Therasuit - nezisková organizácia

Therasuit - nezisková organizácia
Terasuit, nezisková organizácia, vznikla za účelom vytvorenia centra, ktoré by „pod jednou strechou“ ponúkalo kvalitné rehabilitačné služby. Centrum KINESIS ponúka v Rakúsku, v meste Bisamberg, intenzívny rehabilitačný Therasuit program pre slovenských, českých a  rakúskych pacientov. Našou snahou je prinášať stále nové inovatívne metódy liečby, ktoré by mali pozitívny vplyv na progres v liečbe. Kladieme dôraz na starostlivosť o rodiny zdravotne postihnutých detí a  dospelých, na  vzdelávanie fyzioterapeutov a vhodné motivačné prostredie, pretože si uvedomujeme, že ich spokojnosť sa prejaví aj na starostlivosti o pacienta. Kinesis centrum ponúka jedinečnú a  efektívnu intenzívnu terapiu. Program pre deti a dospelých s neuromuskulárnymi poruchami sú vykonávané podľa autorky tejto terapie one–on–one (jeden na  jedného, čiže pacient – terapeut), so skúseným a certifikovaným terapeutom.
Náš program trvá 3 hodiny denne, 5 dní v týždni po dobu 3-4 týž- dňov v závislosti na potrebách jednotlivca.


Rozsiahla starostlivosť siaha aj do domáceho prostredia. Mnohé rodiny sme navštívili a pomohli im s nákupom pomôcok, s vytvorením domáceho prostredia, kde náš klient môže ďalej rehabilitovať. Samozrejmosťou je vytvorenie individuálne domáceho programu, v ktorom sú rodičia v posledný týždeň ich pobytu vyškolení.Terasuit, nezisková organizácia participuje na  vzdelávaní, na  zabezpečovaní nových pomôcok, ale tiež prinášame radosť formou narodeninových osláv, mikulášskych balíčkov, vianočných darčekov, ale momentálne sú pacienti v našom centre denne po  rehabilitácii odmenení sladkým darčekom, ktorí si vytiahnu zo svojho adventného kalendára.
Tento rok sme registráciou získali možnosť prijímať 2% z  dane. Prostredníctvom poukázaných 2% budú podporení naši klienti, prinesieme nové inovatívne metódy v liečbe a v neposlednom rade zabezpečíme pomôcky, s cieľom skvalitnenia ponúkaných služieb.

Kontaktná adresa:
Terasuit n.o.
Čiernomorská 2,
04012 Košice
therasuit.ke@gmail.com
IČO: 45740534
Kontaktná osoba: Katarína Macková
tel.: 0907624554

Kinesis Zentrum
Korneuburger strasse 21
2102 Bisamberg,
Osterreic

Január 2015

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk