SLOVENSKO BEZ BARIÉR - štafeta pokračuje

SLOVENSKO BEZ BARIÉR - štafeta pokračuje

Projekt Slovensko bez bariér  už viac než osemnásť rokov presadzuje odstraňovanie všetkých bariér, ktoré zdravotne postihnutým či inak znevýhodneným občanom bránia v plnohodnotnom živote a zapojení do spoločnosti.                 


Jeho významnou súčasťou je súťaž Samospráva a Slovensko bez bariér, ktorá má za sebou  osem úspešných dvojročných etáp. Projekt Sovensko bez bariér  sa začal v roku 1999 pochodom po Slovensku. Vlani si ho pripomenul tým, že vo všetkých krajoch sa uskutočnili konferencie a semináre, na ktorých prebehla živá diskusia  predstaviteľov samospráv z príslušného regiónu  a organizácií, reprezentujúcich znevýhodnených občanov, ako zintenzívniť úsilie o Slovensko bez bariér.

 

Široký záber

      Od počiatku bol projekt SLOVENSKO BEZ BARIÉR zameraný najmä na samosprávy a odstraňovanie architektonických a dopravných bariér vo vzťahu k zdravotne ťažko postihnutým občanom. Tento hlavný smer zostáva v popredí, pretože aj po takmer dvoch desaťročiach napriek nesporným krokom dopredu zostáva na tomto poli veľa práce.  Čas však celkom logicky rozšíril záber aktivít Slovenska bez bariér. Jednak v tom, že nejde iba o prekážky materiálne, ale aj komunikačné, sociálne, mentálne a ďalšie, ktoré bránia znevýhodneným občanom v plnom zapojení do života spoločnosti. A dotýka sa to nie iba osôb so zdravotným postihnutím, ale aj ďalších cieľových skupín občanov, medzi nimi čoraz rýchlejšie rastúcej kategórie seniorov.

    Šírku záberu ukázali ostatné etapy súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér, najmä výsledy zatiaľ poslednej ukončenej, ôsmej v poradí. Ocenené za debarierizáciu boli mestá Banská Bystrica, Stará Ľubovňa a Brezno, Zvolen za medzinárodný projekt Chodníky pre telesne postihnutých ľudí na vozíku v krajinách V 4, hlavnú cenu  v tejto kategórii získalo mesto Trnava.

   Debarierizácia priniesla ocenenie Nitrianskemu samosprávnemu kraju, Žilinský kraj  bol príkladom v športových, kultúrnych a dalších aktivitách najmä pre seniorov a hlavná cena pre Bratislavský samosprávny kraj smerovala za vytvorenie vzorového Centra včasnej intervencie a komplex sociálnych služieb. Ako príkladný donor bola vyhodnotená Slovenská sporiteľňa.


       

Záver koncertu v Banskej Bystrici

    Významne sa presadili médiá, RTVS najmä za ústretovosť k nepočujúcim, za svoje relácie televízny režisér Ladislav Munk, na poli kultúry Hrad a múzeum Stará Lubovňa či Mestská knižnica Bratislava. Osobnosťou projektu sa právom stala jeho duša Mária Orgonášová, z ocenených už nie sú medzi nami Jozef Vachálek a Peter Kurhajec, navždy odišiel aj neúnavný organizátor Marian Minarovič...

Na dobrých základoch

   Všetci zostávajú pevne v pamäti a spomienkach, na základoch, čo vytvorili, môže štafeta pokračovať. Osemnásť rokov znamená symbolicky, že projekt naplnil vek dospelosti. A keďže pri jeho zrode bol mobilizujúci pochod Slovenskom,  pri osemnástke posolstvo o krajine a spoločnosti, ktoré chcú odstraňovať bariéry, zavítalo do viacerých miest. Aj vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne a Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis do všetkých krajov, kde sa uskutočnili konferencie či semináre s hlavnou témou spolupráce samospráv a občianskych organizácií pri vytváraní bezbariérového a inkluzívneho prostredia.

    Na štyroch miestach sa okrem toho odohrali kultúrne programy, ktoré nadväzujú na tradíciu Koncertov porozumenia. Ukazujú, že znevýhodnenie naznamená odsúdenie na pasivitu. Kultúrne programy boli výsostne inkluzívne a mali veľký ohlas.

    Do aktivít sa zapojili sa nielen samosprávy krajských miest, ale aj viacerých ďalších v  regiónoch.
   Spolupracovali  obe strešné organizácie zdravotne postihnutých občanov - AOZPO SR a Národná rada zdravotne postihnutých občanov -  aj oboch najsilnejších seniorských  -  Jednota dôchodcov a Združenie kresťanských seniorov. Prezentovali sa tiež firmy, zamerané na pomoc zdravotne postihnutým občanom, medzi nimi spoločnosť SPIG.

    

Konferencia v Trenčianskych Tepliciach                                                                    Konferenica v Prešove​

Na toto všetko môže nadviazať vyvrcholenie IX. etapy súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér, ktorá vyzýva a motivuje na činy na prospech znevýhodnených občanov a na konci roku slávnostne vyhlási ocenených.

Informácie o doterajších aktivitách nájdete na stránke www.slovenskobezabarier.sk.

PhDr. Miloš Nemeček, predseda správnej rady Slovensko bez barier

INAK OBDARENÍ - február 2018 
 

Všetky ćlánky ►

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk