Kúpa auta vlastná skúsenosť

Kúpa auta vlastná skúsenosť
Tento rok sme požiadali UPSVaR o peňažný príspevok na  kúpu auta. Keď som prišla na úrad so žiadosťou, tak sa ma opýtali, prečo sme sa rozhodli požiadať o príspevok, keď Katka nechodí do školy. Katka je školopovinná, do februára chodila učiteľka k  nám domov. Vo februári po autonehode sme zostali úplne bez auta. 

Aby sme splnili podmienku, ktorá je v zákone, že navštevujeme školské zariadenie dvakrát v týždni, tak sme začali chodievať do školy u nás v obci. Je to pre nás zmena. Katka príde na hodinku do nového prostredia. Má okolo seba iných ľudí, má zmenu polohy. Pani učiteľka má nové pomôcky k stimulácii očí, na jemnú motoriku,...

K žiadosti o poskytnutie peňažného príspevku na  kúpu osobného motorového vozidla som potrebovala lekársky nález od obvodného lekára a doloženie lekárskych správ od odborných lekárov. Taktiež potvrdenie o návšteve školy (čo je veľmi dôležité), potvrdenie o príjme, vyhlásenie o majetku fyzickej osoby.
Na základe doloženia lekárskych správ posudkový lekár vyhotovil komplexný posudok a navrhol kompenzovať formou: peňažným príspevkom na kúpu osobného motorového vozidla. Z  UPSVaR mi prišla výzva na doplnenie dokladov. Mala som mesiac na to, aby som našla auto, ktoré bude vyhovovať naším potrebám. Vybrali sme si nové auto a na UPSVaR sme doložili predfaktúru.
Keď mi prišlo rozhodnutie o schválení sumy, tak som šla na  UPSVaR, vzdala som sa odvolania proti rozhodnutiu a  peniažky mi poslali na účet. Hneď som vyplatila faktúru, a o pár dní sme si mohli ísť pre auto. V predajni mi dali faktúru, kde bolo napísané, že bola vyplatená celá suma.

Auto som bola prihlásiť na OR PZ, kde som potrebovala doložiť rozhodnutie z UPSVaR, na ktorom bola pečiatka, že rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Na  polícii mi dali technický preukaz s evidenčným číslom.
Na  UPSVaR som zaniesla: faktúru na  ktorej bolo napísané, že som vyplatila celú sumu na účet predajne, prefotený technický preukaz a potvrdenie o zrealizovaní platby.

Iveta Burianeková
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk