Uhryznutie hadom a uštipnutie hmyzom

Uhryznutie hadom a uštipnutie hmyzom
Uhryznutie hadom Napriek rozšíreným predstavám sa uštipnutie jedovatým hadom nevyskytuje často. Keď však k tomu príde, treba vedieť, ako ho ošetriť. Hadie jedy sa delia na dva druhy – hemotoxické a neurotoxické. Jed mnohých jedovatých hadov obsahuje obe kategórie. Samotné hady sa delia na  veľké množstvo podradov a  čeľadí. Z  nich treba poznať aspoň tieto: vretenicovité a  štrkáčovité – napr. vretenice, štrkáče a krovináre, korálovcovité – napr. korálovce, bungary, kobry, mamby, okuliarniky, mornárovité – vodné hady, užovkovité – napr. bojga africká. 

Jediným jedovatým hadom v našich podmienkach je vretenica. Vo väčšine prípadov nie je uštipnutie týmto hadom nebezpečné pre život, no následky môžu byť vážne, najmä u malých detí.

Cieľ prvej pomoci
Zabrániť rozšíreniu jedu v  organizme a  dopraviť postihnutého do zdravotníckeho zariadenia.

Príznaky
1. náhla bolesť v mieste uhryznutia, dve bodné ranky po zuboch, postupne začervenanie a opuch
2. napínanie na  vracanie, slinenie, potenie (najčastejšie príznaky strachu)
3. poruchy videnia
4. sťažené dýchanie
Samozrejme, že nie všetky príznaky sa musia vyskytovať vždy a po každom uhryznutí.
Až polovica uhryznutí hadom je bez vstreknutia jedu pod kožu.

Postup laickej pomoci
1. postihnutého pohodlne uložiť a  upokojovať. Privolať záchrannú službu, tel. 155, alebo 112. Srdce musí byť vyššie ako postihnuté miesto.
Každý pohyb zrýchľuje šírenie jedu v organizme a môže zhoršiť stav.
2. ranky opláchnuť väčším množstvom vody s mydlom, alebo čistou vodou, minerálkou a pod. Po opláchnutí prekryť obväzom alebo čistou tkaninou.
3. končatinu nad  ranou zľahka stiahnuť obväzom, šatkou a  znehybniť na  dlahu, alebo improvizovane, ako pri zlomenine. Krv musí prúdiť a  prsty na  končatine nesmú tŕpnuť.
4. u alergických ľudí sa môže začať alergická reakcia so sťaženým dýchaním, poklesom tlaku krvi a  bezvedomím ako pri  akejkoľvek inej alergii.
V  prípade bezvedomia, zastavenia dýchania a neprítomnosti pulzu začať okamžité dýchanie z úst do úst a stláčanie hrudníka.
5. zariadiť prevoz do zdravotníckeho zariadenia na pozorovanie a rozhodnutie o podaní séra proti hadiemu jedu aproti tetanu.

Bezpečnostné pravidlá
• Dávajte pozor, kam šliapete.
• Dávajte pozor pri  rozhrňovaní konárov, kríkov a  zbieraní plodov. Niektorí hadi žijú na stromoch.
• Nikdy ich nedráždite, nezbierajte alebo nezaháňajte do úzkych.
• Na prevracanie kameňov používajte konáre, palice a nie ruky.
• Noste pevné topánky, veľa hadov má príliš malé zuby na to, aby ich prehrýzli.
• Pred použitím prekontrolujte oblečenie a ruksaky, hady sa v nich môžu ukrývať.
• Pokiaľ sa s hadom stretnete, zostaňte kľudní. Nerobte rýchle pohyby a nebite ich. Pomaly ustupujte, vo väčšine prípadov sa had bude snažiť utiecť.
 Pokiaľ musíte hada zabiť, použite dlhú palicu, pokiaľ možno pružnú. Dajte mu sečnú ranu do  zadnej časti hlavy, buďte presní hneď na prvý krát – poranené hady bývajú veľmi nebezpečné.

Poznámky
Neškrtiť končatinu nad ranou!!! Nevysávať jed z rany!!! Nerezať ranu nožíkom!!! Nedávať na ranky ľad, nedovoliť piť alkohol, ani čiernu kávu. Niekedy prehnaná „prvá pomoc“ spraví väčšiu škodu ako vretenica. Nechytať a nezabíjať hada, pokiaľ by mohol ohroziť Vás alebo ostatných ľudí na  okolí. Ak je jedovatý had v obývanej oblasti a ujde, informujte záchranný systém, tel. 112.

Príznaky uštipnutia hadom
Vretenicovité a štrkáčovité:

Tkanivo okolo miesta uštipnutia opúcha, opuch sa postupne rozširuje. Objavuje sa do troch minút, a potom môže pokračovať až hodinu. Miesto uhryznutia je veľmi bolestivé, sú na ňom badateľné otlačky zubov. Začínajú krvácať dôležité vnútorné orgány, čo sa prejavuje krvou v  moči; dochádza aj k  deštrukcii krvných a  tkanivových buniek. Obeť trpí silnými bolesťami hlavy a  smädom, nastáva pokles krvného tlaku, sprevádzaný zrýchlením pulzu, a dostavuje sa aj krvácanie do susedného tkaniva. Keď je uštipnutie ťažké a  neošetrené, hrozí reálne nebezpečenstvo amputácie; do 24-48 hodín môže postihnutý zomrieť. Väčšinu smrteľných uštipnutí hadmi na celom svete spôsobujú vretenice.

Korálovcovité a užovkovité:
Nepravidelná srdcová činnosť, pokles krvného tlaku, slabosť a  vyčerpanie, silné bolesti hlavy, závrate, poruchy videnia, dezorientácia, strata svalovej koordinácie a kŕče svalov, dýchacie ťažkosti, chvenie, nadmerné potenie, znecitlivenie pier a  chodidiel, mrazenie, nevoľnosť, vracanie, hnačka, bezvedomie.

Mornárovité:
Uhryznutie je zväčša bezbolestné, po 1-2 hodinách prichádza bolesť a  tuhnutie svalstva i  bolesti svalov pri pasívnych pohyboch ramien, nôh, šije a trupu. Do troch hodín moč nadobudne červenohnedú farbu, a  potom sa objavujú podobné nervové poruchy ako u predchádzajúcej skupiny. Ak sa postihnutému neposkytne ošetrenie, spravidla do 12-24 hodín zomrie.

Uštipnutie hmyzom
Príznaky

Sú viac bolestivé ako nebezpečné, s  výnimkou ľudí alergických na pichnutia hmyzom:
1. náhla ostrá bolesť,
2. opuch s bodkou v strede,
3. pri vpichu v ústach dýchacie ťažkosti

Postup
a. odstrániť žihadlo (nechtom, pinzetou, telefónnou kartou),
b. priložiť ľad,
c. pri vpichu v ústach cmúľať ľad, alebo vyplachovať studenou tekutinou.

Poznámka
Pri zväčšovaní opuchu na druhý deň vyhľadajte lekára. Ak ste už mali neprimeranú reakciu v minulosti, poraďte sa s lekárom, ktorý vám dá pohotovostný liek pre prípadnú potrebu. Sršne, osy, včely Po uštipnutí včelou, osou alebo sršňom sa pokúste čo najskôr vytiahnuť z rany žihadlo, a to čistým nechtom alebo hrotom nožíka, nikdy sa ho neusilujte vytlačiť.
Postihnuté miesto dôkladne umyte mydlom i vodou a prikladajte naň ľadové alebo aspoň studené obklady. Sledujte, či sa u  postihnutého nerozvíjajú príznaky anafylaktického šoku. Niektoré tropické druhy sršňov sú veľmi agresívne a veľmi jedovaté.

Bodnutie sršňa pripomína bodnutie horúcim klincom a niekoľko bodnutí naraz môže privodiť aj smrť. Kliešte Nevyťahujte ich, inak by sa hlava odtrhla a zhnisala. Aby kliešť vypadol, použite teplo, benzín, alkohol, alebo horúcu vodu. Alebo kliešťa natrite vazelínou, hustým olejom či krémom, aby ste im odrezali prívod vzduchu. Potom uvoľnia tlak natoľko, že sa dajú odstrániť – chyťte ich za  hlavovú časť prichytenú hryzadlami k  pokožke a  potom si dôkladne umyte ruky. Kliešte prenášajú meningitídu a škvrnitý týfus.
Zdroj: internet

Júl - August

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk