Zdravie na tanieri

Zdravie na tanieri
Zamestnanci a  žiaci Odborného učilišťa internátneho vo Valaskej sa s  podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pustili v septembri do realizácie projektu, ktorý je orientovaný na propagáciu zdravého životného štýlu. Jeho ciele výstižne charakterizuje názov projektu „Žime zdravo“. 

Projekt je zameraný na cieľovú skupinu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičov, ale i našich pedagogických a  nepedagogických zamestnancov. Zámerom je poskytnúť im dostatok informácií o zdravej výžive či pohybových aktivitách, rozvinúť u žiakov školy zmysel pre správne stravovacie návyky či pitný režim. Projekt, ktorý vyvrcholí na  pôde školy v decembri tohto roka, je rozdelený do viacerých aktivít.

Prvou je aktivita s  názvom „Jabĺčko v  našej kuchyni“, ktorá je zameraná na  poznávanie nášho vynikajúceho ovocia a  jeho využitie v  jedálničku detí aj dospelých. Okrem rozšírenia vedomostí o  tomto druhu ovocia si žiaci budú pripravovať detskú výživu, vypekať jablkové koláče, štrúdle a  iné maškrty. Ďalšia aktivita „Týždeň zdravej výživy“ bude mať podobu zdravého maškrtenia, prípravy a ochutnávok ovocných koktailov, zeleninových šalátov, nátierok a  iných zdravých pokrmov, v rámci ktorého si budú môcť školáci a ich pedagógovia hravou formou vyskúšať aj viaceré športové disciplíny. „Helloweensky týždeň“ je názov novembrovej aktivity.

Počas tohto týždňa si zmerajú svoje sily a  odvahu pri varení ukážu nielen naši žiaci, ale aj ich mamy a  staré mamy, ktoré budú pripravovať rôzne druhy pokrmov z  tekvice. Sprievodnou aktivitou je tiež športové zápolenie ako beh s tekvicou v náručí či kotúľanie tekvice pomedzi prekážky. Projekt vyvrcholí v decembri tesne pred Vianocami vianočným workshopom. Počas projektu sa zmodernizuje aj vybavenie školskej jedálne, do ktorej sa zakúpi nový nábytok, na chodbách školy budú umiestnené galóny s vodou, aby bol pre žiakov zabezpečený pitný režim počas celého vyučovania. Týmito, ale aj inými zaujímavými aktivitami sa snažíme u našich žiakov rozvíjať pohybové aktivity a naučiť ich správať sa zodpovedne k svojmu zdraviu.

Mgr. Ivona Nezbedová koordinátor projektu
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk