Poradňa

Daňový úrad a registračná povinnosť osobných asistentov

Daňový úrad a registračná povinnosť osobných asistentov

Je povinný osobný asistent registrovať sa na daňovom úrade?
Zákon o správe daní a poplatkov podľa §31 Registračná a  oznamovacia povinnosť daňových subjektov určuje každému osobnému asistentovi povinnosť zaregistrovať sa u  svojho správcu dane - podľa miesta trvalého bydliska. Do 30 dní od podpisu zmluvy o výkone osobnej asistencie je povinný podať prihlášku k registrácii daňovníka fyzickej osoby. Daňový úrad mu potom pridelí daňové identifikačné číslo a o registrácii vydá osvedčenie. Takáto registrácia sa dá absolvovať aj písomnou formou, stačí poslať vyplnené tlačivo poštou.
Na slovíčko pani psychologička....

Na slovíčko pani psychologička....

Žijeme v zvláštnej dobe. Vraj modernej a civilizovanej, v  slovníku dnešného človeka konzumnej a komerčnej. Často nás viac trá- pi paradoxne nie nedostatok, ale nadbytok, s ktorým nevieme správne zaobchádzať alebo ho spracovať. Sme zahltení informáciami, materiálnymi vecami, preťažovaní v  očakávaných výkonoch iných i  nás samých. 
Peňažné príspevky na zvýšené výdavky

Peňažné príspevky na zvýšené výdavky

Zákon o  peňažných príspevkoch na  kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) umožňuje osobám s ťažkým zdravotným postihnutím získať rôzne peňažné príspevky. V zákone je definovaný aj príspevok na zvýšené výdavky a ten je rozdelený ešte do  ďalších bodov. Vy sa pýtate a  my odpovedáme na otázky z tejto oblasti. 
Zisťovanie príjmu a majetku na kompenzáciu ŤZP

Zisťovanie príjmu a majetku na kompenzáciu ŤZP

Chcem požiadať o peňažný príspevok. Závisí priznanie príspevku od môjho príjmu a príjmu osôb žijúcich v spoločnej domácnosti?
Poskytovanie peňažných príspevkov na  kompenzáciu ŤZP závisí aj od výšky príjmu a majetku fyzickej osoby s ŤZP.
O osobnej asistencii

O osobnej asistencii

Zo zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia -  Kto môže požiadať o osobnú asistenciu a kde?
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk