nám skupiny ľudí aj jednotlivci a  pridáva sa ich k nám viac a viac. Pre nadáciu bežala na polmaratóne v Žiline majsterka sveta v behu Radka Privarová, Peter Sagan nám daroval tričko, Marián Hossa kartičky, ZŠ Zlaté Moravce p. Antolová nám pomáha v zbierke šatstva, CVC Žirafa Žilina s tábormi pre deti aj SOROPTIMIST INTERNATIONAL.

Viac o aktivitách nájdete na našej webovej stránke, prípadne fb stránke Nadácia Anjelské Krídla.

„TOTO JE NAŠE POSLANIE“ CELÝ KOLEKTÍV NADÁCIEANJELSKÉKRÍDLA SME PRIATELIA A  POČÚVAME SVOJE SRDCIA. KAŽDÝ Z  NÁS PREŠIEL ŤAŽKOU ŽIVOTNOU SKÚŠKOUA PRETO SME SA ROZHODLI PRE TENTO KROK.

Nič sa v živote nedeje náhodou, ale napriek tomu máme právo rozhodnutia. Zvolili sme si náročnú cestu, ale neskutočne krásnu. My v NADÁCII ANJELSKÉ KRÍDLA cítime poslanie v nezištnej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú najviac. Sme pripravení našou vytrvalosťou, vnútornou oddanosťou a  životným poslaním urobiť tento svet krajším prostredníctvom šírenia lásky a pomoci druhým. Nie všetci máme tú možnosť vychutnávať si dni bez bolesti a trápenia. Počúvajme naše srdcia, odpovedia nám na všetko.

NADÁCIA ANJELSKÉ KRÍDLA Slovenských dobrovoľníkov 135/30 010 03 Žilina
e-mail: info@nadaciaanjelskekridla.sk
www.nadaciaanjelskekridla.sk 
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk