CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA - Moje osobné skúsenosti • Príznaky a typy

CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA - Moje osobné skúsenosti • Príznaky a typy
Dnešný článok bude pokračovaním skutočného príbehu – AKO ŽIŤ NORMÁLNY ŽIVOT po cievnej mozgovej príhode, uverejneného v  predchádzajúcom čísle 06–07/2017. V  tomto čísle by som vás chcel oboznámiť s  príznakmi a typmi cievnej mozgovej príhody a prejavmi, ktoré som mal, keď ma postihla. 
Medzi najčastejšie príznaky prichádzajúcej alebo už prebiehajúcej cievnej mozgovej príhody patria:
• náhla silná bolesť hlavy bez zjavnej príčiny,
• pokles ústneho kútika na pravej alebo ľavej strane tváre,
• ťažkosti s rozprávaním a porozumením ostatných hovoriacich ľudí,
• problémy s videním na jedno alebo obe oči, niekedy sa videnie zdvojuje,
• znecitlivenie nohy alebo ruky, zvyčajne len na jednej strane, ktorá obvykle pri nadvihnutí rýchlo klesá,
• problémy s chôdzou, strata rovnováhy a koordinácie,
• závrate,
• kompletná paralýza.

Nezabúdajte, že cievna mozgová príhoda so svojimi príznakmi prichádza náhle. Preto, ak sa u vás objaví jeden či viacero príznakov a trvajú niekoľko minút, tak nečakajte, či sa náhodou nezlepšia, ale IHNEĎ volajte lekársku pomoc, ktorá prevezie pacienta oveľa rýchlejšie do nemocnice, ako by ste ho viezli vy sám autom.

Existujú dva typy cievnej mozgovej príhody – ischemická a hemoragická.
Ischemická – postihuje 80% všetkých prípadov. Spôsobuje ju krvná zrazenina alebo zúženie cievy, ktorá ostane zablokovaná a znemožní sa tak prísun krvi do mozgu.
Hemoragická – vyskytuje sa zriedkavejšie a vzniká, keď praskne cieva v mozgu a spôsobí vnútorné krvácanie. Bohužiaľ, má horšiu prognózu prežitia, až 70% pacientov umiera, alebo je trvalo postihnutých a odkázaných na pomoc druhej osoby. Najčastejšou príčinou mozgového krvácania je tlak krvi vyšší ako 140/90. Tak ako každé ochorenie, aj cievna mozgová príhoda má svoje rizikové faktory, ktoré zvyšujú jej výskyt.
Zvyčajne ide o vek nad 55 rokov, vysoký krvný tlak, fajčenie, cukrovka, ochorenia srdca, choroby krvi či rodinná anamnéza.

Ako to bolo v mojom prípade?
V rámci voľného času som si chodil zacvičiť do posilňovne. Na začiatku decembra 2005, som pri dvíhaní činky pocítil neskutočnú bolesť a následne pichnutie v hlave. Nevenoval som tomu až takú pozornosť, no keď sa to za chvíľu zopakovalo, išiel som radšej domov. V  priebehu nasledujúceho týždňa som spozoroval v práci, že pri chôdzi som strácal rovnováhu. Na druhý deň som navštívil moju všeobecnú lekárku, ktorej som povedal príznaky, ktoré sa mi objavili v priebehu týždňa. Bol som odoslaný na sono ciev hlavy. Vyšetrenie bolo negatívne a  tak som si povedal, že to bolo asi len vyčerpanie. Až prišiel koniec decembra 2005. Ráno ma rozbolela neskutočne hlava, tak som si dal tabletku od bolesti, po chvíli bolesti ustúpili, no necítil som sa vo „svojej koži“.
Večer sa už k tomu pridružilo aj dvojité videnie. Vtedy prišla na návštevu manželkina mama. Povedala mi, že sa jej „nezdám“ a mal by som ísť na pohotovosť. Keďže bol posledný deň v roku - Silvester, nešiel som. Na druhý deň ráno mi bolo ešte horšie. Nakoniec som v sprievode manželky na pohotovosť išiel do Martinskej fakultnej nemocnice, kde lekárka na príjme podľa všetkých príznakov, ktoré som mal a aj podľa jej pozorovaní, usúdila, že sa môže jednať o cievnu mozgovú príhodu. Po následnom vyšetrení na CT a MR sa potvrdila diagnóza - praskla mi aneuryzma, čiže cieva v hlave a bola nevyhnutná operácia.

Pri operácii prasknutej cievy, nastala ďalšia komplikácia - upchala sa mi druhá cieva, čím sa operácia ešte viac skomplikovala a predĺžila. Ráno po prebudení z  narkózy som bol ochrnutý na celú pravú stranu a vôbec som nerozprával... poviem vám, bol to pre mňa obrovský šok... Doteraz vyšportovaný, zdravý chlap z jedného dňa na druhý, ostal odkázaný na pomoc druhého človeka.
Po konzultácii s primárom som zistil, čo som všetko som prekonal a ešte dodal, že pri tej smole som mal aj šťastie, lebo 70% pacientov pri takomto postihu ako som mal ja, neprežije. Odporučil mi začať čím skôr rehabilitovať. Nakoniec ešte dodal, že som mal prísť OKAMŽITE, nemuselo to byť až v takom rozsahu ako je to teraz. Prasknutá cieva sa nachádzala v oblasti centra jemnej motoriky a reči, čo ma značne paralyzovalo.
Preto NEPODCEŇUJTE príznaky, ktoré som spomínal na začiatku tohto článku.

V ďalšom vydaní časopisu Vás oboznámim v krátkosti o rehabilitácii po CMP.

Ako som Vás už informoval v predchádzajúcom čísle, cenné informácie o živote a rehabilitácii po CMP som zhrnul do brožúry: Ako žiť a rehabilitovať po cievnej príhode v domácom prostredí, ktorú si môžete objednať na webovej stránke: www.mozgova-prihoda.eu Autor: Ján Gombarček
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk