Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA Banská Bystrica (SPOSA BB)

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA Banská Bystrica (SPOSA BB)
SPOSA BB vznikla 23.7.2001. Prvým predsedom sa stal pán PaeDr.Martin Golema. Ďalší členovia boli rodičia detí s autizmom. To, že sa rodičia podujali na založenie organizácie SPOSA v meste Banská Bystrica vyvstalo z potreby zriadenia novej triedy pre deti s  touto špecifickou vývinovou poruchou. Na  špeciálnej základnej škole na Ďumbierskej ulici bola zriadená prvá trieda pre deti s autizmom v Banskej Bystrici, ktorej vzniku napomohla aj SPOSA BB. 
 

V  roku 2012 v  septembri otvorila táto škola ďalšiu triedu pre deti s autizmom a s viacnásobným postihom, do ktorej nastúpilo 5 detí. Rovnako pre žiakov s autizmom na tejto škole otvorili aj praktickú školu, ktorá je pokračovaním vzdelania v  najvyššej možnej forme, vzhľadom na  schopnosti žiaka, po  základnom stupni vzdelania. SPOSA BB z časti supluje štát pri zakladaní takýchto tried.

V decembri v roku 2013 sa predsedom SPOSA BB stala Mária Helexová, ktorá prebrala dlhoročnú štafetu pána Martiana Golemu. Neodmysliteľnou súčasťou organizácie je komunita, ktorá sa stretáva a vzájomne si vymieňa poznatky a informácie z oblasti sociálnej, ale i zdravotnej problematiky. Podstatou je, aby sa vzájomným spoznávaním naučili prekonávať každodenné starosti. Porovnávanie životných okolností veľa krát napomáha rodinám nazbierať sily k ďalšej existencii. SPOSA BB finančne podporuje rodičov a učiteľky zo špeciálnej základnej školy pri účasti na školeniach a kongresoch, ktoré sú venované tejto problematike.

SPOSA BB má svoj osobitý vizuál, ktorým sú pootvorené dvere s kľúčom a nápis AUTIZMUS JE CESTA... AJ TÁ NAŠA, ktorá zobrazuje svet za dverami, ktorý je krehký a od ktorého majú kľúč rodičia detí, ako ich ochrancovia. Iba od nich záleží ako odvážne tieto dvere pootvoria, aby svet ich a detí vošiel do toho nášho - vášho. SPOSA BB organizuje rôzne kultúrne a  komunitné akcie s  cieľom šíriť povedomie o  tejto špecifickej poruche, ktorá sa stáva globálnym, sociálnym a zdravotníckym hlavolamom. V tomto roku sa 1.4. uskutočnila na pôde radnice v Banskej Bystrici výstava obrazov detí a  mladých ľudí s  autizmom pod názvom „ Vidím, vnímam ,cítim , som jedinečný“, ktorou sa poukázalo na fakt , že autizmus má široké spektrum, v ktorom je možné objaviť neskutočný emočný potenciál, smerom k našej spoločnosti.

Ďalšou obrovskou akciou (12.4.2014), ktorá podporila stretnutie rodín z celého Slovenka a ich sieťovanie, bol projekt vysokofunkčného mladého muža s autizmom Jozefa Kotrého, pod názvom LEGOsen, ktorý bol dúfajme nultým ročníkom. Na tejto udalosti sa nám podarilo v krátkom čase zložiť mozaiku zo skladania LEGA pre deti, nielen s  autizmom, ale aj zdravých, stretnutie rodičov pri diskusii s prizvanými hosťami z odbornej verejnosti.
Deti mali možnosť vidieť divadielko v podaní Bábkového divadla na rázcestí z BB, klauni z  Doktora červený nos dotvárali ohromnú atmosféru svojimi empatickými a  hlboko ľudskými vsuvkami. Super duchovno dopĺňali triedy a kaplnka Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej Bystrici.
Celé podujatie v mesiaci apríl zavŕšili rodiny v nedeľu pri premietaní filmového predstavenia v priestoroch kina CINEMAX BANSKÁ BYSTRICA, LEGOpríbeh.

V júni, sa stretli (15.6.2014) rodiny s deťmi s autizmom na predprázdninovom guľáši v Jakube. Na stretnutie prišli stáli, ale aj noví členovia a vznikli nové kamarátstva. Detičky si prišli na svoje, vďaka zvieratám, ktoré sú súčasťou dvora, mali možnosť absolvovať psychorehabilitáciu a rodičia psychohygienu, pri vzájomných dialógoch. S deťmi sa zúčastnili aj krátkej prechádzky v priľahlej lesnej oblasti. Všetci odchádzali príjemne povzbudení, čo bolo účelom stretnutia.
Za SPOSA BB, Helexová Mária

Júl - August 2014
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk