Liečba cukrovky

Liečba cukrovky
Cieľom liečby cukrovky je dlhodobé udržanie normálnej hladiny cukru v krvi, komplexná liečba sprievodných stavov, prevencia akútnych a chronických komplikácií a celkové zlepšenie kvality života pacientov. Liečba cukrovky musí byť komplexná a  je nielen v rukách lekára, ale aj samotného pacienta. Udržanie správnej hladiny cukru v krvi možno dosiahnuť jeho kontrolovaným prísunom v strave (tzv. diabetická diéta), správnym spaľovaním krvného cukru (primeraná a pravidelná fyzická námaha). 
V  mnohých prípadoch ochorenia však tieto opatrenia nie sú dostačujúce, preto je potrebné pridať k tomuto režimu aj medikamentóznu liečbu. V liečbe cukrovky sa používajú tabletky (perorálne antidiabetiká – PAD), alebo sa podáva priamo hormón inzulín vo forme podkožných alebo vnútrožilových injekcií.

Inzulín
Inzulín využívame pri liečbe cukrovky 1.typu, v tehotenstve, u pacientov s cukrovkou 2. typu, ktorí z rôznych iných príčin nie sú schopní prijímať potravu ústami (napr. dočasne po chirurgických zákrokoch na tráviacom ústrojenstve), u  pacientov s  cukrovkou 2. typu, u ktorých neboli účinné ani maximálne dávky tabletkovej formy liečby. Diabetik závislý na inzulíne musí byť poučený a presne poznať prejavy zníženej i zvýšenej hladiny cukru v  krvi. Príliš veľa inzulínu a  málo cukru v  potrave spôsobuje pokles hladiny cukru v krvi s nebezpečím vzniku kolapsového stavu, ktorý je však u poučeného pacienta zriedkavý, pretože sa prejavuje varovnými príznakmi. Opačný extrém pri nedostatku inzulínu sa môže prejaviť diabetickou ketoacidózou so zvýšeným močením, pocitom smädu, zrýchlením dýchania, bolesťou brucha, zvracaním a ovocným (acetónovým) zápachom z úst. Hladina glykémií závisí aj od fyzickej aktivity, ktorá zvyšuje účinok inzulínu. Pri strese sa hladina glukózy zvyšuje. Pre kontrolu glykémie sa používajú domáce glukometre.
Hypoglykémia môže vzniknúť pri predávkovaní inzulínu, zmenou druhu a  načasovania jedál a zvýšením telesnej aktivity. Rozmazané videnie, slabosť, potenie, trasenie sa a  búšenie srdca môžu byť tiež prejavom hypoglykémie. Pre pacienta sú varovnými príznakmi, ktoré môže odstrániť príjmom sacharidov a následnou úpravou liečby. Závrat znamená subjektívny pocit točenia okolia určitým smerom alebo pocit neistoty v  priestore. Ak sa takýto stav vyskytol v súvislosti s poklesom krvného tlaku alebo z inej príčiny, môže sa fixovať na určitú situá- ciu alebo prostredie. Dôležité je preto zbaviť sa strachu, lebo pri správnom dávkovaní inzulínu, diéte, primeranej fyzickej a  psychickej aktivite by hodnoty glykémie nemali výraznejšie kolísať. V prípade výskytu pocitov strachu a stresov sa odporúčajú psychoterapeutické a relaxačné techniky. Potrebné je menej, ale častejšie jesť. Časovanie jedla musí byť zladené s podávaním inzulínu. Treba obmedziť spotrebu tukov, najmä nasýtených živočíšnych, zvýšiť podiel vlákniny (zelenina, obilniny, semená), ktorá pomáha stabilizovať hladinu glukózy v krvi. Odporúča sa napríklad jablčná vláknina, pšeničné klíčky, otruby a ovsené vločky. Ani bielkovín by nemalo byť nadmerné množstvo, pretože zaťažujú obličky, spotrebúvajú vitamín B6 a zvyšujú potrebu inzulínu.
Dobré je poznať glykemický index potravín (relatívny čas za ktorý potravina zvýši hladinu cukru v krvi): glukóza 100%, biely chlieb 95%, varené zemiaky 70%, ovocie 30%, sója a zelenina 15% a pod. (link na glykemický index potravín). Alkohol znižuje hladinu glukózy v krvi a sťa- žuje kontrolu liečby, preto je potrebné sa mu vyhnúť, podobne ako fajčeniu. Pozor si treba dávať sa infekčné ochorenia, stresujúce podnety, dodržiavať čas jedla s  presnosťou na  minúty, rovnako fyzicky zaťažovať organizmus každý deň primeraným a  pravidelným telesným pohybom. V súčasnosti sa preferuje liečba výlučne tzv. humánnymi typmi inzulínov, ktoré majú najmenej vedľajších nežiaducich účinkov. Na  farmaceutickom trhu dostupné formy inzulínov sa odlišujú podľa rýchlosti nástupu ich účinku, dosiahnutia maximálneho liečebného účinku a  dĺžky trvania účinku. V  liečbe cukrovky je preto možnosť podá- vania inzulínu s  rýchlym nástupom účinku, krátkodobo účinkujúci inzulín, strednodobo účinkujúci inzulín a dlhodobo účinkujúci inzulín, prípadne ich kombinácií. Podľa stupňa metabolickej kompenzácie (dlhodobého udržania normálnej hladiny cukru v krvi) a celkového stavu pacienta (vek, hmotnosť, závažnosť metabolických abnormalít, prítomnosť chronických komplikácií) sa používa niekoľko spôsobov liečby inzulínom.

Konvenčná inzulínová liečba
Predstavuje jednoduchší spôsob podávania inzulínu v jednej alebo dvoch denných dávkach. Tento typ liečby nedokáže plne napodobniť normálny stav. Je vhodný pre diabetikov 2. typu, ktorí majú čiastočne zachované vlastné vylučovanie inzulínu.

Intenzifikovaná inzulínová liečba Spočíva v podávaní troch alebo viacerých denných injekcií inzulínu, alebo v používaní inzulínovej pumpy. Používa sa u  pacientov, u ktorých zlyháva konvenčná liečba a najviac sa približuje fyziologickému stavu. Inzulínový režim viacerých denných dávok pozostáva z krátkodobo účinkujúceho inzulínu pred jedlom 3-krát denne a z inzulínu so strednodobým účinkom jeden- alebo dvakrát denne.

Mýty o cukrovke

• Len tuční ľudia môžu dostať cukrovku.
• Cukrovku dostane len ten, kto je veľa sladkostí.
• Tučnota spôsobuje cukrovku.
Fakt č. 1
Cukrovka (diabetes mellitus) môže postihnúť kohokoľvek: sociálne silných aj sociálne slabších alebo slabých. Prvotne nie je spôsobená tým, že človek konzumuje veľa sladkostí alebo je obézny. Hoci prejedanie sa zvyšuje hmotnosť a v kombinácii s nedostatkom pohybu sa výrazne zvyšuje riziko vzniku diabetes mellitus 2. typu.

• Deti môžu z cukrovky vyrásť.
• Cukrovka postihuje len starých ľudí.
Fakt č. 2
Diabetes mellitus 1. typu (v minulosti ozna- čovaný aj ako inzulín-dependentný diabetes mellitus, juvenilný diabetes mellitus alebo detská cukrovka) je zvyčajne diagnostikovaný v detstve alebo v mladosti a jeho vznik spôsobuje deštrukcia β-buniek Langerhansových ostrovčekov pankreasu, ktoré produkujú inzulín. Po deštrukcii už nie je možné, aby sa β-bunky obnovili alebo doplnili, a preto je diabetes mellitus 1. typu celoživotné ochorenie. Diabetes mellitus 2. typu (v minulosti označovaný aj ako non-inzulín-dependentný diabetes mellitus alebo starecká cukrovka) je netypický pre detský vek alebo mladosť, hoci štatistiky a štúdie jednoznačne dokazujú, že aj tu sa číslo v posledných rokoch vý- razne zvyšuje. Je to tiež celoživotné ochorenie, ktoré sa najčastejšie vyskytuje u ľudí nad 35 rokov. Jeho výskyt najviac stúpa u  ľudí v strednom veku.

• Cukrovka je nákazlivá choroba.
Fakt č. 3
Obidva typy diabetes mellitus, typ 1 aj typ 2, sú chronické metabolické choroby a  nie sú nákazlivé. Nikto nemôže dostať diabetes mellitus preto, že je v  priamom kontakte s diabetikmi.

• Marihuana, tymian a petržlen môžu pomôcť pri znižovaní glykémie.
Fakt č. 4
Faktom je, že marihuana môže nepriamo ovplyvniť hladinu glukózy v  krvi. Niektoré štúdie tiež dokázali, že vňať petržlenu alebo koreniny, ako napr. škorica, muškátový oriešok a klinček, môžu zlepšovať využitie glukózy a tým znižovať glykémiu. Samozrejme, že tieto efekty sú len veľmi malé, takže marihuana (u nás stále považovaná za nebezpečnú drogu), ako aj rôzne byliny a koreniny nie sú v  žiadnom prípade odporúčané pre liečbu cukrovky, ktorá by nahrádzala zmenu životného štýlu, lieky a inzulín.

• Všetci diabetici potrebujú injekcie inzulínu.
Fakt č. 5
To, že bez inzulínu sa nedá žiť, by mal dnes vedieť kaž- dý vzdelaný človek. A to, či diabetici potrebujú alebo nepotrebujú k  svojmu životu injekcie inzulínu, závisí od  mnohých faktorov a najmä od toho, aký typ cukrovky diabetik vlastne má. Všetci diabetici 1. typu potrebujú pre svoj život každý deň niekoľko injekcií inzulínu. V závislosti od mnohých faktorov a dĺžky trvania ochorenia aj diabetici 2. typu neskôr potrebujú na  dosiahnutie optimálnej glykémie injekcie inzulínu. Inzulín je hormón β-buniek Langerhansových ostrovčekov pankreasu, ktorý má jedinečnú schopnosť udržať glykémiu v  prijateľných hodnotách a tým pádom aj život ľudí, ktorí majú minimálnu, alebo už žiadnu vlastnú sekréciu inzulínu.

• Všetky tablety na  cukrovku sú orálny (ústny) inzulín.
Fakt č. 6
Inzulín ešte stále nemôže byť podávaný orálne (ústami) vo forme tabliet. Je to totiž bielkovina, ktorá je zložená z  51 aminokyselín. Keby sme ju podali ústami, tak by ju žalúdočný trakt rozložil a  zmetabolizoval presne tak, ako rozkladá a metabolizuje iné bielkoviny, napr. mlieko. Inzulín by potom nemohol byť absorbovaný do krvného obehu a pokračovať vo svojej ceste do hlavného miesta svojho pôsobenia, do pečene a svalov. Tablety na cukrovku (perorálne antidiabetiká) znižujú glykémiu úplne inými mechanizmami. Stimulujú vylučovanie inzulínu z  pankreasu, potláčajú ukladanie glukózy z potravy do pečene, spomaľujú vstrebávanie cukrov z čreva a zvyšujú citlivosť organizmu na vlastný inzulín.

• Liečba cukrovky inzulínom znamená konečné štádium choroby a títo ľudia už nemajú šancu žiť.
Fakt č. 7
Liečba cukrovky inzulínom neznamená konečné štádium choroby! Inzulín je hormón, ktorý sa tvorí v  β-bunkách Langerhansových ostrovčekov pankreasu a  bez ktorého sa nedá žiť. Diabetici 1. typu, ktorým pankreas neprodukuje žiadny inzulín, žijú iba vďaka inzulínovým injekciám alebo inzulínovej pumpe. Diabetici 2. typu by mali ešte pred definitívnym vyčerpaním schopnosti pankreasu produkovať inzulín tiež začať liečbu injekciami inzulínu, aby sa dosiahla dobrá kontrola glykémie a oddialil sa vznik chronických komplikácií diabetu na očiach, obličkách, nohách, srdci, cievach, atď. Žiaľ, inzulín je ešte stále drahý liek a nie všade na svete je dostupný pre všetkých diabetikov a v takom množstve, ako je potrebné. Práve preto mnohí lekári nemôžu využívať nové inzulínové režimy tak, ako je to u nás. Ale za všetkých okolností si treba uvedomiť, že práve injekcie inzulínu a vhodný inzulínový režim môžu oddialiť vznik chronických komplikácií  diabetu všetkých typov.

Autor: MUDr. Adriana Ilavská, diabetológ
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk