Pomáhajú zavádzať nové štandardy v zdravotníctve! - Spoločnosť B. Braun Medical

Pomáhajú zavádzať nové štandardy v zdravotníctve! - Spoločnosť B. Braun Medical

B. Braun je významný a uznávaný partner profesionálov v oblasti zdravotníctva.

Čomu všetkému sa venujú a ako ich práca pomáha zavádzať nové štandardy v zdravotníctve? 

 

Vízia spoločnosti B. Braun Medical: 

„ Vďaka našim znalostiam, inovatívnym výrobkom a kvalitným službám rozvíjame
svoju pozíciu kompetentného partnera pre Slovenské zdravotníctvo. “

Spoločnosť vďaka moderným procesom  zaisťuje služby na najvyššej úrovni. Okrem iného, ponúkajú odborné školenia a konzultácie pre zdravotnícky personál,zabezpečujú dezinfekčné prostriedky, zapožičiavajú operačné súpravy a zmiešavacie zariadenia na dezinfekčné prostriedky...

Spoločnosť má dokonca určené svoje misie.
- Najmä zabezpečovanie trvalého prínosu optimálnych riešení pre efektívnu liečbu pacientov a bezpečnosť zdravotníckeho personálu.
- B. Braun zdieľa skúsenosti a vedie odborné dialógy so zdravotníckymi profesionálmi vďaka čomu získavajú dostatok informácií pre nové inovatívne úsilie.
- Aktívne podporujú  vzdelávanie zdravotníkov vďaka vzdelávacej inštitúcie Aesculap, ktorá preškolila už vyše 110 tisíc zamestnancov. 
- Bojujú za trvalé zníženie rizika neúmyselného poškodenia pacienta v priebehu liečby s kladením dôrazu na bezpečnosť produktu.

Škála zamerania a produktov je naozaj pestrá, B. Braun dodáva tie najkvalitnejšie výrobky v oblasti IV liečiv, regionálnej starostlivosti, klinickej výživy, starostlivosti o chorých pacientov a pacientov s inkontinenciou. Tak isto vynikajú v oblasti starostlivosti o diabetikov a pacientov so špeciálnymi potrebami čistenia krvi resp. dialyzačných pacientov.

Prevencia infekcie, infúzna liečba, neurochirurgia, ortopédia, ošetrovanie rán, spondylochirurgia, starostlivosť o stómiu, operačné technológie, liečba cievnych chorôb a uzatváranie rán.


DIVÍZIE B. Braun

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť má veľmi široké zameranie, svoje aktivity rozdelila na jednotlivé oblasti. 

Aesculap - je vzdelávacia Akadémia pre zdravotníkov.
Hospital Care - starostlivosť v nemocniciach
OPM - zabezpečuje zásobovanie zdravotníckymi prostriedkami pre
 chronicky dlhodobo chorých pacientom v domácnosti.
Avitum - Sieť dializačných stredísk


DIVÍZIA OPM - Starostlivosť o pacienta v domácnosti : 

Široká a logicky previazaná ponuka výrobkov zahrňuje zdravotné prostriedky pre diabetikov, stomické pomôcky, prostriedky starostlivosti o chronické i akútne rany, výrobky na dezinfekciu a hygienu, pomôcky na inkontinenciu, lubrikované katétre, sadry a doplnkový sortiment a rukavice. 

Samozrejmosťou sú poradenské služby zohľadňujúce liečbu primárnych i možných sprievodných ochorení.

 

Hlavné ciele divízie: 

Inovatívne produkty a partnerstvo pre nemocničných aj mimonemocničných užívateľov,
podpora a projekty pre prechod medzi nemocničnou a domácou starostlivosťou

Produktové portfólio

 • Zdravotné prostriedky pre diabetikov 
 • Stomické pomôcky 
 • Starostlivosť o chronické i akútne rany 
 • Dezinfekcia a hygiena 
 • Zdravotnícke prostriedky na inkontinenciu a kontinenciu. 
 • Pomôcky na domácu starostlivosť

Kontaktovať môžete zástupcov: 

MVDr. Dagmar Wágnerová
Nitranský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj
Tel. +421-903 250 079
dagmar.wagnerova@bbraun.com

Ján Hudák
Košický kraj, Prešovský kraj
Tel. +421-911 112 064
jan.hudak@bbraun.com


Zelená hviezda

Súčasťou obchodného reťazca B. Braun je sieť predajní a výdajní zdravotníckych prostriedkov v Slovenskej a Českej republike Zelená hviezda.  


B.Braun je jedinečná spoločnosť, ktorá sa vždy bude zaoberať inováciami.
Pripravili pre vás napríklad:

B. Braun pre život

"Aby sme pomáhali tam, kde je to treba a spôsobom, ktorý bude mať dlhodobý a udržateľný efekt, spolupracujeme na spoločensky prospešných aktivitách s neziskovými a odbornými spoločnosťami. "

 • Podpora pacientov
 • ​Podpora prevencie
 • Podpora športu
 • Podpora kultúry
 • Vysádzanie stromov
   

Obličková kalkulačka

Na webovej stránke www.oblickovakalkulacka.sk si môžete spočítať riziko vzniku ochorenia obličiek online. 
Môžete sa uistiť, že máte zdravé obličky a pritom získať množstvo informácií, čo je potrebné robiť v prípade ochorenia.
A iné.. 


www.bbraun.sk

B. Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3
SK-831 03 Bratislava

Bezplatné linky pre SR
Tel. 0800 155 440
Fax 0800 155 441
e-mail: info.sk@bbraun.com

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk