Workshopy v Impulze ako cesta k sebe a iným

Workshopy v Impulze ako cesta k sebe a iným

Vďaka Nadácii Orange mohli zamestnanci chránenej dielne Impulz organizovať workshopy na výrobu sviečok, ktoré sa stali veľmi obľúbeným podujatím pre verejnosť počas celého roka, zvlášť pri príležitosti tradičných sviatkov a  firemných akcií.


 

Zamestnanci chránenej dielne sa stávajú školiteľmi a učia, ako si vyrobiť vlastnú sviečku ľudí rôzneho veku a profesií – podnikateľov, seniorov, zamestnancov firiem, ale aj deti a mládež. Udržateľnosť prevádzky chránenej dielne, kde zamestnávame päť ľudí so stredným a ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, je veľmi náročná. Jej podmienkou je produkcia výrobkov, o ktoré bude záujem, a preto sa snažíme aby našu ponuku produktov poznala čo najširšia verejnosť. Pomáhajú nám v tom workshopy na výrobu sviečok.

Cieľom nášho projektu bolo organizovanie takýchto aktivít pre žiakov škôl, klientov sociálnych zariadení, seniorov a  zamestnancov firiem. Toto úsilie smerovalo nielen k uznaniu tvorby ľudí s mentálnym znevýhodnením, ale aj k zachovaniu výroby v chránenej dielni a jej piatich pracovných miest. Existencia chránenej dielne je podmienená pravidelným odbytom výrobkov či už v rámci náhradného plnenia firiem, ale aj záujmom o  nákup výrobkov zo strany verejnosti počas celého roka. Workshopy a  tvorivé dielne dávajú možnosť širokej verejnosti oboznámiť sa neformálnym a tvorivým spôsobom so životom ľudí s mentálnym postihnutím, s cieľmi a  poslaním organizácie.

Pozitívna odozva účastníkov workshopov je významnou podporou pre našu organizáciu. Workshopy na výrobu sviečok, ktoré organizovali zamestnanci Impulzu pre širokú verejnosť, sa ukázali ako účinný nástroj na rozširovanie siete priaznivcov a  priateľov organizácie, ale aj podporovateľov vzájomného porozumenia a  tolerancie. Účastníci workshopov sa často stávajú dobrovoľníkmi alebo sprostredkovateľmi ďalších perspektívnych kontaktov, ktoré môžu pomôcť k  rozvíjaniu prevádzky organizácie, aby mohla naďalej vykonávať svoje poslanie. Aj vďaka workshopom získala organizácia 40 nových dobrovoľníkov.

Na 11. ročníku benefičného koncertu Urobme radosť sebe a iným bola odmenená firma Dell, s. r. o., certifikátom Firma priateľská k ľuďom s postihnutím za dobrovoľnícku pomoc. Rovnaké ocenenia za poskytnutie náhradného plnenia – zákazky pre chránenú dielňu – získali spoločnosť Rajo, a. s., a Mestská časť Petržalka. Na Radničkiných trhoch, kde sa prezentujú všetky chránené dielne na Slovensku, získal Impulz, ZPMP v Petržalke, hlavné ocenenie za rôznorodý sortiment vysokej kvality a manažment predaja. Slovenská televízia natočila so zamestnancami chránenej dielne do relácie Postav dom, zasaď strom reportáž o výrobnom postupe troch produktov, ktorá sa bude vysielať v troch častiach programu.

Tieto všetky aktivity a  tvorivé stretnutia sú príležitosťou na vytváranie kontaktov ľudí s mentálnym postihnutím a verejnosťou, na ich prijímanie ako rovnocennej súčasti spoločnosti. Je dôležité prispievať k vytvoreniu komunity, kde z podpory slabších budú mať prospech všetci. 

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Celé číslo časopisu INAK OBDARENÍ 4-6 2020

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk