Občianske združenie Pomocná ruka nádeje

Občianske združenie Pomocná ruka nádeje
Ľudia v bdelej kóme síce v našej spoločnosti žijú, no de facto nežijú. Ľudia sa o nich nezaujímajú a kvôli nesprávnym vedomostiam ich vytesňujú na okraj spoločnosti. Veľa ľudí si o týchto pacientoch myslí, že nedokážu vnímať, že sú ako živé mŕtvoly od toho sa odvíja aj ich prístup k nim a to sa odzrkadľuje na našej spoločnosti.

 

Ide však o hlboký omyl, pretože každý človek aj s minimálnym stavom vedomia je schopný vnímať iným spôsobom niekedy aj intenzívnejšie ako zdravý človek.
Súčasná alarmujúca situácia podnietila pani Mgr. Michaelu, ktorá v snahe zmeniť tento nedôstojný stav sa rozhodla dňa 9.7.2015 založiť Občianske združenie Pomocná RUKA nádeje, ktoré ako jediné svojho času na Slovensku poskytuje všestrannú pomoc ľuďom v bdelej kóme a ich rodinám. Po celú dobu existencie a aj pred tým ako bolo OZ založené sa snažili týmto rodinám radiť a usmerňovať ich, keďže na Slovensku nemáme vôbec žiadne takéto
zariadenie. Ľudia sú v prvotnom memente v šoku a bez informácií, t.j. čo majú robiť od samého začiatku, na koho sa obrátiť či kam ísť. Jedná sa o najťažšie a najzložitejšie obdobie, po tom, kedy sa ich rodinný príslušník dostane do bdelej kómy.
Hlavným cieľom Občianskeho združenia je PORADENSTVO, MEDIALIZÁCIA a ZVIDITEĽNENIE DANEJ PROBLEMATIKY na Slovensku.

PORADENSTVO
Keďže rodinám, ktoré majú svojich rodinných príslušníkom v bdelej kóme chýbajú aj tie najzákladnejšie informácie, najdôležitejším cieľom je, aby sa združenie stalo centrom, cez ktoré by tieto dôležité informácie k týmto rodinám putovali a zároveň poskytovať všestrannú poradenskú službu t.j. riešiť konkrétne problémy či už v legislatíve, oblasti rehabilitácií a ďalších oblastiach, ktoré úzko s bdelou kómou súvisia. Vďaka tomu, že spolupracujú so Združením pacientov v bdelej kóme v Rakúsku: Österreichische Wachkoma Gesellschaft, predseda pán Prim. Dr. Gerald Pichler.Msc, webstránka:
http://www.wachkoma.at/, ďalej so Združenie pacientov v bdelej kóme v Nemecku, Deutsche Wachkoma Gesellschaft, predseda
pán Armin Nentwig, webstránka: https://www.schaedel-hirnpatienten.de/ a v Česku s pánom Milošom Svobodom zakladateľom špeciálneho rehabilitačného centra ARCADA (toto rehabilitačné centrum je špecializované pre pacientov v bdelej kóme), webstránka: http://arcada-center.com/cs/, ktorí poskytujú špičkové poradenstvo na vysokej úrovni.

MEDIALIZÁCIA

V rámci medializácie sa vybrali smerom robenia charitatívnych vernisáží, aby ľuďom priblížili život ľudí v bdelej kóme. Aby vnímali a pochopili, že sa nejedná o ľudí iba vegetujúcich, ktorých sa spoločnosť môže zbaviť, lebo udržiavať ich pri živote sa neoplatí, ale o ťažko chorých – o živú súčasť našej spoločnosti. Pani Mgr. Michaela Huliková s Petrom Lančaričom navštevovali tieto rodiny po celom Slovensku mapovali aktuálnu situáciu ako to naozaj vyzerá v takej rodine a túto realitu sa rozhodli ukázať verejnosti prostredníctvom fotografií a vernisáží s názvom „Držme spolu“. Táto vernisáž je putovná a začala v Bratislave na Bratislavskom hrade, odtiaľ putovala do Trnavy do Trnavského divadla Jána Palárika, následne cestovala do Serede do Bastionu,
kaštieľ Sereď a v septembri 20.9.2019 navštívi Žilinu, kde bude inštalovaná na Budatínskom zámku.
Cez tieto vernisáže sa snažia ukázať širokej verejnosti, čím tieto rodiny prechádzajú, aby sa ľudia prostredníctvom veľkoplošných fotografií dokázali vcítiť do ich životov a pochopili, že aj títo ľudia sú našou súčasťou a zaslúžia si našu úctu, obdiv i všestrannú pomoc. Peniaze, ktoré sa vyzbierajú na týchto
vernisážach sa následne verejne prerozdeľujú rodinám s pacientmi v bdelej kóme.
Tretí bod, ktorý sa toto občianske združenie snaží uviesť do praxe je vytvoriť vzájomné komunikatívne vzťahy medzi ľuďmi, aby sa tu niečo vytvorilo spoločne, aby ľudia začali držať spolu a niečo pre týchto ľudí vytvorili.
Ľudia v bdelej kóme potrebujú pre svoj vývoj citeľnú spätnú väzbu, o ich pôsobení na svet aj prostredníctvom telesne blízkeho dialógu s ostatnými ľuďmi Občianske združenie Pomocná RUKA nádeje sa snaží týmto ľuďom dôstojnosť i úctu, ktorú bohužiaľ momentálne v našej spoločnosti nepociťujú.
Zároveň im podáva pomocnú ruku a čo je najdôležitejšie, dáva týmto ľuďom NÁDEJ. Tú nádej, ktorú im berú na začiatku lekári, tú nádej, ktorú im berie nespravodlivý a nefunkčný systém. všestrannú pomoc a podporu. Sú síce v kóme, majú ale bdelé, otvorené oči, ľudské pocity a cítenie a pohnútky ako aj
čas pre bdenie a spánok. Špeciálne, cieľavedome vedené terapie, ktoré bohužiaľ u nás chýbajú, dávajú týmto pacientom v bdelej kóme dobré šance na rehabilitáciu.
Dať sa do služby ľuďom v bdelej kóme ako sa preto rozhodli ľudia v OZ Pomocná ruka nádeje znamená obohatenie zmyslu života človeka a ich úprimná nádej, šľachetnosť a nesmierna trpezlivosť s takýmito ľuďmi je hodná veľkej úcty a obdivu.

Hraško Peter
Foto: archív OZ Pomocná RUKA nádeje

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk