Darcovský portál ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.

Darcovský portál ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.
Prečítajte si príbeh darcovského portálu Ľudia Ľudom, n.o., ktorý za svoju 10-ročnú históriu pomohol už stovkám príjemcov a celková suma sprostredkovaných darov už presiahla sumu 13 mil. €.

1. Kedy a prečo vznikol Váš portál?

Zakladateľmi ĽUDIA ĽUĎOM, n. o., ktorá portál prevádzkuje, sú Centrum pre filantropiu, n. o. a DanubiaTel, a.s. (tá rolu zakladateľa prebrala po SK-NIC, a.s. Portál vznikol v roku 2010 s cieľom vytvoriť nástroj pre moderné, efektívne a adresné darcovstvo. Spojenie renomovaného partnera zo skúsenosťami z fundraisingu a filantropie s technologickou firmou zabezpečilo vznik dnes najúspešnejšieho otvoreného on-line nástroja na pomoc ako jednotlivcom, tak organizáciám. Darcovský portál je od začiatku zadarmo k dispozícii verejnosti a dodnes sprostredkoval dary už za takmer 13,5 mil. €.

2. Čo Vás viedlo k myšlienke pomáhať touto formou?

Videli sme jednak medzery v transparentnosti a adresnosti darcovstva. Na druhej strane na Slovensku v tom čase rástla internetová penetrácia, teda prístupnosť internetu v širokej verejnosti. Dopyt po efektívnom riešení našiel odpoveď v stále širšej dostupnosti moderných technológií. Vytvorili sme projekt, ktorý pevne stojí na niekoľkých pilieroch:

  1. Transparentnosť (každý dar je on-line pripísaný pod konkrétnu výzvu a celú transakciu má pod kontrolou nielen darca, ale aj príjemca a široká verejnosť
  2. Adresnosť (každý darca dáva dar na presne určený cieľ konkrétnemu príjemcovi)
  3. Efektivita (vďaka širokej sieti dobrovoľníkov – overovateľov, sme schopní validovať žiadosti po celom Slovensku a aj vďaka nim sa príjemca nepodieľa žiadnymi poplatkami na prevádzke darcovského portálu)

3. Akým spôsobom Vás ľudia nájdu?

Ľudia sa o nás môžu dozvedieť prostredníctvom našej stránky ĽudiaĽuďom.sk alebo Facebookovej stránky. Taktiež náš portál môžu ľudia spoznať prostredníctvom rôznych kampaní alebo projektov, ktoré pravidelne vytvárame. Súčasťou týchto kampaní sú často známe osobnosti, ktoré nás zdieľajú na svojich sociálnych sieťach ako je Facebook a Instagram. Ďalší zdroj toho, ako sa ľudia o nás dozvedajú sú referencie od aktuálnych príjemcov pomoci, ktorí majú na našom portáli založenú výzvu. Niekoľkokrát do roka publikujeme tlačové správy a aktívne komunikujeme s rôznymi médiami.

4. Ako prebieha registrácia?

Registrácia je veľmi jednoduchá. Najskôr je potrebné sa na portáli zaregistrovať a vytvoriť si profil príjemcu. Možnosť registrácie žiadateľ nájde v pravom hornom rohu. Následne v menu klikne na možnosť Vytvoriť profil, ktorá sa nachádza pod položkou Príjemca. Ak tak žiadateľ urobí, pod položkou Príjemca už nájdete aj možnosť Vytvoriť novú výzvu. V profile príjemcu žiadateľ uvádza mnohé svoje dôležité údaje. Sú tam kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých ho môže kontaktovať overovateľ alebo aj darcovia. Pri jeho vypĺňaní zadáva aj číslo účtu, na ktoré mu budú dary zasielané. Číslo účtu sa nikde nezverejňuje.

5. Čo potrebuje žiadateľ k schváleniu žiadosti?

Výzvu musí pred publikovaním vždy schváliť administrátor. Po zaregistrovaní oslovíme žiadateľa e-mailom najneskôr do 7 dní za účelom kontroly pravdivosti údajov vo výzve uvedených. Následne, ak sa pravdivosť potvrdí a v texte výzvy nebude žiadny protizákonný, či vulgárny obsah, výzva bude uverejnená na portáli ĽudiaĽuďom.sk. Ak sa administrátor do 7 dní neozve, je pravdepodobné, že výzva nie je zaregistrovaná správne, v tomto prípade nás môže žiadateľ kontaktovať na adrese info@ludialudom.sk.

6. Keď je žiadosť schválená, aký je ďalší postup? Žiadateľ – obdarovaný už nemusí robiť nič? Či má ešte nejakú povinnosť?

Po publikovaní výzvy príde príjemcovi e-mail o tom, aby ku výzve získal overenie od niekoho z našich overovateľov. Overovatelia sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré svojím menom garantujú pravdivosť údajov vo výzve. Overovanie robia bezodplatne ako dobrovoľníci, neraz vo svojom voľnom čase. Ich služby preto nie sú nárokovateľné. Prevádzkovateľ garantuje, že identita overovateľa na portáli ĽudiaĽuďom.sk je totožná s jeho skutočnou identitou. Overovateľ potvrdí pravdivosť údajov vo výzve, čo je dôležitý signál pre darcov, že žiadateľovi môžu dôverovať. Vďaka overeniu sa výzva objavuje aj na hlavnej stránke ĽudiaĽuďom.sk. Aj v informačných e-mailoch upozorňujeme darcov len na overené výzvy.

Ako overenie získať? Najskôr je potrebné otvoriť si Zoznam overovateľov na našej stránke. Žiadateľ môže osloviť niektorého z nich, najmä ak overuje podobné výzvy ako je tá jeho alebo ak ho žiadateľ pozná. Môže si zohnať aj vlastného dôveryhodného overovateľa, ktorý sa zaregistruje na ĽudiaĽuďom.sk a splní predpísané podmienky.
Zároveň upozorňujeme na to, že žiadateľ je povinný uchovávať doklady o nakladaní s finančnými prostriedkami po dobu troch rokov, nakoľko darca si môže od poskytnutia príspevku vyžiadať informáciu o jeho použití.

7. Ak chce obdarovaný získať peniaze, čo by malo byť jeho prioritou? Asi nielen čakať,... ale mal by aj on niečo urobiť... čo to je?

Výziev je na portáli mnoho a preto je potrebné aby žiadateľ na tú svoju upozornil. Môže napísať svojim priateľom e-mail s informáciou o nej a požiadajte ich, aby ho poslali ďalej. Využívať sociálne siete ako napríklad Facebook, skúsiť blogovať na blog.ludialudom.sk, osloviť miestne médiá. Je dobré šíriť informáciu o nej, kde sa dá. Zdieľanie na Facebooku či zaslanie e-mailu nikoho nič nestojí. Taktiež môže zorganizovať benefičnú e-aukciu vo svoj prospech, alebo presvedčiť niekoho, aby tak urobil za neho. Osloviť môže napríklad osobnosti či podnikateľov vo vašom okolí.
Zároveň príjemca pomoci má možnosť svoju výzvu v priebehu jej trvania meniť, alebo aktualizovať. Okrem Cieľa výzvy je možné meniť všetky jej časti. Ak sa jeho životná situácia výrazne zmenila, alebo sa vyskytli nové skutočnosti, ktoré v čase registrácie výzvy neboli známe je potrebné, aby informoval o týchto zmenách darcov prostredníctvom pridania aktualizácie výzvy. Každú zmenu vo výzve musí schváliť administrátor. Schválenie zmien trvá cca 3 pracovné dni.

8. Niektorí sa boja vytvoriť zbierku, boja sa že im neprídu peniaze, ako sa zaručíte Vy, že Vám môžu dôverovať?

Najlepšou odpoveďou sú stovky príjemcov za vyše desaťročnú históriu ĽudiaĽuďom.sk a celková suma sprostredkovaných darov, ktorá je viac ako 13 mil. €. Každý jeden dar, každého jedného príjemcu si môže ktokoľvek dohľadať u nás na portáli.
Čo sa týka bezpečnosti samotného procesu darovania – prevádzkovateľ portálu má zmluvy s väčšinou slovenských bánk a darovanie prebieha v ich dobre zabezpečenom prostredí. Čo sa týka samotných príjemcov, darca by si mal pri výbere výziev všímať a prečítať aj ich overenia. Práve overovatelia garantujú pravdivosť výziev a sú tak dobrou pomôckou pre darcov.
Všetky služby na portáli sú zdarma a dary sú príjemcom zasielané v plnej výške.

9. Akým spôsobom posielate im odovzdávate peniaze?

Dary vždy zasielame 2x do mesiaca, na začiatku a v strede priamo na účet príjemcu.
Čo sa týka darovania, podpora výzvy je jednoduchá, stačí ak na stránke výzvy, v časti Chcem darovať darca zvolí výšku daru a klikne na Odoslať dar, vyberie svoju banku a dar uhradíte cez svoj internetbanking alebo zo svojej platobnej karty.

10. Pomáhate aj iným spôsobom? Ak áno napíšte viac.

Pravidelne sa snažíme v našom tíme vytvárať nové kampane a projekty, ktoré pomáhajú príjemcom na našom portáli vyzbierať potrebné financie rýchlejšie. Najzaujímavejšími sú práve online aukcie, ktoré na našom portáli môžete taktiež nájsť. E-aukcie na ĽudiaĽuďom.sk sú spôsobom ako získať zaujímavé predmety či zážitky, ale najmä cestou, ako pomôcť výzvam na tomto darcovskom portáli. Dražiteľ získa za zaujímavú cenu tovar, službu alebo zážitok, výťažok z aukcie ale nejde tomu, kto ju organizoval – smeruje na konkrétnu výzvu, ktorú sa vyhlasovateľ e-aukcie rozhodol podporiť. Odporúčame pozrieť sekciu „Zaujímavé aukcie“ kde nájdete rôzne inšpiratívne dražby, ktoré na portáli prebehli. Jednou z nich je minuloročný projekt Ženy ženám, prostredníctvom ktorého bolo podporených 10 matiek samoživiteliek vo výške takmer 20 000 €.
Ďalším zaujímavým projektom nášho portálu sú Dobrovoľníci. O tomto druhu pomoci sa môžete viac dočítať v sekcii Dobrovoľníci – O projekte.

11. Ak by chcel byť niekto nápomocný, mohol by s vami spolupracovať? Uvítate dobrovoľníkov?

Každého dobrovoľne zapojeného človeka si veľmi vážime. Najväčšou pomocou a prínosom sú pre nás však overovatelia, ktorí aktívne a zodpovedne, na žiadosť žiadateľa overia pravdivosť jeho výzvy, čím zvýšia jej kredibilitu. Počet výziev na našom portáli každoročne narastá a aj vďaka overovateľom sme už takmer 11 rokov dôveryhodným a stabilným nástrojom pomoci. Ako sa stať overovateľom alebo akékoľvek iné otázky, ktoré by zaujímali kohokoľvek kto potrebuje našu pomoc môžete smerovať na našu e-mailovú adresu info@ludialudom.sk.

Kontakt: ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.  •  Borská 6, 841 04 Bratislava
t.č. + 421 950 04 04 46  •  email: info@ludialudom.sk  •  www.ludialudom.sk

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk