Kde a ako sa môže vybaviť a získať zdravotnícka pomôcka?

Kde a ako sa môže vybaviť a získať zdravotnícka pomôcka?
Zdravotnícke pomôcky rôzneho druhu je možné získať niekoľkými spôsobmi. Každá zdravotnícka pomôcka musí zodpovedať zdravotnému stavu postihnutej osoby, pacienta, aby nedošlo k poškodeniu či zhoršeniu zdravotného stavu. Je niekoľko možností, ako získať potrebnú pomôcku. 


Zakúpenie pomôcky za hotovosť
Najrýchlejším spôsobom, ako získať potrebnú pomôcku je kúpiť si ju platbou v  hotovosti. Vzhľadom na to, že sú pomôcky drahé a málokto si ich môže dovoliť kúpiť, je niekoľko iných možností, ako potrebnú pomôcku získať.

Pomôcky cez zdravotné poisťovne
Najväčší rozsah rôznych pomôcok, ktoré sa poskytujú a uhrádzajú cez verejné zdravotné poistenie je možné získať cez zdravotné poisťovne. Zdravotné poisťovne uhrádzajú rôzne druhy pomôcok a je, teda, možnosť dať pomôcky predpísať na lekársky poukaz. Lekársky poukaz môže predpísať iba odborný lekár, nikdy nie tzv. všeobecný lekár, okrem pomôcok pre inkontinetných (napr. vložky, podložky...).

Pomôcky na lekársky poukaz
Na lekársky poukaz môže byť predpísaná a vydaná pomôcka, ktorá je zaradená v zozname plne alebo čiastočne uhrádzaných zdravotníckych pomôcok vydaného ministerstvom zdravotníctva. O tom, či je pomôcka plne alebo len čiastočne hradená by vás mal lekár informovať, alebo sa priamo na  to treba opýtať, či treba doplácať niečo. Každá z týchto pomôcok má pridelený svoj číselný kód. Tento kód spolu s vašimi údajmi a diagnózou lekár vpíše do  lekárskeho poukazu. Takto predpísaný lekársky poukaz je nutné dať do  príslušnej zdravotnej poisťovne na schválenie revíznemu lekárovi. So schváleným lekárskym poukazom potom navštívite predajcu alebo výdajňu zdravotníckych pomôcok, ktorý pomôcky vydá alebo objedná.

Aké pomôcky je možné získať na  lekársky poukaz?
Na  lekársky poukaz je možné dostať rôzne druhy zdravotníckych pomôcok, a  to buď opakovane alebo jednorazovo. Z verejného zdravotného poistenia cez zdravotnú poisťovňu máte nárok úhradu napr. na:
• mechanický invalidný vozík - raz za 5 rokov,
• elektrický invalidný vozík - raz za 7 rokov,
• príslušenstvo k invalidnému vozíku: - sedačky antidekubitné penové - raz za 1 rok, - sedačky gélové a pneumatické - raz za 2 roky,
• detský invalidný kočík a príslušenstvo (abdukčný klin, fixačný pás,...) - raz za 3 roky,
• chodúle a  chodúľky (G-aparát, Rolátor) - raz za 5 rokov,
• zdvihák - raz za 10 rokov,
• elektrické polohovacie lôžko - raz za 10 rokov,
• antidekubitný matrac s kompresorom - raz za 5 rokov,
• antidekubitný matrac s tvarovou pamäťou - raz za 5 rokov,
• toaletné stoličky, hygienické vozíky a  ich príslušenstvo sa vydávajú jednorazovo,
• pomôcky uľahčujúce osobnú hygienu - zvyšovače WC, stoličky a toaletné kreslá sa vydávajú jednorazovo...atď.
Zdravotná poisťovňa následne uhrádza aj prípadné opravy pomôcok. Pomôcky rôzneho druhu je možné získať cez verejné zdravotné poistenie pre rôzne druhy ochorení a postihnutí, ktoré sú rozdelené do skupín.

V zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok sú tieto zoradené do skupín a tabuliek, podľa ktorých sa pomôcky predpisujú.
Ide o takto rozdelené skupiny:
Skupina A  - obväzový materiál, náplasti a zdravotnícke pomôcky, ktoré slúžia na aplikáciu liečiva.
Skupina B - zdravotnícke pomôcky pre inkontinenciu, retenciu moču.
Skupina D - zdravotnícke pomôcky pre diabetikov.
Skupina F - zdravotnícke pomôcky pre stomikov.
Skupina G - zdravotné pančuchy, pančuchové nohavice, návleky a iné pomôcky pre kompresívnu liečbu.
Skupina H - sériovo vyrábané prsné epitézy.
Skupina J - hromadne vyrábané ortopedicko-protetické pomôcky a  príslušenstvo k nim.
Skupina K  - rehabilitačné a  kompenzačné pomôcky.
Skupina L - vozíky a  kočíky, mobilné chodúľky, zdviháky chorých, špeciálne postele a príslušenstvo k nim.
Skupina N - pomôcky pre sluchovo postihnutých, načúvacie prístroje a  príslušenstvo k nim.
Skupina O - okuliare a pomôcky pre zrakovo postihnutých a príslušenstvo k nim.
V týchto skupinách je registrovaných veľké množstvo pomôcok, kde sú uvedené aj limity a výška úhrady zdravotnou poisťovňou, ako aj prípadný doplatok poistenca za pomôcku.
Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok mení MZ SR každý štvrťrok a podrobné informácie nájdete na  internetovej stránke ministerstva zdravotníctva: http:// www.health.gov.sk/Clanok?zkzp-201607

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky
Ďalším spôsobom, ako získať pomôcku je prostredníctvom úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Úhrada pomôcok je finančne limitovaná, ako aj druh pomôcok. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny vydalo k tomu prílohu ako zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok.

Nadácie, fondy a združenia
Zabezpečiť, resp. uhradiť potrebnú pomôcku je možné aj cez rôzne nadácie, fondy a  združenia, ktoré poskytujú finančnú pomoc na  tento účel alebo pomôcku priamo zakúpia. Adresy takýchto organizácií sú pravidelne uverejňované tu v časopise.

Požičovne pomôcok
V niektorých mestách a  pri niektorých organizáciách vznikli a fungujú aj požičovne pomôcok, kde bezplatne alebo za úhradu je možné zapožičať tú- ktorú pomôcku na určitý čas za úhradu alebo bezplatne.
Kontakty na požičovne a viac informácií nájdete na internete, ak si dáte do  hľadáčika “požičovňa pomôcok“.

Ľudmila Gričová CSŽ n.o, e-mail:csz@csz.sk
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk