Ďakujeme.sk

Ďakujeme.sk
Poslaním občianskeho združenia WellGiving je inšpirovať ľudí pre dobro prostredníctvom netradičných filantropických projektov a využitím moderných technológií. Občianske združenie WellGiving prevádzkuje 3 internetové stránky NÁDEJE: 
dakujeme.sme.sk - Darujte online tu a teraz. 
Adresná pomoc konkrétnym ľuďom - ich príbehy. 
zdobrychruk.sk - Nedarujte nám rybu. Neučte nás chytať ryby. Kúpte si jednu z nich od ľudí s postihnutím, pracujúcich v chránených dielňach, neziskových organizácií a žien podnikateliek, ktoré boli dlhodobo nezamestnané a začali podnikať. 

 

dvepercenta.sk - Kontakty na neziskové organizácie. Predvyplnené tlačivá pre poukázanie 2% z dane. Projekt dakujeme.sk sme vytvorili a venovali všetkým ľuďom, ktorí aktívne hľadajú pomoc, resp. chcú pomôcť iným. Majú zaujímavé nápady a potrebujú financie na ich realizáciu.

Ďakujeme.sme.sk je prvý darcovský portál na Slovensku. Vznikol v októbri 2005 ako nápad troch priateľov: Daniela Duriša, Tiny a Ľuboša Tvrdoňa.
Od začiatku bol realizovaný ako projekt mamičiek na materskej... Náš tím dnes tvorí: Martina Tvrdoňová, Kamila Hornáčková, Zuzana Kamenická, Martina Jeck a Ľuboš Tvrdoň.
Sme priestorom, kde sa stretávajú ľudia, ktorí potrebujú pomoc, dobrovoľníci, štedrí darcovia a fundraiseri – ľudia, ktorí citlivo vnímajú svet okolo seba. Snažia sa ho zmeniť: odpovedať na volanie o pomoc, získavať dary pre organizáciu a zažiť pri tom všetkom zábavu. Organizácie môžu využívať dakujeme.sme.sk pre získavanie darov inovatívnym spôsobom: premenou svojich priateľov na online fundraiserov.
Ďakujeme.sme.sk sme vytvorili pre ľudí, ktorí chcú pomáhať, či deťom s postihnutím, s vážnymi ochoreniami, ovdovelým matkám a ich deťom, náhradným alebo viacdetným rodinám, ľuďom žijúcim v chudobe a v núdzi, nadaným študentom alebo „neziskovke“, ktorá má ich dôveru a hľadá financie na realizáciu svojich aktivít. Prednosťou systému darovania je jeho jednoduchosť a transparentnosť. Po prijatí daru na účet, sa vaše meno alebo prezývka zobrazí pod príbehom obdarovaného človeka/organizácie spolu s informáciou o výške vášho daru. Obdarovaný má tak prehľad o daroch, ktoré mu boli zaslané, a darca si môže spätne overiť, či ním darovaná čiastka bola pripísaná na konto obdarovaného. Môžete podporiť príbehy konkrétnych ľudí, alebo si môžu vyhľadať niektorú zo zaregistrovaných organizácií. Všetky platby realizujú prostredníctvom platobného systému ich banky - teda využívate bankami chránený finančný prevod. Naša pomoc je adresná.
Žiadatelia o pomoc sú povinní pri vytvorení výzvy dokladovať pravdivosť svojho príbehu a zodpovedajú za prípadné následky, pokiaľ sa nimi uvedený príbeh ukáže byť nepravdivý. Ochrana osobných údajov darcov je jednou z našich priorít.

Už 6 rokov pomáhame ľuďom, ktorí nemajú finančné zdroje na operáciu, liečenie, zdravotné pomôcky, rehabilitáciu, štúdium a pod. Umožňujeme im porozprávať ich príbeh, alebo príbeh priateľa, ktorý hľadá pomoc, či prezentovať zbierku neziskovej organizácie. www.zDobrychRuk.sk prezentuje šikovnosť ľudí s postihnutím. Snažíme sa získať pre nich zákazky od firiem. Firmám ponúkame produkty z kvalitných materiálov s moderným dizajnom, ktorí tvoria profesionálni dizajnéri.

Naším cieľom je dať ľuďom s postihnutím prácu, ocenenie ich zručnosti a šancu žiť medzi nami, nie na okraji. Projekt zDobrýchRúk sa začal v roku 2010 získaním ceny za inovatívny projekt sociálneho podnikania od NESsT. Projekt z Dobrých Rúk je spoločným dielom ľudí s mentálnym, telesným a duševným postihnutím, autizmom, či mamičiek v krízovej situácii, profesionálnych dizajnérov, lídrov chránených dielní, neziskových organizácií, ako aj ľudí pôsobiacich v biznise a v médiách.

Vo wellGivingu sme ako rodina v pravom slova zmysle. Spája nás láska a slová Oskara Wilde: Neveríme na zázraky, videli sme ich už priveľa. Ďakujeme Ti, Pane.

Otázky týkajúce sa spolupráce s našim tímom adresujte na tvrdonova@dakujeme.sk alebo 0949 428 239.
Otázky týkajúce sa ľudí, ktorí potrebujú pomoc adresujte na martina@dakujeme.sk alebo 0907 720 851.
Otázky týkajúce sa evidencie darov adresujte na kamila@dakujeme.sk alebo 0905 562 940.
Otázky týkajúce sa prijektu zDobrýchRúk adresujte na zuzana@zdobrychruk.sk 

Marec 2014

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk