OZ Rehamenta Rožňava

OZ Rehamenta Rožňava
Na  základe iniciatívy zákonných zástupcov a rodičov mentálne postihnutých detí a dospelých regiónu Rožňava vzniklo v novembri 2002 naše Občianske združenie REHAMENTA. Názov našej pracovnej iniciatívy vznikol spojením REHAbilitácia a MENTAlne postihnutý.
Poslaním a cieľom OZ REHAMENTA je chrániť a presadzovať záujmy a práva zdravotne postihnutých členov OZ pri poskytovaní kultúrno-spoločenských a športových činností a tiež formou pracovnej terapie a jednoduchých pracovných aktivít. 

Naši členovia sa venujú práci s hlinou, tkaniu na 3 tkacích stavoch, pleteniu košíkov z  pedigu, práci s  drevom a  rôznej inej kreatívnej činnosti z rôznych materiálov. Získané finančné prostriedky z predchádzajúcich zdaňovacích období, ktoré predstavovali na  podmienky nášho regiónu veľmi významnú sumu, sme použili na  nákup nehnuteľnosti REHAMENTIUM a jej prestavbu na pracovné, športové a  spoločensko - kultúrne priestory, ktoré využívajú naši členovia, a zároveň od 1.1.2013 aj prijímatelia sociálnych služieb JASANIMA DSS – o.s. AMALIA DSS v Rožňave.

Významnou pre nás bola v minulých rokoch akcia Tesco - Vianočná zbierka, finančné prostriedky z  tejto zbierky sme použili na  nákup vypaľovacej pece, hrnčiarskeho kruhu a iných pracovných nástrojov a náradia. V rokoch 2014 - 2015 sa realizovala rekonštrukcia strechy, vchodového prístreška a oprava južnej strany fasády nášho domčeka.
Do 31.12.2012 naše OZ spoluorganizovalo niektoré akcie s AMALIA DSS Rožňava: Obed pre bezdomovcov, Na  kolesách proti rakovine, Medzinárodné zimné podujatie so snehom a na snehu v Slovenskom raji – ZIMNÁ BLUMIÁDA, benefičný koncert CHARITÁNIA, Európsky futbalový týždeň Slovenského hnutia špeciálnych olympiád – Unifikovaný futbal. Zúčastnili sme sa na rekondičných pobytoch na Orave - Jánošíkov dvor (splav po rieke Orava, Terchová, Vrátna dolina), v  GinoParadise - Bešeňová, v hoteli Monfort v Tatranskej Javorine. Navštevujeme spoločne kultúrne predstavenia a rôzne iné spoločenské podujatia. Začiatkom roku 2016 sme získali slovenský rekord v najväčšom počte ľudí, ktorí klepli na banícku klopačku. Súčasťou bol aj koncert skupiny ABBORN, ktorá účastníkom pripomenula známe piesne skupiny ABBA. Akcia bola veľmi úspešná.

2. apríla 2016 na rožňavskom Námestí baníkov, sme si pripomenuli Svetový deň povedomia o  autizme. Získali sme druhý rekord v najväčšom počte ľudí s modrým svetlom. Rožňavská strážna veža bola symbolicky vysvietená, tak ako mnoho významných objektov vo svete v tento deň.

V septembri 2016 sme spoluorganizovali III.ročník Medzinárodného turnaja tímov v integrovanej boccii za účasti 24 tímov (Poľsko, Chorvátsko). Dlhotrvajúcu spoluprácu a  donátorstvo nášmu OZ sme oceňovali prostredníctvom podujatia Via Bona Nadácie Pontis, Daru roka Slovenskej humanitnej rady, ďakovným certifikátom a upomienkovými darčekmi výtvarných prác našich členov.

Naše úspešné projekty
Kampaň „1milion4disability, Nadácia Orange – Práca nás spája, Nadácia SPP – Spoločne to dokážeme, Fond GSK – Pletieme spolu, Nadácia VÚB – Máme šikovné ruky, Fond GSK – Práca so šúpolím a  tkanie, Nadácia Tatra Banky – Tvorivosť je v každom v nás, Darcovská SMS – Blumino (podpora Zimnej blumiá- dy), Kreatívny kurz pre verejnosť z Rožňavy – Fond GSK. Zúčastnili sme sa dvoch ročníkov Pestré mestečko v Košiciach, ktoré zabezpe- čila Karpatská nadácia. Vďaka nej sme vydali aj náš informačný bulletin. Prostredníctvom Detského činu roka sme získali novú chladničku Whirpool. V roku 2017 oslávime 15. vý- ročie nášho založenia rôznymi propagačno- -podpornými akciami.


 

Kontakt
Názov: REHAMENTA
IČO: 35549432
• DIČ: 2021812749
Bankové spojenie: VÚB Rožňava č.účtu: 1683139558/0200
Sídlo: Šípková 2, 048 01 Rožňava
Právna forma: Občianske združenie
Predseda OZ: Ing. Erika Vanyová
Projektpvý manažér: Mgr. Igor Lada Tel.: 0908 481 589
www.rehamenta.sk
e-mail: rehamenta@post.sk
FB / rehamenta

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk