Sme „Tím nadácie anjelské krídla a zároveň veľmi dobrí priatelia“ „snažíme sa vniest svetlo do života ludí“ „dať im nádej a úsmev“

Sme „Tím nadácie anjelské krídla a zároveň veľmi dobrí priatelia“ „snažíme sa vniest svetlo do života ludí“ „dať im nádej a úsmev“
Stačí niekedy iba málo. Úsmev, podať pomocnú ruku, poradiť a hlavne „STÁŤ PRI ČLOVEKU.“ Všetci chceme byť spokojní, šťastní a milovaní. To, že niekto prežíva ťažké obdobie života neznamená, že nechce cítiť to isté, ako zdravý človek. Je nádherné, keď ľudia nejdú proti sebe, ale sú „SPOLU“. Nedá sa pomôcť každému, ale všetci môžeme v sebe nájsť „SILU“ pochopiť, prejaviť lásku, súcit, pomoc.


BUĎME ICH ZMENOU V ICH ŽIVOTOCH A POKÚSME SA VNIESŤ SVETLO DO TMY. BUĎME LEPŠÍ, ZO DŇA NA DEŇ. UKÁŽME SVETU, ŽE NÁM NIE SÚ ĽAHOSTAJNÉ OSUDY ĽUDÍ.
Dali sme sa dokopy, ako priatelia, ako ľudia, ktorí chcú nezištne pomáhať a cítia to tak v srdciach. Objavme všetci v  nás svoje vnútorné svetlo, vnímajme Boha, anjelov, vnímať ľudí a  ich pocity a  snažme sa im dať aspoň kúsok zo svojho šťastia. Hľadajme to pozitívne v sebe i v ľuďoch okolo nás. Áno, dnes sme možno v poriadku, bez problémov, avšak nikdy nevieme, kedy budeme potrebovať pomocnú ruku „PRÁVE MY“. Život nie je náhoda, má svoj zmysel, preto využime šancu života vykonať čo najviac dobrého a  nestrácať čas malichernosťami, pochybnosťami, hnevom, neúctom, ktoré nás vedú v  tomto živote nesprávnym smerom. Všetko, čo človek dá pozitívne zo seba druhému človeku, sa mu vráti v podobe krásneho pocitu na srdci.
„AKO VERIACI ĽUDIA, SME PRESVEDČENÍ, ŽE KONŠTALÁCIA ĽUDÍ, ČO SME V NAŠEJ NADÁCII, JE VYŠŠÍM ZÁMEROM, ZA ČO SME POKORNE VĎAČNÍ. NAŠA POMOC JE NEZIŠTNÁ. NAŚE ROZHODNUTIA SÚ SLOBODNÉ, BEZ VPLYVU INÝCH SÍL, KTORÉ BY SA SNAŽILI ZMENIŤ NAŠU SLOBODNÚ vôľu podávať pomocnú ruku, tak ako to robíme“. V rámci našej slobodnej vôle nekvalifikujeme ľudí, podľa diagnóz, farby pleti, regionálnych rozdielov a podobne.


POKIAĽ JE TO V NAŠICH SILÁCH - POMÁHAME KAŽDÉMU, KTO O POMOC POŽIADA V JEHO ŤAŽKEJ ŽIVOTNEJ SITUÁCII.
Aj napriek tomu, že sme limitovaní príspevkami od súkr. osôb a od nezištnej pomoci firiem, v roku 2017 sa nám podarilo pomôcť sumou vyše 11 100 eur a  poslať viac ako 340 balíkov hmotnej pomoci. Pomáhame ťažko chorým deťom a ich rodinám, onkol. deťom, posielame príspevky na lieky, hygienu, jedlo, oblečenie, Mávame každý rok veľkú zbierku v Zlatých Moravciach na ZŠ Pribinka. Taktiež sme oporou týraným matkám s  deťmi, matkám v núdzi. Dávame hmotnú pomoc na detské oddelenie v nemocnici v Žiline, do detských domovov, do domovov seniorov.
Výročná správa bude na www.nadaciaanjelskekridla.sk

„ĎAKUJEME ZO SRDCA VŠETKÝM, KTORÍ NÁM NEZIŠTNE POMÁHAJÚ“ ĽUĎOM A FIRMÁM „A DÚFAME, ŽE VYDRŽÍME AJ NAĎALEJ.“

NÁPLŇOU NADÁCIE JE:
• poskytovať finančnú pomoc
• peňažné prostriedky ľuďom / dospelým aj deťom /,ktorí sú zdravotne postihnutí, prevažne onkologickými ochoreniami, alebo inými závažnými ochoreniami, poskytovať zdravotne postihnutým občanom finančný doplatok na zdravotné alebo kompenzačné pomôcky, v sociálnej oblasti poskytovať finančnú pomoc osamelým matkám v hmotnej núdzi, rodinám v hmotnej núdzi a na štúdium žiakom a študentom, ktorí pochádzajú zo sociálne slabších rodín v hmotnej núdzi, pomoc detským domovom, rodinám s deťmi, kde mama, otec alebo dieťa trpí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu, prípadne rodinám, kde člen je pripútaný na vozíku, alebo ináč telesne postihnutý a kde táto choroba dostala rodinu do finančnej tiesne. Taktiež rodinám v ťažkej hmotnej núdzi, ktoré sa ocitli v životne ťažkej situácii, taktiež pooperačné a poúrazové stavy detí s trvalými následkami, ktoré vyžadujú nepretržitú opateru jedného z rodičov
• poskytovať materiálnu pomoc
• vecné dary a  pomoc (napr. ošatenie, zdravotné pomôcky, potraviny, pomôcky deťom)
• poskytovať poradenstvo v oblasti zdravia a prevencie

ĎAKUJEME DOBROVOĽNÍKOM ZUZKE KUČEROVEJ AKLAUDII ANTOLOVEJ, ŽE SA STALI PEVNOU SÚČASŤOU NÁŠHO TÍMU.

Ing. Alexandra Majeríková zakladateľ a správca NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA

www.nadaciaanjelskekridla.sk
info@nadaciaanjelskekridla.sk
mobil: 0948 661 333 

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk