Cukrovka Diabetes

Cukrovka Diabetes
Pri cukrovke telo buď prestane vyrábať dostatok inzulínu, ktorý sa tvorí v  pankrease (diabetes mellitus 1. typu), alebo nevyužíva inzulín správne (diabetes mellitus 2. typu). V  oboch prípadoch poruchy dochádza k zvýšeniu koncentrácie krvného cukru (hyperglykémia. Cukor, glukóza, inzulín Jedlo, ktoré organizmus prijíma, telo premieňa na  jednoduchšie látky, ktoré potom spracováva.
Uhľohydráty – škrob, cukry, ale aj alkohol prechádzajú chemickými reakciami, na konci ktorých vzniká najjednoduchší cukor – glukóza. Glukóza je pre telo zdroj energie, z tráviaceho traktu sa krvou dostáva k bunkám celého tela. Na to, aby sa glukóza dostala do vnútra bunky a tam sa premenila na energiu, potrebuje inzulín. Inzulín je hormón, ktorý produkuje podžalúdková žľaza – pankreas. Po jedle, keď je v tele dostatok glukózy, vyplavuje sa aj inzulín, ktorý glukóze „otvára“ vchod do bunky. Pri cukrovke telo buď prestane vyrábať dostatok inzulínu, ktorý sa tvorí v pankrease (diabetes mellitus 1. typu), alebo nevyužíva inzulín správne (diabetes mellitus 2. typu). V  oboch prípadoch poruchy dochádza k zvýšeniu koncentrácie krvného cukru (hyperglykémia). Práve vysoká hladina cukru v krvi spôsobuje u  diabetických pacientov poškodenie krvných ciev, čo vedie k  závažným zdravotným komplikáciám, ktoré môžu vážne ohroziť zdravie pacienta.

Príčiny vzniku
Medzi najčastejšie príčiny vzniku cukrovky (diabetes mellitus) patria:
• genetické faktory
• zvýšená produkcia niektorých hormónov zvyšujúcich hladinu glukózy v krvi
• niektoré lieky
• chronický zápal podžalúdkovej žľazy

Pri cukrovke 2. typu zohráva významnú rolu aj nesprávna životospráva a s ňou spojená obezita.

Typy choroby (klasifikácia)
Rozlišujú sa dve hlavné formy cukrovky:

Cukrovka 1. typu Je geneticky podmieneným ochorením, ktoré sa zvyčajne vyskytuje u detí a mladých ľudí. Pri tomto type pankreas produkuje len veľmi malé množstvo inzulínu alebo neprodukuje žiaden. Pacienti ho musia dostávať injekčnou formou – často niekoľkokrát denne.
Cukrovka 2. typu Najčastejšie sa vyskytuje u ľudí nad 45 rokov a pri vysokom percente pacientov je spojený s obezitou. Príčinou tohto ochorenia je obyčajne stav, keď organizmus produkuje často dostatočné, ba dokonca aj zvýšené množstvo inzulínu. Inzulín je však nedostatočne účinný, lebo cieľové miesta v bunkách, na  ktoré má účinkovať, reagujú na  jeho pôsobenie len slabo alebo nereagujú vôbec (tzv. inzulínová rezistencia).
Pacientom s  cukrovkou 2. typu väčšinou stačí liečba diétou a  tabletami, len pomerne malá časť z nich vyžaduje injekčné podávanie inzulínu.

Prvotné príznaky
Príznaky cukrovky (diabetes mellitus) môžu byť rôzne a pri vzniku ochorenia nemusia byť rozvinuté všetky naraz. K základným príznakom cukrovky patrí únava spojená s chudnutím, ďalej časté močenie a smäd.

Pri cukrovke 1. typu
Nástup cukrovky 1. typu býva obyčajne výraznejší a rýchlejší, jeho príznaky sa prejavujú nápadnejšie, a preto by mal chorý navští- viť lekára hneď, ako tieto príznaky spozoruje. Stáva sa, že pre zlyhanie vnútorného prostredia organizmu dôjde k poruche vedomia a stav chorého je natoľko vážny a kritický, že ho musia dopraviť na oddelenie intenzívnej starostlivosti. Môže potom trvať aj niekoľko dní, než sa ochorenie stabilizuje, aby sa dalo začať s jeho obvyklou liečbou.

Pri cukrovke 2. typu
Cukrovka 2. typu môže byť v počiatku aj bez príznakov, až pri rozvinutej forme choroby sa začnú prejavovať uvedené príznaky. Pacienti s touto diagnózou mávajú nadváhu alebo sú obézni. Niekedy sa choroba zistí náhodne, napríklad keď pacient absolvuje preventívnu prehliadku, predoperačné vyšetrenie či pri krvnom vyšetrení pre iné ochorenie. Stáva sa, že chorý prichádza k  lekárovi až s ťažkosťami, ktoré súvisia už s komplikáciami cukrovky. Môžu to byť poruchy videnia, svrbenie, bolesť či mravenčenie v  dolných končatinách, zle sa hojace rany, hnisavé alebo plesňové kožné prejavy.

Pri cukrovke 1. typu
• rozhodujúcim kritériom je zvýšená hladina glukózy v krvi (hyperglykémia) opakovane nalačno nad 7,8 mmol/l alebo v priebehu dňa (po najedení) nad 11,1 mmol/l,
• vysoké hladiny glykovaného hemoglobínu-HbA1c (HbA1c je laboratórny ukazovateľ, ktorý odráža priemernú hodnotu krvného cukru za posledné 2 až 3 mesiace, vyjadruje sa v percentách),
• prítomnosť glukózy v moči (glykozúria),
• prítomnosť protilátok proti B-bunkám pankreasu,
• v ťažkých prípadoch známky okyslenia organizmu (acidózy) a odvodnenia (dehydratácie).

Pri cukrovke 2. typu
• zvýšené hodnoty krvného cukru (hyperglykémia),
• zvýšené, normálne alebo znížené hladiny inzulínu (C-peptidu) v krvi, čo závisí od štádia ochorenia, v počiatočných štádiách sú najčastejšie zvýšené,
• nie je náchylnosť k odvodneniu (dehydratácii) a ku ketoacidóze (okysleniu organizmu následkom zvýšenej tvorby ketolátok), ale za  určitých okolností pri stresovej reakcii spustenej infekciou alebo úrazovým mechanizmom sa ketoacidóza a dehydratácia môžu vyskytnúť.
V sporných prípadoch sa robí záťažový test (tzv. orálny glukózo-tolerančný test).

Komplikácie
Neliečená alebo nesprávne liečená cukrovka môže spôsobiť závažné komplikácie, ktoré majú za  následok vážne zdravotné problé- my. Rozdeľujeme ich na:
Akútne (náhle vznikajúce) hypoglykemická kóma, diabetickú kóma.

Chronické - objavujú sa až po  mnohých rokoch trvania cukrovky, patria medzi ne:
Vysoký krvný tlak
Odhaduje sa, že 60 až 65% osôb s cukrovkou má vysoký krvný tlak. Príčinou je urýchlenie aterosklerózy a poškodenie funkcie obličiek cukrovkou. Ľudia s  cukrovkou by si mali pravidelne kontrolovať tlak krvi a užívať lieky na jeho úpravu, ktoré im predpíše lekár. Nekontrolovaný vysoký krvný tlak môže zapríčiniť urýchlenie poškodenia obličiek, očí, skorší výskyt infarktu myokardu a náhlej cievnej mozgovej príhody.

Srdcovocievne ochorenia
Osoby s cukrovkou majú obvykle vyššie hladiny tukov a  cholesterolu v krvi ako osoby bez cukrovky. S tým je spojené aj väčšie riziko urýchlenia aterosklerózy a  predčasný vznik závažných srdcovo-cievnych chorôb ako ischemická choroba srdca, angina pectoris, akútny infarkt myokardu a náhla cievna mozgová príhoda. Choroby srdca sú hlavnou príčinou úmrtia osôb s cukrovkou. U dospelých s cukrovkou je úmrtnosť na srdcové ochorenia až štyrikrát vyššia ako u  dospelých bez cukrovky.

Diabetická noha
Časté je postihnutie ciev dolných končatín (tzv. ischemická choroba dolných končatín). Vážne zmeny na koži, svalstve a nervoch (tzv. diabetická noha) môžu viesť k odumretiu tkanív a amputácii končatiny.

Ochorenie obličiek
Obličky filtrujú a odstraňujú odpadové látky z krvného obehu. Cukrovka (diabetes mellitus) vyvoláva poškodenie obličiek. Prejavuje sa objavením bielkovín v moči a postupným zhoršovaním funkcie obličiek. Prejavom poškodenia obličiek býva aj vysoký krvný tlak.

Poškodenie zraku
Cukrovka môže spôsobiť aj poškodenie očí – hlavne sietnice (retinopatia). Postihnutie sa prejaví vznikom malých vydutín na  tepnách sietnice a  tvorbou nových ciev, drobným krvácaním do  sietnice (hemorágiami) – následkom prasknutia malých vydutín. Neskôr môže na sietnici dôjsť k novotvorbe ciev, zmnoženiu väziva a  stav môže vyústiť až do úplnej slepoty.

Ochorenia zubov
Ochorenia ďasien, ktoré môžu viesť k strate zubov, sa u osôb s cukrovkou objavujú častejšie a v závažnejšej forme. Ochorením ďasien trpí asi 30% osôb s cukrovkou 1. typu vo veku 19 a viac rokov.

Starostlivosť o nohy
Pri cukrovke sú často postihnuté cievy dolných končatín (tzv. ischemická choroba dolných končatín). Vážne zmeny na  koži, svalstve a  nervoch (tzv. diabetická noha) vedú často k odumretiu tkanív a amputácii končatiny. Diabetici preto musia venovať starostlivosti o nohy výraznú pozornosť.

Kúpeľ Dva až trikrát týždenne kúpeľ nôh – ponorte nohy do vody teplej 30 až 35 °C a nechajte ich v pokoji ponorené zhruba 3 minúty, nepoužívajte pritom žiadne prísady s obsahom alkoholu (Pozor! Harmančekové koncentráty obsahujú alkohol.). Nepoužívajte mydlo, ktoré vysušuje pokožku – použite radšej čistiace emulzie. Po kúpeli nohy dôkladne vysušte – osobitne priestor medzi prstami; ak máte na nohách príliš suchú a šupinatú kožu, znamená to, že nohy nie sú dobre vysušené. Nohy si každý deň starostlivo natierajte mastným krémom. Zatvrdnutú kožu na nohých ošetrujte pravidelne pemzou (nezabudnite ju pravidelne vymieňať, aby ste zabránili vzniku plesňových ochorení). Nepoužívajte nepriedušné rýchloobväzy na kurie oká a odreniny. Nechty na nohách nestrihajte, radšej ich zbrúste pilníkom (na okrajoch ich neskracujete, aby necht nezarastal).

Denná kontrola
Vyvarujte sa zápalov a plesňových ochorení na nechtoch a medzi prstami – zápaly spoznáte podľa načervenalých a bielych povlakov. Každé poranenie (aj to najmenšie) si nechajte ošetriť u lekára. Nohy si denne kontrolujte. Pri akejkoľvek zmene, ktorú spozorujete na nohách, obráťte sa na lekára.

Správna obuv
Kupujte si vždy pohodlnú obuv, ktorá dobre sedí – noha nesmie byť v topánke stiahnutá. Obuv si skúšajte a kupujte radšej popoludní, keď sú nohy vždy silnejšie (trochu opuchnuté) ako ráno. Denne sa asi 30 minút poprechádzajte. Ak je to možné, noste biele bavlnené ponožky, ktorá sa môžu prať pri 90 °C a na ktorých ihneď vidieť akékoľvek poranenia nôh (stopy krvi). Nikdy nechodievajte bosí.

Autor: MUDr. Adriana Ilavská, diabetológ
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk