ERGOTERAPIA v NRC Kováčová je najjedinečnejšia a jediná svojho typu

ERGOTERAPIA v NRC Kováčová je najjedinečnejšia a jediná svojho typu

Národné rehabilitačné centrum má to najlepšie Ergoterapeutické centrum na Slovensku – až osem dielní, kde klienti cvičia, trénujú si svoje schopnosti.

„Práca lieči, to je naše krédo,“ povedal pán Marcinek počas toho ako nám ukázal, ako sa v dielni pacienti liečia. Pána Mariána Marcineka nemusíme predstavovať, každí kto bol v Národnom Rehabilitačnom
Centre Kováčová ho veľmi dobre pozná. Pán Marcinek dal kúsok zo svojho srdca každému jednému klientovi, ktorí za tie dlhé roky navštívil brány NRC.

Keď sme vošli do vnútra, klienti NRC Kováčová práve majstrovali :). Drevo je potrebné poriadne opracovať pomocou pilníkov a dláta. Klient pracuje pri vlastnom stolárskom pongu, má k dispozícii stolárske náradie, môže sa veselo pustiť do práce. Popri výrobe si jeho mozog zvyká na nové pohyby, ktoré prispievajú zlepšeniu. Takže popri tom ako vyrobí niečo pekné a oddýchne si, pri tvorbe vlastne cvičí :) a robí niečo dobré pre svoje zdravie :) Je veľká radosť, dozvedieť sa, ako to vlastne funguje :)

Jednotlivé nádherné predmety, ktoré sa vyrábajú v NRC Kováčová počas ergoterapie boli všade, kam sa pozriete. Na každej stene sa dajú nájsť dokonale opracované, vymaľované výrobky z dreva. V dielňach budete pracovať pod vedením skutočných majstrov. Výrobky, ktoré vyrobíte, môžete darovať rehabilitačnému centru, alebo si ich môžete odniesť domov ako spomienkový predmet. Cieľom Ergoterapie je podporiť zdravie a celkový pocit pohody jedinca prostredníctvom tvorivej činnosti a zmysluplného zamestnávania.

 

Názov ergoterapia pochádza z gréckych slov ergon (práca) a terapia (liečenie), zhoduje sa s pojmom liečba prácou (Pfeiffer, 1990).

Zmyslom je funkčná úprava poruchy, ako je udržanie alebo zväčšenie rozsahu pohybu a svalovej sily. Keďže človek je biopsychosociálny jedinec, ergoterapia sa zameriava na liečbu všetkých zložiek ľudskej osobnosti. Rozvíjanie nejakej záľuby, schopnosť a ochota spolupracovať sú veľmi dôležitou súčasťou liečby. Pacientovi je vysvetlený cieľ, význam, účelnosť, užitočnosť a výber možností, ktoré sa vykonávajú v jednotlivých dielňach za liečebným účelom. Práca bez účelu nemá liečebný efekt, preto sa zhotovujú výrobky zmysluplné, spôsobujúce pacientovi radosť zo zvládnutia pracovného postupu až k finálnemu výrobku, ktorý dokáže vykonať samostatne alebo s minimálnou pomocou. Pacient je hrdý na to, čo dokázal. Pri aplikácii ergoterapie je potrebné brať do úvahy vek pacienta, intelekt, handicap, bolesť, ktorú môže pocítiť pri námahe. Ergoterapeuti kladú dôraz na liečebný aspekt, výrobok je iba druhotný produkt práce. Predpokladom k úspechu je potrebné, aby pacient rozumel, bol motivovaný k činnosti a chápal liečebný zámer svojej práce.

Podstatné je, že vďaka tvorivej činnosti si náš mozog zvyká na nové pohyby a zlepšuje sa nám jemná motorika.

 

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk