ĽudiaĽuďom.sk 

ĽudiaĽuďom.sk 
ĽudiaĽuďom.sk je prvý skutočne komplexný a univerzálny on-line systém darcovstva na Slovensku. Jeho základom je internetový portál www.ludialudom.sk s prehľadnou databázou výziev na podporu ľudí s chorobou či postihnutím, ľudí v núdzi ako aj kvalitných verejnoprospešných projektov. Portál je otvorený pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc. Môžu si tu bezplatne zverejniť svoju žiadosť o podporu. 

Na rozdiel od iných systémov podpory, kvalitu žiadostí posudzujú samotní darcovia. My, ako prevádzkovateľ portálu, do nich nezasahujeme. Pri rozhodovaní môže darca využiť hodnotenia tzv. overovateľov, ktorí na požiadanie príjemcov overia presnosť a pravdivosť zverejnených informácií v podobe vydaných overení.

Darca tak sám rozhoduje, ktorú rodinu, jednotlivca či organizáciu podporí. Celá darovaná suma je pripísaná tej výzve, ktorú si darca zvolí. Cez darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk bolo zaslaných už viac ako 80-tisíc darov v celkovej hodnote vyše 1,8-milióna eur.
Všetky peniaze do posledného centu boli zaslané na účty príjemcov.

Portál ĽudiaĽuďom.sk sa počas svojej existencie rozrástol a na podporu výziev vznikli nové platformy. Medzi najúspešnejšie patrí platforma elektronických benefičných aukcií aukcie.ludialudom.sk. Ide o netradičný nástroj pomáhania, kedy dražobník vyhlási aukciu v prospech niektorej výzvy na portáli. Predmetom aukcie môže byť napríklad zážitok, stretnutie so zaujímavou osobnosťou alebo umelecké predmety, pričom celý výťažok z aukcie je po jej úspešnom ukončení pripísaný zvolenej výzve. Aukcie prebiehajú elektronicky priamo na darcovskom portáli. Naše aukcie podporili aj viaceré známe osobnosti ako napríklad Janka Lieskovská, Marek Majeský, Robo Papp, Martin Pyco Rausch, Ady Hajdu, Kristína Farkašová a iní. Prostredníctvom aukcií bola v prospech výziev na portáli darovaná suma už viac ako 30-tisíc eur.

 

Taktiež prevádzkujeme blogovú platformu blog.ludialudom.sk Ľudia tu môžu publikovať svoje poviedky, básne, blogy a na konci textu upozorniť na výzvy, ktoré ich zaujali. Škála tém je široká – od rozprávok cez zamyslenia sa autorov až po vyjadrenie názorov na rôzne témy spoločenského života. Nájdete tu tiež rozhovory so známymi celebritami, ktoré sa rozhodli pomáhať cez darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk.

 

Ďalšou je platforma pre dobrovoľnícku činnosť dobrovolnici.ludialudom.sk. Stránka slúži ľuďom, ktorí chcú pomáhať ako dobrovoľníci, ako aj rodinám alebo organizáciám, ktoré pomoc dobrovoľníkov hľadajú. Dobrovoľníci si tu môžu zverejniť svoje profily a konkrétne ponuky, v akej oblasti by chceli pomáhať. Organizácie či ľudia v núdzi prostredníctvom stránky môžu hľadať dobrovoľníkov na rôzne typy projektov a podujatí po celom Slovensku. Stránka poskytuje organizáciám celkový manažment a evidenciu práce dobrovoľníkov. Ak dobrovoľník za rok odpracuje minimálne 40 hodín dobrovoľníckej práce a má o tom potvrdenie, môže podľa zákona poukázať až 3% z dane (namiesto štandardných 2%). Stránka umožňuje na konci daňového obdobia vytlačiť dobrovoľníkovi toto potvrdenie so sumárnym číslom odpracovaných hodín.

 

Najnovšou platformou  darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk je projekt Kamoši z webu, ktorý slúži na podporu vzdelávania a rozvoja talentu detí zo sociálne slabého prostredia a vylúčených spoločenstiev.  Projekt za viac ako rok svojej prevádzky pomohol viacerým deťom získať peniaze na kúpu hudobných nástrojov, športovú výstroj potrebnú na plnohodnotný tréning či uhradiť cestovné do školy. Výzvy pre deti vždy registruje organizácia, ktorá s deťmi pracuje a táto je garantom využitia získaných financií. Deti zapojené do projektu prijal v septembri 2015 predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini, ktorý tým vyjadril svoju podporu tomuto projektu.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať:

ĽudiaĽuďom.sk
Tel.: 02/350 350 35; 02/35 000 567
Mail: info@ludialudom.sk


 

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk