Poradňa

Kde a ako sa môže vybaviť a získať zdravotnícka pomôcka?

Kde a ako sa môže vybaviť a získať zdravotnícka pomôcka?

Zdravotnícke pomôcky rôzneho druhu je možné získať niekoľkými spôsobmi. Každá zdravotnícka pomôcka musí zodpovedať zdravotnému stavu postihnutej osoby, pacienta, aby nedošlo k poškodeniu či zhoršeniu zdravotného stavu. Je niekoľko možností, ako získať potrebnú pomôcku. 
Ako čistiť zubný povlak

Ako čistiť zubný povlak

V minulých číslach sme spomínali zubný povlak. Dnes si opíšeme, kde sa najviac nachádza, na ktorých plôškach zubov.
Trochu anatómie: zub je uložený v kosti čeľuste alebo sánky, je uchytený periodontálnymi vláknami ku kosti a chránený ďasnom. Je rozdelený na koreň a korunku zuba. Koreň by mal byť celý prekrytý a chránený gingívou, teda ďasnom. 
Ako sa rozprávať o rakovine?

Ako sa rozprávať o rakovine?

Všetci poznáme toto slovo. Asi už niet človeka, ktorý by sa nestretol s touto chorobou u známych, blízkych ľudí, príbuzných. Sú medzi nami ľudia, ktorí túto chorobu poznajú, sami ju prežili, liečili sa z nej alebo sa práve liečia. Keď hovorím o ľuďoch, myslím tým aj deti aj dospelých. Je to téma, o ktorej sa mnohí z nás nechcú rozprávať alebo aj chcú,ale nemá ich kto vypočuť.. 
Kúpa auta vlastná skúsenosť

Kúpa auta vlastná skúsenosť

Tento rok sme požiadali UPSVaR o peňažný príspevok na  kúpu auta. Keď som prišla na úrad so žiadosťou, tak sa ma opýtali, prečo sme sa rozhodli požiadať o príspevok, keď Katka nechodí do školy. Katka je školopovinná, do februára chodila učiteľka k  nám domov. Vo februári po autonehode sme zostali úplne bez auta. 
Peňažný príspevok na kúpu auta

Peňažný príspevok na kúpu auta

Kto môže požiadať o peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla? Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ktoré majú problémy s  mobilitou alebo problémy zvládnuť inú situáciu vo verejných dopravných prostriedkoch môžu písomnou formou požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny o  priznanie peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla (OMV). 
Dentálna hygiena - zubný povlak

Dentálna hygiena - zubný povlak

V dnešnom čísle sa budeme venovať zubné- mu povlaku. V dutine ústnej sa už 2 hodiny po  dôkladnom umytí zubov začína tvoriť nová vrstva zubného povlaku, tzv. pelikula, aj keď ste nič nezjedli a nepili. Tvorí sa z baktérií v našich ústach, z buniek, ktoré sa olupujú a obmieňajú z našich slizníc, slín, jazyka... 
Ako sa zdravo vyspať?

Ako sa zdravo vyspať?

Mnohí z mojich pacientov majú ťažkosti so spánkom. Hovoria mi, ako si večer so strachom líhajú do  postele. Boja sa toho, že nebudú môcť zaspať alebo sa budú často budiť, budú mať ťažké sny alebo sa zobudia príliš skoro nad ránom a už nezaspia a budú sa prevaľovať nešťastní v posteli. Sú znepokojení z toho, že ich čakajú rôzne úlohy v nasledujúci deň a oni budú cítiť únavu z nedostatku spánku. Ak sa to stane raz, po nejakom strese alebo silnom zážitku či preťažení organizmu, to sa ešte dá zvládnuť. 
Dentálna hygiena

Dentálna hygiena

Volám sa Andrea Snopková a som diplomovaná dentálna hygienička... a teraz sa určite viacerí z vás zamysleli a dumajú, aká to je profesia. Možnože (a veľmi si to želám) veľa z vás už navštívilo ambulancie dentálnej hygieny alebo ich pravidelne navštevujete každých 6 mesiacov, tak, ako je to ideálne pre zdravý chrup a dutinu ústnu. 
Postihnutie ako výzva?

Postihnutie ako výzva?

Narodí sa dieťa s telesným alebo psychickým postihnutím. Rodičia prežívajú tento fakt ťažko. Sú zúfalí, smutní a nešťastní. Sú nahnevaní a kladú si otázku: „Prečo práve my alebo ja?“ Pociťujú vinu alebo hľadajú vinníka. Miera záťaže pre rodičov môže byť rozdielna. Závisí od miery postihnutia dieťatka, od sociálneho postavenia rodičov, od finančného zabezpečenia rodiny, od zdravotného stavu rodičov, od sociálnych a vzťahových väzieb, od komunity, v ktorej žijú, od ich životných postojov, od  ich myslenia, od  ich hodnôt a od mnohých iných faktorov. 
Dá sa žiť naplno s hendikepom?

Dá sa žiť naplno s hendikepom?

Podľa mňa život naplno si vyžaduje:
• uvedomovať si svoje schopnosti, svoje psychické aj fyzické možnosti, poznať sám seba a svoje hranice,
• snívať a sny trpezlivo a tvorivo realizovať,
• mať schopnosť znovu začať, keď sa niečo nevydarí, 
Čo chcete vedieť o peňažnom príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

Čo chcete vedieť o peňažnom príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

Máme bariéry v byte, ktoré znemožňujú pohyb na  vozíku, mám nárok na  príspevok na úpravu bytu?
O peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže môžete požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ak chcete odstrániť existujúce bariéry, napr. v kúpeľni, kuchyni a podobne. 
Je potrebné k žiadosti o peňažný príspevok na osobnú asistenciu doložiť lekársky nález?

Je potrebné k žiadosti o peňažný príspevok na osobnú asistenciu doložiť lekársky nález?

Ku každej žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia je potrebné okrem iných dokladov doložiť aj aktuálny lekársky nález.
Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o  priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu alebo o preukaz alebo o parkovací preukaz, dátum jej narodenia, adresu jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. 
Ako reagovať, keď sa dieťaťu posmievajú, že má rodiča s hendikepom.

Ako reagovať, keď sa dieťaťu posmievajú, že má rodiča s hendikepom.

Odpoveď: Podľa mňa všeobecne platná rada neexistuje. Vždy je potrebné pristupovať individuálne k situácii s ohľadom na dieťa jeho rodinu a  vysmievajúceho sa spolužiaka. Použijem moju osobnú skúsenosť. Od  mojich detských liet a počas celého svojho života som mala možnosť stretávať vo svojom okolí ľudí so zmenami na tele, vrodenými alebo získanými.
Kedy môže vykonávať rodinný príslušník osobnú asistenciu dieťaťu?

Kedy môže vykonávať rodinný príslušník osobnú asistenciu dieťaťu?

Je potrebné vedieť, že:
Peňažný príspevok sa neposkytuje, ak:
• osobnú asistenciu vykonáva rodič alebo náhradný rodič dieťaťa s ŤZP vo veku od 6 do 18 rokov,
• osobnú asistenciu vykonáva súdom ustanovený opatrovník osoby s ŤZP,
• sa osobe s ŤZP poskytuje opatrovanie alebo opatrovateľská služba.
To znamená, že rodinný príslušník dieťaťu od  6 -18 rokov nemôže vykonávať osobnú asistenciu. 
Zdravotné poistenie osobných asistentov

Zdravotné poistenie osobných asistentov

Platia osobní asistenti odvody do  zdravotnej poisťovne?
Zákon o  zdravotnom poistení ustanovuje, že za  osobných asistentov platí zdravotné poistenie štát, ak osobný asistent nemá iný príjem (napr. zo zamestnania či živnosti). Príjmy, ktoré sú vyňaté zo zákona o zdravotnom poistení, t. j., z ktorých príjmov sa neplatia odvody na zdravotné poistenie sú:
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk