Držitelia preukazov ŤZP majú po vyplnení žiadosti diaľničné známky bezplatné

Držitelia preukazov ŤZP majú po vyplnení žiadosti diaľničné známky bezplatné

Ak ste držiteľom parkovacieho preukazu ZŤP a ešte ste nepožiadali o registráciu vášho vozidla, registrácia je možná aj elektronicky na webovej stránke: www.eznamka.sk

Držitelia preukazov ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP, ZŤP) si ani tento rok nemusia kupovať elektronické diaľničné známky. Jazda po rýchlostných cestách a diaľniciach je pre nich bezplatná, ale musia mať vozidlo správne zaregistrované. Oslobodenie ťažko zdravotne postihnutých ľudí od platenia diaľničných známok je jedným z opatrení, ktoré na Slovensku využívajú ľudia so zdravotným znevýhodnením. Aby mohol držiteľ takéhoto preukazu využívať slovenské diaľnice a rýchlostné cesty bezplatne, musí na to používať výhradne tie automobily, ktoré sú zaregistrované práve na tento účel. Spoplatnené úseky pritom môžete po registrácii vozidla využívať aj vtedy, ak vo vozidle nesedí držiteľ parkovacieho preukazu ŤZP. Podmienkou je iba to, aby toto samotné vozidlo bolo riadne zaregistrované ako oslobodené od úhrady. Ako postupovať pri registrácii auta? Už od januára 2016 sa žiadosti na oslobodenie od úhrady podávajú priamo cez internetový portál www.eznamka.sk alebo prostredníctvom vybraných obchodných miest v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. Žiadosti o oslobodenie od platenia úhrady sa už neposielajú poštou na adresu diaľničnej spoločnosti. Ak ste držiteľom parkovacieho preukazu ZŤP a ešte ste nepožiadali o registráciu vášho vozidla, registrácia je možná aj elektronicky na webovej
stránke www.eznamka.sk.

 

K registrácii budete potrebovať kópiu parkovaciehopreukazu ZŤP a kópiu osvedčenia o evidencii vozidla alebo technického osvedčenia vozidla. Tieto dokumenty v elektronickej podobe priložíte k žiadosti na konci ako prílohy. Ak ste už v minulosti takúto žiadosť vyplnili a bolo vám vyhovené, pre aktuálny rok nemusíte žiadosť podávať opäť. Oslobodenieod úhrady diaľničnej známky zaniká až dovtedy, kým sa nezmenia podmienky registrácie (ukončenie platnosti parkovacieho preukazu ZŤP).

Zdroj: https://www.autoviny.sk/ novinky/119243/drzitelia-preukazov-tzp- -maju-dialnicne-znamky-bezplatne-ale- -musia-vyplnit-ziadost

 

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Celé číslo časopisu INAK OBDARENÍ 4-6 2020

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk