POMOCNÍČEK o.z.

POMOCNÍČEK o.z.
POMOCNÍČEK... nevznikol náhodou, ani len tak z dlhej chvíle. Narodil sa totiž náš synček Tobias, ktorý sa spočiatku javil ako zdravý, no čas ukázal, že to ani zďaleka tak nie je. Jeho ojedinelá diagnóza lisencefália so sprievodnou epilepsiou bola pre nás nepoznaným svetom, v ktorom sme boli stratení. 
Tápali sme, skúšali sme, zisťovali sme, spoznávali sme zrazu ďalšie a ďalšie rodinky s podobným osudom, i keď s inými diagnózami detičiek.
A potom prišiel ten prvý zlom, keď sme si uvedomili, že Tobiasko na tento svet prišiel, aby nám ukázal cestu. Cestu, ktorou kráčame od roku 2012, kedy sme založili občianske združenie POMOCNÍČEK.
POMOCNÍČEK o.z. je tu pre rodiny, ktoré do vienka dostali dieťatko so zdravotným znevýhodnením a snažia sa mu poskytnúť tú najlepšiu starostlivosť. Starostlivosť o inak obdarené dieťatko je náročná nielen po psychickej a fyzickej stránke, ale v neposlednom rade aj po finančnej stránke.

Ako združenie organizujeme množstvo podujatí s cieľom získavať finančné prostriedky na plnenie nášho jediného cieľa, ktorým je pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru hendikepovaných detí do 20 rokov s telesným, mentálnym, kombinovaným postihnutím a psycho-motorickým zaostávaním či spomaleným psycho-motorickým vývojom.
Veľmi nás teší, keď môžeme aspoň troškou pomôcť a rodičia môžu svojmu dieťatku uhradiť rehabilitácie, podporné terapie, špeciálne pomôcky či lieky. Rodičom taktiež dávame možnosť získavať financie prostredníctvom 2% z daní, aby tak mohli svojim deťom zabezpečiť čo najkvalitnejšiu liečbu a čo
najlepšie podmienky v domácom prostredí.
Dlhodobou víziou nášho združenia bolo založenie centra, v ktorom by sme vedeli deťom s rôznym druhom a stupňom zdravotného znevýhodnenia poskytovať komplexnú starostlivosť na rozvoj motorickej a mentálnej stránky. V roku 2015 sa naša vízia stala skutočnosťou a v Seredi sme otvorili


Denné Centrum POMOCNÍČEK.
Už tri roky deň čo deň prejde dverami centra kopec detičiek, ktoré poctivo a trpezlivo absolvujú individuálne rehabilitácie, logopédiu a multisenzorickú stimuláciu, aby dosahovali svoje malé – veľké pokroky.
Fyzioterapia v našom centre vedená skúsenou fyzioterapeutkou je šitá na mieru každého dieťatka. S využitím nových prístupov a špeciálnych pomôcok sú naše možnosti stále širšie. Okrem liečebného telocviku využívame tiež PANat koncept s použitím nafukovacích dláh, ktoré zabezpečujú správne
polohovanie a poskytujú tiež správnu fixáciu končatín pri cvičení v rôznych polohách.
Na tréning a korekciu chodidla využívane Prorpriofoot koncept, ktorý je založený na používaní špeciálnych doštičiek pri cvičení s chodidlom. Deti môžu okrem individuálnej rehabilitácie využívať tiež podporné terapie v podobe masáží, tejpovania, rašelinového zábalu či oxygenoterapie.

Keďže mnohé deti s viacnásobným zdravotným znevýhodnením majú problém s prijímaním jedla a tekutín, rozšírili sme náš tím o klinickú logopedičku. Tá denne s detičkami trénuje prehĺtanie, správne polohovanie jazyka, inštruuje rodičov, ako deti správne kŕmiť, akú lyžičku či pohárik používať. Orofaciálnou
stimuláciou podnecuje tvárové svaly k správnej činnosti, a tak krok po kroku rozvíja nielen žutie a prehĺtanie, ale tiež reč a správnu artikuláciu. Zameriava sa tiež na možnosti komunikácie formou AAK.

Naše centrum zakúpilo jedinečnú technológiu Tobii Dynavox PCEye, prostredníctvom ktorej môžu deti zrakom ovládať počítač, čo im ponúka široké možnosti edukácie a komunikácie. Postupne naše vybavenie rozširujeme o nové komunikačné pomôcky. Hodina logopédie je podľa potrieb a schopností dieťatka spojená tiež s multisenzorickou stimuláciou.
Vďaka snoezelen pomôckam a mnohým ďalším podnetným zrakovým, hmatovým, sluchovým a pohybovým pomôckam stimulujeme všetky zmysly u detí s narušeným zmyslovým vnímaním. Pri terapii využívame prvky Bazálnej stimulácie a Handle prístupu.
Pri budovaní centra sme mysleli aj na mamičky. Veľmi nám záleží na tom, aby sa cítili v čakárni príjemne, a aby tá chvíľa, kedy je dieťatko v rukách odborníkov, bola pre mamy chvíľou relaxu a oddychu. Pri chutnej káve môžu maminky sledovať TV, surfovať po internete alebo si čítať. Taktiež majú možnosť dieťa na terapii nechať a využiť tento čas na vybavenie osobných záležitostí. Maminky si zaslúžia chvíľku pre seba a veľmi nás teší, ak natoľko dôverujú nášmu tímu, že svoje deti im s dôverou zveria do rúk.

V súčasnosti poskytujeme v našom centre iba ambulantné terapie, avšak pracujeme na tom, aby naše centrum mohli navštevovať aj maminky zďaleka, a aby mali aj možnosť ubytovania počas terapeutických turnusov.
V nedávno zakúpenej budove plánujeme zriadiť ďalšie centrum a naše služby rozšíriť. Je pre nás prvoradé, aby sa deti aj maminky u nás cítili príjemne, aby sa k nám radi vracali a s týmto cieľom budujeme aj naše ďalšie centrum. Budeme šťastní, keď sa po rekonštrukcii a zariadení nových priestorov stretneme v ďalšom centre POMOCNÍČEK.

Ešte zopár užitočných liniek:
Všetko o našej činnosti a tiež žiadosť o pomoc nájdete na našom webe www.pomocnicek.sk
Činnosť centra s ponukou všetkých terapií nájdete na www.dennecentrum.pomocnicek.sk
Ak by ste sa rozhodli, podporiť nás kúpou propagačných predmetov, privítame Vás v našom e-shope www.shop.pomocnicek.sk

S pozdravom a úctou, Ing. Michaela Miškolciová Riaditeľka Denného Centra POMOCNÍČEK a Tobiaskova mamina
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk