Občianske združenie Aktívny vozík

Občianske združenie Aktívny vozík
Najlepšou inšpiráciou je život a aj za vznikom občianskeho združenia Aktívny vozík stoja ľudské príbehy. Keď sa pred 20. rokmi na školskom internáte stretli študenti Katka, Zuzka a Peťo, netušili, ako zásadne ovplyvnia svoju budúcnosť. V čase, keď mobilná komunikácia aj internet boli v plienkach a komunikácia bola obmedzená na osobný kontakt a dopisný papier, boli vyhliadky na úspešnú integráciu ťažko zdravotne postihnutých mizivé. 


Nadobudnuté skúsenosti, vedomosti a ambície ich priviedli k myšlienke uplatnenia prostredníctvom spolku, ktorý by združoval ľudí s podobným osudom a pomáhal jeho členom. Náročnú cestu príprav zavŕšil v novembri 1999 vznik občianskeho združenia s výstižným názvom Aktívny vozík.
Aj keď telesne postihnutá trojica a jej podporný tím mali najbližšie práve k osobám s pohybovým obmedzením, postupne sa medzi členmi objavovali aj ľudia s viacnásobným hendikepom. Dve stovky súčasných členov z celého Slovenska tak tvorí pestrá paleta zdravotných obmedzení, na ktorých potreby je orientovaná aj činnosť združenia.Organizované podujatia rešpektujú záujmy a potreby hendikepovaných, no pozornosť venujú aj potrebám ostatných členov rodín, ktorí sú často práve kvôli zvýšeným potrebám postihnutého jednotlivca odsúvaní. Jedným z cieľov je preto počas akcií združenia poukazovať na skutočnosť, že hoci má rodina hendikepovaného člena, neraz je znevýhodnený práve zdravý jedinec. Je nevyhnutné odhadnúť, kde končí motivujúca a nevyhnutná pomoc a podpora dieťaťa, aby sa rodič nestal otrokom a sluhom.
Rokmi nadobudnuté skúsenosti postupne vyselektovali to dôležité, čo hendikepovaní a ich rodiny najviac potrebujú, a práve to tvorí v súčasnosti hlavné piliere pravidelných aktivít.
Prvým je priama finančná pomoc členom združenia, druhým rekondično-integračný pobyt v Nízkych Tatrách, tretím integračno-oddychový pobyt pri mori, štvrtým je spravovanie a podpora komunikácie komunity a piatym je poradenstvo osobám so zdravotným postihnutím. Päticu hlavných projektov dopĺňa niekoľko aktivít menšieho rozsahu a spolupráca s partnerskými organizáciami, na príprave ktorých pracuje vedenie organizácie priebežne počas celého roka.
V súčasnosti finišuje príprava oddychového pobytu pri mori, ktorý sa uskutoční začiatkom prázdnin a zúčastní sa ho 25 osôb.
V plnom prúde je tiež príprava pobytovej akcie pre rodiny so zdravotne postihnutým členom v Krpačove, kde sa už po deviatykrát stretne viac ako 80 osôb z celého Slovenska. Účasť na oboch akciách nespočíva v pozícii pasívneho pozorovateľa, ale vyžaduje plné nasadenie v pohybových, tvorivých či spoločenských aktivitách. Aktívny prístup je cestou k úspechu i uplatneniu, a preto aj Aktívny vozík je jednou z organizácií, ktoré majú rady odhodlanie, ochotu a cieľavedomosť svojich členov. Tie poskytujú motiváciu k ceste, ktorá dáva zmysel života každému z nás a posúva jednotlivcov i spoločnosť vpred.

Kontakty:
Aktívny vozík, občianske združenie
Višňové 580, 013 23 Žilina
email: aktivnyvozik@gmail.com
www.aktivnyvozik.sk
FB: Aktívny vozík
 
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk