7 základných princípov Červeného kríža

7 základných princípov Červeného kríža
Ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľná služba, jednota a svetovosť sú našimi siedmymi základnými princípmi. Tieto, na pohľad jednoduché slová, vyjadrujú dôvod existencie celého Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca. 

 

Pohľad verejnosti na Slovenský Červený kríž sa častokrát zužuje len na bezpríspevkové darcovstvo krvi. Je pravda, že v našom Územnom spolku SČK v Nitre sme všetci radi, keď dvakrát do roka oceňujeme bezpríspevkových darcov krvi. Ich počet je výsledkom pôsobenia našich dobrovoľníkov cez rôzne kampane na verejnosť. Zdravotnej výchove a osvete obyvateľstva venujeme veľa času a energie našich dobrovoľníkov.


Počnúc výchovou najmenších v  materských školách cez projekt „Evička nám ochorela“, cez súťaže Družstiev mladých zdravotníkov 1. a 2. stupňa základných škôl a súťaže Družstiev prvej pomoci mladých, ktoré sú určené pre stredoškolskú mládež, až po memoriál Dr. Harineka.

Je to veľmi oblúbená súťaž laických záchranárov z územných spolkov SČK na celom Slovensku, kde dobrovoľníci ukazujú svoje majstrovstvo v poskytovaní prvej pomoci a tak vlastne preukazujú svoju pripravenosť zachrániť život. Organizujeme vzdelávacie kurzy poskytovania prvej pomoci a kurzy opatrovania. „Mládež SČK“ má svoje projekty, kampane a aktivity, do ktorých zapájajú dobrovoľníkov zo svojich radov do 25 rokov. Sú to mladí ľudia, pre ktorých je členstvo v SČK dôležité tým, že v ňom môžu napĺňať svoju potrebu pomáhať iným bez rozdielu, na  základe siedmych princípov.
Dobrovoľníci sú organizovaní v miestnych spolkoch SČK, ktoré sa združujú v územnom spolku. V súčasnosti sa prevažná väčšina z nich venuje distribúcii potravinovej pomoci v rámci operačného programu FEAD. Doručujeme potravinové balíky ľuďom v hmotnej núdzi a tiež pre nich organizujeme zbierky šatstva.

Spolupracujeme z rôznymi občianskymi združeniami, napr. pre asýrskych kresťanov, žijúcich v okolí Nitry sme poskytli ukážky poskytovania prvej pomoci, prednášky starostlivosti o deti a chorých a pod. Poskytujeme tiež zdravotné hliadky pre rôzne podujatia.

Napr. pre benefičné koncerty určené zdravotne znevýhodneným spoluobčanom, ktoré organizuje Občianske združenie Milan Štefánik. S týmto OZ priamo spolupracujeme pri organizovaní benefície „Objatie tónov“ v Leviciach. SČK ako humanitárna nezisková organizácia teda plní úlohy pre obyvateľstvo, na  ktorých sa štát z rôznych dôvodov nemôže podieľať. Sme tiež druhosledovou organizáciou v prípade krízových situácií, napr. povodne, alebo humanitárnych katastrof a pod. Prevažnú časť svojej činnosti poskytujeme bezplatne. Viac sa o nás môžete dozvedieť v našom časopise Zvesti alebo na webových stránkach Slovenského Červeného kríža. Zapojte sa, príďte medzi nás, spolu to zvládneme...

PaedDr. Beáta Miškovičová riaditeľka Územného spolku SČK v Nitre

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk