Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia rodičov zdravotne postihnutých detí a mládeže Levice

Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia rodičov zdravotne postihnutých detí a mládeže Levice
Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia rodičov zdravotne postihnutých detí a mládeže je občianske združenie, ktoré pôsobí v  levickom okrese a združuje rodičov cca 120 detí a  mládež s rôznym telesným postihnutím, na vozíčkoch, s rôznymi telesnými deformáciami, ale aj deti s Downovým syndrómom, alebo inak mentálne postihnuté, onkologických pacientov, alergikov a astmatikov.


 
 Náplňou činnosti organizácie je:
 • poskytovať sociálne poradenstvo pre rodičov a zároveň dať priestor na vzájomné vymieňanie si skúseností medzi sebou,
 • organizovanie ozdravných pobytov pre postihnuté deti a  mládež aj s rodinami doma i v zahraničí
 • organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí,
 • odstraňovanie bariér architektonických i v medziľudských vzťahoch.
 
V roku 2012 bola zvolená Rada ZO, ktorá pripravovala po dobu 4 rokov podujatia pre postihnuté deti, mládež, ale aj rodičov zdravotne postihnutých detí. Nebudeme uvádzať všetky, mnohé sa každoročne opakujú, ako napr. Benefičný koncert Objatie tónov - týmto podujatím každoročne štartujeme podujatia, Ples zdravotne postihnutých, filmové predstavenia, Mikulášske stretnutia, Benefičný koncert OC SZTP Levice.
Okrem týchto podujatí sme v  rokoch 2012- 2014 počas jarných prázdnin pripravovali Detský karneval, v  r. 2015 to bola Diskotéka spojená s  vypúšťaním Lampiónov šťastia, v  roku 2016 Prázdninová diskotéka. Je nám všetkým veľmi dobre známe, že naše deti veľmi radi tancujú a zabávajú sa, takže o tieto podujatia je pekný záujem. Hosťami Prázdninovej diskotéky boli aj deti z DSS Prameň nádeje v Leviciach (Detského centra) a mládež z o. z. Ostrov. MDD sme oslavovali výletmi do ZOO v Zlíne, Budapešti, Bojniciach a Bratislave.
 
Svet zvierat dokáže i deti s ťažkým mentálnym postihnutím zaujať, preto do plánu práce každoročne zaraďujeme aj stretnutia detí so zvieratmi. Už pravidelne sa zúčastňujeme podujatia s názvom Hontianske inšpirácie. Je to medzinárodné sympózium slovenských i zahraničných maliarov a sochárov, ktoré každoročne vrcholí výstavou výtvarných a sochárskych diel a jej vernisážou. Účastníkmi sympózia boli aj naši členovia: A. Kissová a súrodenci Popovi. Mali možnosť celý týždeň tvoriť po boku známych umelcov a vystavovať svoje maľby spolu s nimi. Neodmysliteľným podujatím organizovaním našou organizáciou sú ozdravné a  rehabilitačné pobyty.
 
Každé leto poriadame striedavo pobyt pri mori v zahraničí a rekondično- integračný pobyt na Slovensku. Súčasťou rehabilitačných a  ozdravných pobytov bol v  r. 2012 pobyt pri mori v  Grécku, v  r. 2013 pobyt v Hokovciach, v r. 2014 pobyt pri mori v Taliansku a v roku 2015 rehabilitačný pobyt v  Hokovciach a  v roku 2016 opäť pobyt pri mori v Taliansku.
 
O regeneráciu zdravotného stavu našich členov sa snažíme aj čiastočným prispievaním na individuálne rehabilitačné cvičenia - napr. na hipoterapiu a  parawesternové jazdenie. Jeden z našich členov - Graňo Filip sa v roku 2015 stal víťazom na Špeciálnej olympiáde v  Los Angeles v parawesternovom jazdení a v  jeho šľapajach pokračuje stále viac detí s postihnutím aj z našej organizácie. Cvičia hipoterapiu, trénujú westernové jazdenie a chodia na súťaže, odkiaľ si tiež prinášajú ocenenia.
 
Cestovanie a krátke výlety sú medzi našimi členmi veľmi obľúbené. V roku 2013 sme boli na 2 dni v Prahe na podujatí Deň plný zábavy, v roku 2015 na poznávacom zájazde v Paríži a v roku 2016 mal veľký úspech dvojdňový výlet do Tatier a na Pieniny. Splav po Dunajci a výlet lanovkou na tatranský Hrebienok mali veľký úspech.
 
Súčasťou kultúrno-spoločenských podujatí sú aj pravidelné návštevy filmových predstavení, no okrem nich sme boli aj na divadelných predstaveniach: v roku 2014 na rozprávkovej komédii Z rozprávky do rozprávky alebo Prasiatko s.r.o. - to bolo v apríli a v máji sme boli v DAB v Nitre na divadle Mátohy. Veľmi zaujímavým podujatím boli v  roku 2012 rýchlostné preteky áut, prevažne vytuningovaných s názvom Race&Tuning Day na letisku v Tekovskom Hrádku. V roku 2013 sme boli na exkurzii v AE Mochovce, v roku 2014 sme zorganizovali v spolupráci so SČK v Leviciach Kurz prvej pomoci pre rodičov postihnutých detí. V roku 2015 sme ponúkli aj návštevu Arboreta v Tesárskych Mlyňanoch a návštevu Soľnej jaskyne v Starom Tekove. V októbri 2015 sme prvý krát zorganizovali Tekvicovú párty spojenú s vyrezávaním a zdobením tekvíc.
 
Na pozvanie o. z. Svet mobility sme sa zúčastnili veľmi pekného podujatia v  Kováčovej v  LD Marína, kde sme mohli vidieť prezentáciu zdravotných pomôcok a deti sa mohli zabaviť v tvorivých dielňach. Nesmieme zabudnúť ešte na jedno podujatie. V lete 2015 sme boli spoluorganizátormi celoslovenského stretnutia telesne postihnutých, ktoré pozostávalo zo športových hier, prezentácie zdravotných pomôcok, odborného semináru, fakultatívnych podujatí - ako napr. prehliadka Levického múzea, synagógy a mesta Levice. Kultúrnymi sprievodnými podujatiami bolo divadelné predstavenie s názvom Šťastný lós a druhý večer tanečná zábava spojená so slávnostným odovzdávaním zväzových vyznamenaní. To je celý prierez podujatí, ktoré sa uskutočnili v minulom štvorročnom volebnom období a ktorým sme sa Vám chceli predstaviť.
 
Bližšie informácie máte možnosť získať na našej webovej stránke www.postihnutedetilevice.wbl.sk, na facebooku: Postihnuté deti Levice a kontaktovať nás môžete na adrese: sztplv@gmail.com.
 
 Šidlová Zlatica, predsedníčka základnej organizácie
 
 Sídlo: Sládkovičova 2 934 01 Levice
 Kontakty: 036/6227308, 0911932010
 e-mail: sztplv@gmail.com
 e-mail: sidlovazlatica@gmail.com
 www.postihnutedetilevice.wbl.sk
 fb: Postihnuté deti Levice
 
 č. účtu: SK9109000000000028626072
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk