Závislosti

Závislosti
Poslednú dobu mi toto slovo často kríži ces tu. Raz sme boli na Prednej Hore, pozvala ma tam pani Bálintová z Okresného úradu, téma bola o závislostiach. Výborným prednášajú cim tam bol Dr. Vladimír Stanislav. Vyzval nás na priamu komunikáciu, ak nás niečo zaujme. Veľa vecí ma tam zaujalo.

Poslednú dobu mi toto slovo často kríži ces tu. Raz sme boli na Prednej Hore, pozvala ma tam pani Bálintová z Okresného úradu, téma bola o závislostiach. Výborným prednášajú cim tam bol Dr. Vladimír Stanislav. Vyzval nás na priamu komunikáciu, ak nás niečo zaujme. Veľa vecí ma tam zaujalo.

Hlavne, čo je spúšťačom rôznych závislostí. A je ich fakt neúrekom. V tej dobe moje ego vstrebávalo veľa nových vecí, múdrostí, spo jených so zvládnutými „skúsenosťami“.

Áno, píšem o svojom egu. Lebo ho mám, každý ho má, veľakrát krásne zamaskované pokorou, láskou, porozumením, zhovieva vosťou a iným láskavými prístupmi. Doma je potom peklo. Najsilenejším katalizátorom dnešnej doby sa stal autizmus. Dnes už sa všetko hádže pod neho. Teraz mi trhá kútikmi.

Čim viac týchto katalizátorov problémových vzorcov správania v rozmanitosti kombinácií podôb komorbidít, ako to odborníci krásne zaobaľujú do odborných hantírok, otvára preplnené rodinné skrine, z ktorých začínajú vypadávať množstvá dospelých autistov po tridsiatke.

Pán doktor často spomínal z praxe, koľko patológií, sa schováva v rodinách, kde boli aj veľmi významní rodičia a ich deti skončili v ťažkých závislostiach liečené v tomto zná mom zariadení.

Nie, nie je to na smiech, moje kútiky sa hýbu v nemom úžase nad slepotou nás Slovákov. Inšpirujeme sa zvládaním kostlivcov v skri niach všetkých iných národov, ale v svojom brlohu si upratať nevieme.

Áno, detí s problémovým správaním pribú da. Cez prázdniny vyše desiatky hovorov, deti od 2- 4,5 roka a neviem im pomôcť. Z osobnej skúsenosti viem, že každý pokrok môjho syna sa rovná veľkej búrke vo mne, potom s ním. On je to zrkadlo turbulencie možných zmien vo mne, potom v ňom.

Mám za sebou jeden desivý týždeň, píšem úprimne, keď sme spolu bojovali

Závislosti, keď som polemizovala s pá- nom doktorom o tom, že ja som toho teda zvládla. Po predošlom týždni píšem, že som na začiatku ďalšej cesty za križovatkou, na ktorej sme turbulentne museli prekonať ďal- šiu krízu. Ktorou cestou ísť?

Závislosti, keď som polemizovala s pá zvládla. Po predošlom týždni píšem, že som na začiatku ďalšej cesty za križovatkou, na ktorej sme turbulentne museli prekonať ďal šiu krízu. Ktorou cestou ísť?

Závislosť je aj to, keď uviazneme v komfort nej zóne, môže byť hocijaká. Sme závislí od systémov, od prehnanej starostlivosti, stá lom ospravedlňovaní seba, iných, alkoholu, liekov, ľudí, vzťahov, sexu, klamstva, mani pulovaní, všehochuť...

Nech hodí kameňom, kto nemá závislosť? Každý, už keď sa narodíme, stávame sa závis- lým na mame, kojení, prítomnosti niekoho, keď nie, tak na iných kompenzátoroch.

Takže hor sa do práce, nie boja s nimi. Pokiaľ nepochopíme dopad našich závislostí, ktoré niekedy vyzerajú ako svätožiara, na zmenu, ktorú máme učiniť, budeme bojovať na fron- toch, ktoré sú v hĺbke našej duše odpoveďou na to čomu holdujeme.

Ťažký status, ale očisťujúci, pre mňa určite.

Nesúdim nikoho, dávam návod, ako hľadať skutočnú zmenu. Akákoľvek zmena bolí, cez fyzično, dušu. Buďte odvážny a nesúďte ľudí, ktorí sú pred vami, lebo oni sú vy a vy ste oni.

Autor článku: M. Helexová  Foto: www.freepik.com

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk