Veríme v zázrak

Veríme v zázrak
28.3.2006, v  jeden jarný deň, usmial sa na  nás anjelik. Naučil sa sám jesť, sedieť, stáť, chodiť, obliecť sa ako každé iné zdravé dieťa. Radoval sa zo života, objavoval svet okolo seba, smial sa, tešil sa zo všetkého nového. Má veľmi rád pohyb v  prírode, knižky, učenie, archeológiu, cestovanie a šantenie s tými, ktorých má rád, ale najviac ho ešte aj dnes fascinujú dinosaury. 

Rok 2013 Tomáškovi diagnostikovali svalovú dystrofiu DMD. Chceme sa však vzoprieť osudu. Tomáško začal slabnúť. Prestal zvládať činnosti, ktoré sú pre jeho rovesníkov úplne bežné a jednoduché. Chceme mu pomôcť cvičením, pomôckami a podpornou liečbou – bicykel, plávanie, canisterapia,... Tomáškovi chceme pomôcť čo najviac zmierniť následky zatiaľ neliečiteľnej choroby. S touto chorobou sa rodí každý tritisícpäťstý chlapec.

Existuje však aj nádej v podobe experimentálnej liečby, ktorá je finančne veľmi náročná. Jednou z najzávažnejších foriem svalovej dystrofie je svalová dystrofia typu Duchenne, ktorá postihuje výlučne chlapcov, prejavuje sa už v útlom veku a je mimoriadne progresívna. Slabosť sa prejaví nielen stratou mobility - chôdze, ale má aj ďalšie zdravotné dôsledky, ako sú ortopedické ťažkosti, kardiovaskulárne ťažkosti a neskoršie problémy s dýchaním. Zhoršovanie ochorenia vedie k  nutnosti dýchať pomocou podporného prístroja, nakoľko sú pľúca oslabené tak, že postihnutý nevie dýchať sám. Nádejou je experimentálna liečba kmeňovými bunkami na  špecializovanej klinike v Izraeli, ktorá by mohla zmierniť progresiu choroby.

Táto liečba stojí 50000,-€ - jej jednorázová aplikácia, bez ďalších nákladov je potrebné ju opakovať. S touto vysokou sumou si sami neporadí- me, preto

Vás prosíme o finančnú pomoc na Tomáškov účet: IBAN kód SK1911000000002935074856 SWIFT: TATR SK BX

e-mail: balejlubo@gmail.com

Ďakujeme za pomoc rodina Balejová
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk